Gotlands Garnison, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects hædres med det svenske Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Jonathan ôhrman
Gotlands Garnison, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects hædres med det svenske Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Jonathan ôhrman
17.4.2024

C.F. Møller Architects hædres med det svenske Fortifikationsverkets Arkitekturpris

C.F. Møller Architects blev nomineret med hele to projekter ud af fire finalister til Fortifikationsverkets Arkitekturpris og vandt prisen for Gotlands Garnison.

 

For at udvikle den militære bygningstradition og inspirere til god arkitektur i forsvarsbygninger uddeler det svenske Fortifikationsverket, som står bag det svenske forsvars bygninger, en arkitekturpris til et byggeri i deres ejendomsportefølje. I alt blev fire projekter nomineret. C.F. Møller var nomineret for både kadetskolen Dianeberg i Karlberg, og for bygninger og landskab til Gotlands Regiment P18, hvor det blev Gotlands Garnison, der vandt prisen.

Henrik Linton - C.F. Møller Architects hædres med det svenske Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Mårten Lindquist

"Vi er stolte og glade over at have to projekter med i finalen, og endnu mere glade for at slutte som vindere. En væsentlig grund til den arkitektoniske kvalitet kan findes i Fortifikationsverkets høje ambitioner i forhold til Forsvarets genetablering på Gotland," siger Henrik Linton, arkitekt hos C.F. Møller Architects, der bl.a. har arbejdet sammen med Fortifikationsverkets projektleder Per Falkgren om projektet.

Gotlands Garnison, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects hædres med det svenske Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Jonathan ôhrman

I Fortifikationsmyndighedens begrundelse står der:
"Gotlands garnison er et helt nyt panserregiment, som er nødvendiggjort af den ustabile internationale situation. På den måde er det unikt i vores tid og repræsenterer et sandsynligt forbilledligt første skridt i en omfattende forsvarsudbygning i Sverige. Det nye regiment er resultatet af et minutiøst arbejde, der begyndte med en arkitektkonkurrence, og som er bygget på følsom alvarjord (som er sjælden i Sverige og kendetegnet ved at være en meget kalkholdigt og stenet undergrund med kun lidt jord på) med en arkitektur, der adskiller sig fra de klassiske hærregimenter. Layoutet er et område i syd til maskiner og motorkøretøjer og et kaserneområde i nord. Disse skaber en linje, der forlænges af en skydebane, hvilket afspejler flowet af operationer på stedet. Maskinområdet har et rationelt design med baldakiner og haller i sort plademetal. Det er blevet en nøgtern og robust arkitektur, der svarer godt til sin funktion. Heroverfor står kaserneområdets lyse, enkle bygninger med træribber på facaderne. Dette understreger indholdet i de forskellige bygninger og skaber klarhed og atmosfære på en velbegrundet måde, mens materialerne afspejler deres opgave og deres omgivelser."

Gotlands Garnison, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects hædres med det svenske Fortifikationsverkets Arkitekturpris - C.F. Møller. Photo: Jonathan ôhrman

Bag om designet af Gotlands Regiment P18, Visby Garnison
Gotlandsregimentet P18 er et helt nyt panserregiment, der ligger i Tofta lige syd for Visby. Efter at have vundet arkitektkonkurrencen arrangeret af det svenske Fortifikationsverket i 2016 har C.F. Møller været ansvarlig for det arkitektoniske design. Ved at forvalte konkurrencens motto "Camouflage" er bygninger og faciliteter blevet formet i et tæt samspil mellem landskab, topografi og forsvarets virke.
"Regimentets bygninger ligger tilbagetrukket fra vejen i et landskab, hvor åbent alvarland møder sparsom fyrretræsbevoksning. Et relativt stort anlæg er blevet formet og har fået en naturlig plads i landskabet. Bevaret og suppleret vegetation giver et miljø, hvor de grundlæggende træk i natur- og kulturlandskabet opretholdes. Grundlaget for bygningernes udformning skal findes i dette landskab og i indholdet af driften," forklarer Henrik Linton.
Bygninger til køretøjer og maskiner er klare volumener, hvor facadernes foldede metalplader afspejler fyrretræernes vertikalitet og lysspil. Kantine, sportshal, administration og andre menneskefokuserede aktiviteter har facader domineret af gråligt træ. Fyrretræernes materiale møder kalkstenens farver og lys. Bygninger med høje sikkerhedskrav får deres udtryk direkte fra kalkstenen i jorden og er konstrueret med en lys-pigmenteret beton.


Fortifikationsverkets Arkitekturpris
Hvert tredje år uddeles Fortifikationsverkets Arkitekturpris. Den gives til et byggeri i Fortifikationsverkets ejendomsbestand og formålet er at udvikle den militære bygningstradition og inspirere til god arkitektur i forsvarsbygninger.
I år blev fire projekter nomineret:
Elevhjemmet Dianeberg, Karlberg. Arkitekt: C.F. Møller Architects
Kadetfløjen, Karlberg. Arkitekt: KlarkZenit Arkitekter
Gotlands Garnison. Arkitekt: C.F. Møller Architects
Ny Kasern, Revingehed. Arkitekt: Maddison Konsult AB

 

Pressemeddelelse Fortifikationsverket

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder