Første spadestik på det nye Sølund i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architect / MIR
Første spadestik på det nye Sølund i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / MIR
8.11.2021

Første spadestik på det nye Sølund i København

Første spadestik er taget til det nye Sølund i København – en prototype på fremtidens by-integrerede plejecenter, der blander generationerne.

 

Fremtidens Sølund er et ambitiøst pionerprojekt for fremtidens by-integrerede plejecentre og vil udgøre et centralt omdrejningspunkt for udviklingen af hele Nørrebro.


Det nye plejecenter indeholder 360 plejeboliger, 150 ungdomsboliger, 20 seniorboliger, 20 boliger for unge med AFS, en daginstitution, butikker og parkeringspladser og vil spille en vigtig rolle som et aktivt og offentlighedsgenererende bindeled mellem livet omkring det nærliggende Ryesgadekvarter og videre ud mod søerne i København, som Sølund støder op til.


Fremtidens Sølund har dermed et enormt potentiale som urban generator, der kan tilføre området liv og stemning med sine mange beboere, sit personale og sine gæster. De vil befolke området og skabe liv og bymæssig aktivitet døgnet rundt – både mod søsiden og i bebyggelsens møde med bydelen ud mod Ryesgade.

Første spadestik på det nye Sølund i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / MIR


Det fordrer en arkitektonisk åbenhed, der skaber en attraktiv og spændende ramme om de forskellige fællesaktiviteter og services, som i fremtiden skal samles her. Byggeriets formgivning og arkitektur fanger følelsen af at bo på Nørrebro og tilbyder samtidig brugerne meningsfyldte oplevelser i form af byliv, lys, udsigt, medmenneskeligt samvær og natur.

 

Arkitekturen afspejler rumlighederne i den klassiske karréstruktur, som man kender den fra dette særlige sted på Nørrebro, og skaber igennem sin struktur et absolut nutidigt bygningsværk, der også peger frem i tiden.

Sølund vil facilitere mangfoldige møder mellem brugere og generationer på tværs, uden at kompromittere husets grundlæggende samspil med omgivelserne, dets fredsommelighed samt brugernes og personalets tryghed.

Første spadestik på det nye Sølund i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

En størrelse på ca. 38.000 m2 gør det nye Sølund til Danmarks største plejecenter, når det står færdigt. Byggeprocessen er opdelt i to faser for at skabe mulighed for at holde så meget af det eksisterende Sølund kørende som muligt under processen. Fase et forventes afsluttet i 2023 og fase to i 2026.

 

Arkitekt: C.F. Møller Architects i samarbejde med Tredje Natur
Landskab: C.F. Møller Architects i samarbejde med Tredje Natur
Bygherre: KAB

 

Pressemeddelelse Københavns Kommune
Projektbeskrivelse

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder