Maersk Tower - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
The Technical Faculty - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
23.6.2020

Insights - Design af laboratorier

Forskning i verdensklasse, der hjælper med at ændre verden og samtidig forbedre livet for både mennesker og planeten, kræver forskningsforhold i verdensklasse. Innovativt design muliggør nye måder at frigøre kreativt potentiale på via arkitektur, der skaber tættere forbindelser og kreativitet blandt kolleger, forskere og samfundet.
Biomedicum - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

C.F. Møller Architects ønsker at skabe projekter, hvor videnskabsbygninger bliver smeltedigler, der kan skabe et socialt og tværfagligt miljø, hvor kloge hoveder kan udveksle lige så mange ideer over en kop kaffe som ved reagensglassene i et laboratorium.

Den overordnede planlægning definerer en ny måde at samle forskere på i en stimulerende, transparent arkitektur, hvor de omkringliggende bygninger og konteksten skaber muligheder for at forvandle ethvert sted til en summende campus. Et sted, der er i stand til at fremvise og udtrykke visionen om videnskab, samtidig med at man fremmer innovation, tiltrækker talenter og gør brugerne stolte.


Man skulle tro, at den vigtigste del af forskningsmiljøet er at være i laboratorierne, foran kolben eller foran computeren. Men faktum er, at man får de bedste ideer, når man drikker en kop kaffe ude på forskertorvet, eller når man støder på en kollega fra et af de andre niveauer, siger Ole William Petersen, professor i vævsmorfologi og differentiering, DSc., på Københavns Universitet og en af brugerne af Mærsk Tårnet.


C.F. Møller Architects' erfaring med at designe laboratorier og forskningskomplekser, der sætter nye standarder, går helt tilbage til starten af deres arbejde med arkitektur. Kernen i designtilgangen er at sætte mennesker og velvære i centrum. Dette bidrag til opbygningen af skandinaviske velfærdssamfund har været rygraden i C.F. Møller Architects' arbejde helt fra starten med Aarhus Universitet i 1924 som det første store projekt, der stadig rangerer som et af verdens bedste universiteter. Næsten et århundrede med opførelse af forskningsfaciliteter har givet viden, erfaring og forståelse af, hvad der er vigtigt, når det handler om at realisere komplekse tekniske ambitioner inden for sundhedspleje, uddannelse og kultur.

Maersk Tower - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Videndeling
Ved nøje at overveje en bygnings indretning er det muligt at sikre, at der dannes uformelle mødesteder, som muliggør videndeling på tværs af forskellige kompetencer og afdelinger.

 

Via de arkitektoniske koncepter sikrer vi ikke alene attraktive forskningsfaciliteter, men også, at arbejdspladsens sociale aspekter styrkes. Det gøres ved at skabe attraktive miljøer med plads til socialt samvær med kollegerne, styrke samspillet mellem de enkelte forskere og skabe bedre forhold, der giver sig udslag i større effektivitet på arbejdspladsen, siger Klavs Hyttel.


Et eksempel på disse arkitektoniske koncepter kan ses i Mærsk Tårnet for Københavns Universitet, hvor en stor skulpturel trappe forbinder alle etager, og et "forskertorv" på hver etage giver mulighed for uformelle møder.


Mærsk Tårnet skaber de ideelle rammer for forskning og uddannelse på højeste internationale niveau og vil også være afgørende for den danske befolknings sundhed i fremtiden, siger Ulla Wewer, professor, DMSc og Dekan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Maersk Tower - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Integration af det omgivende samfund
Ved arbejde med store institutioner som forskningsfaciliteter eller sundhedsbygninger er det afgørende at etablere en involvering og synergi med det omgivende samfund, landskab og offentlige rum.


Jo mere synergi og engagement der er med lokalområdet, jo lettere er det for os at skabe en bygning, der omfavner åbenhed og bidrager til samfundet med kvalitet. Det kan gøres ved at inddrage rum og attraktioner i bygningen, som rækker ud over bygningens egne brugere og skaber en naturlig og generel tilgængelighed for offentligheden, siger Klavs Hyttel.


På Karolinska Instituttet i Stockholm har åbenheden i den nye laboratoriebygning Biomedicum skabt en gennemsigtig, indbydende stueetage med offentlig adgang til atriummet samt en café og offentlige udstillingsrum. Der blev etableret forbindelser gennem den lokale park for at styrke offentlighedens adgang til instituttet, hvilket har gjort Biomedicum til et centralt mødested i området. Det har skabt et karakteristisk ikon for den forskning i verdensklasse, som Karolinska Institutet er kendt for.
Mærsk Tårnet ligger i det centrale København, og det har derfor været vigtigt at sikre, at bygningen både er forbundet med sine omgivelser og skiller sig ud ved at bidrage til det livlige lokalområde. Her kan alle områder af samfundslivet mødes, og der er en stærk og indbydende forbindelse mellem samfund og videnskab. Med den indbydende, bæredygtige campuspark og det åbne torv ved hovedindgangen er Mærsk Tårnet fuldt integreret med det omgivende lokalområde.


Det er en stor dag for Københavns Universitet, men også en meget stor dag for København som by, fordi Mærsk Tårnet er en gave til forskning, viden og uddannelse. Men det er også en stor gave til indbyggerne i København, fordi det er et smukt tårn, og der bidrager til byen med sin stueetage og sine haver, og det er vi meget glade for, siger Frank Jensen, borgmester i Københavns Kommune.


Mærsk Tårnet er offentligt tilgængeligt i åbningstiden og har stier til både cyklister og fodgængere ved foden af bygningen. Dermed fremmer bygningen social bæredygtighed og integreres og forbindes med sine omgivelser.

Klavs Hyttel - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller

Processen
I udviklings- og byggeprocessen er samarbejde med brugerne af bygningen afgørende, hvis alle bygningens parametre skal realiseres, siger Klavs Hyttel.


Vi mener, at det er nødvendigt med gode demokratiske processer, hvor brugerne har mulighed for at vise deres arbejdsgange, og vi kan bidrage med vores ekspertise og indsigt i, hvad der er muligt, og forsøge at få de to ting til at gå op i en højere enhed. Således vil den viden og de rutiner, der findes og kendes, danne afsæt i vores innovative tilgang til, at der er nogle rutiner, der kan gøres bedre, samtidig med at det har afsæt i velkendte arbejdsgange, siger Klavs Hyttel.

 

Arbejdet på Darwin Centre, som er en del af National History Museum i London, begyndte i starten af 2002 og fortsatte frem til 2009. I størstedelen af den periode var C.F. Møllers arkitektteam placeret hos Natural History Museum i tæt samarbejde med de fremtidige brugere af det nye center. Via samarbejde med forskere og kuratorer fra Life Science-institutterne blev der designet en række åbne laboratorier, som alle er lette at tilpasse til forskningsprojekters skiftende karakter.


C.F. Møller var særligt opmærksom på de videnskabelige brugeres behov og var gode til i samarbejde at sikre, at brugernes krav blev opfyldt, sagde Neil Greenwood, direktør for økonomi og administration, Natural History Museum – Darwin Centre.

Mærsk Tårnet - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Fleksibilitet
Når der skabes løsninger til et samfund, der er i hurtig udvikling, fordi laboratoriekravene og arbejdsvilkårene ændrer sig over tid, er bygningerne nødt til at have en høj grad af fleksibilitet.


Fleksibilitet i laboratorie- og sundhedsbygningerne betyder, at installationselementer kan flyttes rundt, og det sikrer, at de er opdaterede. Forholdet mellem kontorer og laboratorier er i konstant forandring, og det er vigtigt at omfavne alsidigheden og det skiftende behov for dette. Det gøres ved at sikre, at de installationer, der bruges i laboratorierne, også forefindes i kontorområderne og omvendt, siger Klavs Hyttel.


Med Biomedicum har Karolinska Instituttet fået et miljø, der fremover vil samle forskningen, med ekstremt fleksibelt udstyrede laboratorier og kontorfaciliteter, der kommer til fungere som katalysator for det tværgående samarbejde mellem de forskellige forsknings- og studiemiljøer. Det generelle forskningslayout er opdelt i en sammenhængende todelt løsning med kontorer og laboratorier. Kontorområderne er placeret i den ydre perimeter, mens en bred laboratoriezone udgør den inderste del, som grænser op til den indre gårdhave.


Karolinska Instituttet er verdensberømt for sin grundforskning, og med Biomedicum vil denne forskning nå nye højder, siger Karolinska Instituttets formand Ole Petter Ottesen.


Hos Darwin Centre er kontorområderne designet med fokus på fleksible møbler, der kan opstilles i forskellige grupperinger og hurtigt flyttes rundt, så forskerteams kan sammensættes og omrokeres.

The Technical Faculty - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Bæredygtighed
Bæredygtighed er et altoverskyggende element i alle bygninger, vi arbejder med, og derfor er det også en naturlig del af arbejdet med forsknings- og hospitalsbygninger.


I dag er vi i stand til at arbejde med bygningskomponenter, der kan generere energi og sikre en større grad af bæredygtighed via valg af materialer og konstruktioner. Hele konglomeratet af elementer, som har til formål at sikre bæredygtighed, skal afstemmes med og indgå i den overordnede tankegang og konceptet for byggeprocessen. Derudover arbejder vi også på at minimere det energiforbrug, der bruges under byggeriet, og ikke mindst energiforbruget i bygningen efterfølgende, siger Klavs Hyttel.

 

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet er bygget, så det kan klassificeres som lavenergiklasse i henhold til BR95. Dette gøres via velisolerede vægge, effektive solpaneler på taget og et blandet system af naturlig og mekanisk ventilation, som reducerer varmeforbruget og udgifterne.


Mærsk Tårnet er et andet eksempel på, hvordan et state-of-the-art forskningsbyggeri også kan byde på nye og innovative bæredygtige løsninger. Den bæredygtige strategi har været en integreret del af bygningens design lige fra starten af. Tårnenes form, gulvenes layout og facadeløsningerne er alle eksempler på, hvordan tårnets udformning kan bidrage positivt til bygningens miljøpåvirkning. Mærsk Tårnet er designet, bygget og certificeret som byggeri i lavenergiklasse 1 med et primært energiforbrug på 40 kWh/m² pr år. Facaden er opdelt i en relieflignende grid-struktur med skodder, der fungerer som bevægelige klimaskjolde. De åbner eller lukker automatisk alt efter mængden af sollys, og dermed sikres det, at direkte varmeoptagelse i laboratorierne holdes på et minimum.

Biomedicum - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Dagslys skaber velvære
Dagslys er altid en vigtig faktor, når vi designer vores bygninger. Bygningens placering og dens form styres af dagslyset og miljøforhold. Det betyder, at vi arbejder med facader, der kan beskytte mod overophedning og styre dagslyset. Dermed opnår man de mest optimale forhold for placeringen af visse funktioner i bygningen, siger Klavs Hyttel.


Optimeret dagslys er en af de vigtigste funktioner, der sikrer, at Phama Science Building er bygget som lavenergiklasse 2015 med et samlet energibehov på maks. 41 kWh/m² pr. år.


På Akershus Universitetshospital i Bergen illustrerer kompleksets design, hvor stor vægt der er lagt på dagslys for alle arbejdspladser. Dette indrammer også udsigten til det omgivende landskab og skaber kontakt med det udendørs miljø.

Pharma Science Building - Insights - Design af laboratorier - C.F. Møller. Photo: Kurt Hoppe

De seneste laboratorieprojekter af C.F. Møller Architects
Nyligt afsluttede projekter for C.F. Møller Architects med state-of-the-art laboratorier omfatter Akershus Universitetshospital i Oslo, Pharma Science og Mærsk Tårnet i København, AU Food og Aarhus Universitetshospital i Aarhus samt Biomedicum i Stockholm. Kontoret fortsætter arbejdet med Aarhus Universitetshospital og arbejder på at ombygge Aarhus Kommunehospital for Aarhus Universitet.

 

Maersk Tower
Biomedicum
Darwin Centre
The Technical Faculty
Pharma Science Building

LAB_2018_Folder_210x280_nyt logo 2019.pdf

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder