Vision for fremtidens sikre, attraktive og bæredygtige mindre bysamfund offentliggjort - C.F. Møller
Vision for fremtidens sikre, attraktive og bæredygtige mindre bysamfund offentliggjort - C.F. Møller
2.12.2021

Vision for fremtidens sikre, attraktive og bæredygtige mindre bysamfund offentliggjort

Der er givet grønt lys til C.F. Møller Architects' forslag til fremtidens Bro i Sverige med projektet ”Byudviklingen af Bro”, et initiativ, der har en holistisk tilgang til udviklingen af byen Bro i Upplands-Bro Kommune. Projektet er igangsat og forsætter indtil 2030.
Vision for fremtidens sikre, attraktive og bæredygtige mindre bysamfund offentliggjort - C.F. Møller

Byområdet Bro i Upplands-Bro Kommune står over for en større omdannelse med det formål at vende udviklingen og samtidig give plads til udvidelse og vækst. Upplands-Bro er en af Sveriges mest ekspansive kommuner og gennem projektet Byudviklingen af Bro anvender kommunen en holistisk tilgang til samfundsudviklingen. Projektet integrerer fysisk planlægning og sociale forhold under visionen Bro – en ny model for fremtidens by. Formålet er at omdanne en mindre forstadspræget by til en moderne by, der er præget af fællesskab.

 

I efteråret 2021 bestilte Upplands-Bro Kommune tre arkitektfirmaer til at visualisere, hvordan området omkring Bro kunne se ud i 2030. Resultatet blev tre forskellige visuelle fortolkninger af Upplands-Bros vision om fremtidens Bro. 

Vision for fremtidens sikre, attraktive og bæredygtige mindre bysamfund offentliggjort - C.F. Møller

"Vores inspirationsskitse viser et muligt billede af Bro-området i 2030 og fremhæver de sociale, økologiske og økonomiske aspekter af et levende samfund. Gennem analytisk arbejde med rumlighed, rækkefølge, variation og menneskelig skala skabes der trygge, behagelige og attraktive stier og mødesteder. Projektet tager i høj grad hensyn til Bros eksisterende identitet og kulturmiljø, hvor mennesker er i fokus. Vi er meget glade for at have fået opgaven og ser frem til det fortsatte samarbejde med Upplands-Bro Kommune", siger Fredrik Cavallin, kontorchef hos C.F. Møller Architects i Sverige.

Vision for fremtidens sikre, attraktive og bæredygtige mindre bysamfund offentliggjort - C.F. Møller

Udviklingen af Bro består af nøgleelementer som nye boliger i og omkring det centrale Bro, flere arbejdspladser i centrum, en ny skole og en udviklingsplan for stationsområdet. For at skabe trygge og attraktive ruter gennem Bro, hvor folk kan bevæge sig og mødes naturligt, er bymidten forbundet med stationsområdet, der er udpeget som et fremtidigt knudepunkt i byen.

 

Social bæredygtighed og integration


Social bæredygtighed integreret i den fysiske udvikling er afgørende i projektet. Målet er et sted, hvor borgerne føler stolthed over deres by. Et offentligt miljø, der byder velkommen, udvikler og styrker den lokale identitet. Steder, der tager højde for alle borgere i Bro og skaber muligheder for møder mellem forskellige beboere og organisationer i lokalsamfundet. Når møderne finder sted, åbner det for deltagelse og engagement omkring Bros fremtidige udvikling på en naturlig måde. En bred og kontinuerlig inddragelse af Bros beboere er derfor en integreret del af planlægningen og gennemførelsen af alle aktiviteter i hele designprocessen.

 

Projektbeskrivelse

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder