Staldgården, Museum Kolding - Transformerer historisk staldbygning til nyt museum - C.F. Møller. Photo: Flying October
Staldgården, Museum Kolding - Transformerer historisk staldbygning til nyt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
29.2.2024

Transformerer historisk staldbygning til nyt museum

C.F. Møller Architects løfter sløret for skitseforslag til Museum Koldings plan om at omdanne den fredede bygning, Staldgården, til et moderne kulturhistorisk museum i sammenhæng med kongeslottet Koldinghus.

 

Transformation og bevaring af eksisterende byggerier ud fra miljømæssige og kulturhistoriske hensyn er tiltagende. Ifølge Danske Ark er interessen for bevaringsværdige bygninger, byer og kulturmiljøer er vokset stærkt, og i Danmark er ca. 9.000 bygninger fredede, mens 355.000 bygninger i dag er vurderet til at være bevaringsværdige Et nyt eksempel på dette findes i Kolding, hvor C.F. Møller Architects står bag skitseringen for transformationen og restaureringen af staldgården, som Museum Kolding planlægger at omdanne til museum.

Rune Bjermo Nielsen, C.F. Møller Architects - Transformerer historisk staldbygning til nyt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Hans Christian Jacobsen

"Transformation og bygningsrenovering er et must for fremtiden. Udover de klimavenlige aspekter, det rummer, så er det også altid spændende at arbejde i feltet mellem bevaring og fornyelse, hvor transformationer og renoveringer skal skabe bygninger, der fungerer til nutidens krav og forventninger og som samtidig fastholder sin historiske arv", fortæller Rune Bjerno Nielsen, partner, arkitekt og chef for C.F. Møllers konkurrenceafdeling i Aarhus.

Rune Lundberg, Museum Kolding - Transformerer historisk staldbygning til nyt museum - C.F. Møller. Photo: Flying October

Staldgården rummer mere end 600 års historie og bærer præg fra forskellige brugere og formål gennem tiden. Staldene blev oprindelig bygget til kongeslottet Koldinghus, som senest er renoveret under ledelse af Inger og Johannes Exner. Gennem tiden har bygningskomplekset huset stutteri for forsvaret, hovedkvarter for Gestapo og jobcenter. Nu skal bygningen åbnes for offentligheden og sammen med kongeslottet Koldinghus udgøre et bygningskompleks, der er et historisk vartegn, et levende mødested for lokale og et dynamisk centrum for formidling, viden og oplevelser for alle besøgende.

 

”Vi vil invitere borgere og gæster indenfor i Staldgården og skabe rammer for møder med kulturhistorien – møder, der aktiverer museets samling, forskning og formidling. Det er en ambition, at Staldgården bliver et kulturelt kraftcenter i byen, der understøtter samarbejde med både lokale, nationale og internationale aktører og skaber nærværende og relevant formidling, viden og oplevelser for alle,” siger Rune Lundberg, museumsdirektør for Museum Kolding.

Staldgården, Museum Kolding - Transformerer historisk staldbygning til nyt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Bygningsværk i konstant udvikling
Projektet indeholder en omfattende bygningsanalyse af de forskellige bygningsdele og funktioner, som hver især repræsenterer deres egen periode i Staldgårdens historie som et bygningsværk, der konstant har udviklet sig i relation til sin samtid og funktion. I et tæt samarbejde med Museum Kolding er der udarbejdet principper for museumsdesignet på baggrund af en muligheds- og behovsanalyse. Sigtet har været at skabet et levende og moderne museum inden for de bygningsmæssige rammer.

 

Med udgangspunkt i bygningens fredning, som sætter fokus på Nicolai Eigtveds genopførelse i 1736, er transformationen og restaureringen skitseret med staldgårdsmotivet som det bærende narrativ igennem hele museumsoplevelsen. Der er et tydeligt skel i arkitektur og materialitet mellem staldgårdsmotivet, det eksisterende og nye museumselementer i de gamle længer. Dermed er huset bragt i spil som et moderne museum med spor til de mange fortidsminder, som samlet fortæller historien om et bygningsværk, der har dannet ramme om små og store begivenheder i både lokal og national historie.

Erfaring med kulturhistoriske projekter

C.F. Møller Architects er ikke ubekendt med fredede og bevaringsværdige byggerier. Senest har arkitektvirksomheden restaureret og gjort det fredede Viborg Teater mere publikumsvenligt og restaureret det fredede Ole Rømer Observatoriet i Aarhus, der er genoprettet til sin oprindelige pragt og moderniseret med formidlings- og undervisningsfaciliter. Derudover står arkitekterne fra C.F. Møller også bag et nyt landskabsprojekt til fæstningsværket Dannevirke, der i 2018 blev optaget som Verdenskulturarv af UNESCO, og får nye stisystemer med mere for at håndtere stigende besøgstal. C.F. Møller har også tegnet tilbygningen til Statens Museum for Kunst i København samt tilbygningen Darwin Centre til National History Museum i London, som er Englands mest besøgte indendørs attraktion med mere en 4.5 millioner gæster i 2023.

 

Museum Kolding
Projektbeskrivelse
Danske Ark

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder