Vision for et netværk af cirkulære forsyningsanlæg præsenteres  - C.F. Møller. Photo: Places Studio
Vision for et netværk af cirkulære forsyningsanlæg præsenteres  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møllers Architects
9.9.2022

Vision for et netværk af cirkulære forsyningsanlæg præsenteres


I dag præsenteres en ny vision for, hvordan Getteröverket i Varberg skal udbygges til et landskabsintegreret rensningsanlæg, som C.F. Møller Architects har udviklet sammen med Vivab, Vatten & Miljö i Väst.
Vision for et netværk af cirkulære forsyningsanlæg præsenteres  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Kystbyen Varberg i det vestlige Sverige oplever stærk vækst med opførelse af en jernbanetunnel og et nyt stationsområde, samt udviklingen af et boligområde, der kobler byen til havet med nye infrastrukturelle forbindelser. Som følge af byens vækst skal rensningsanlægget til spildevand, Getteröverket, udvides. I dag præsenteres en vision og retning for, hvordan Getteröverket skal udvikles til et tilgængeligt og landskabsintegreret rensningsanlæg. Et område, hvor naturen genvinder sin plads, og hvor ny teknologi gør processen mere effektiv og klimaneutral.

Vision for et netværk af cirkulære forsyningsanlæg præsenteres  - C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer, Head of Landscape, C.F. Møller

- Det er med stor glæde, at Vivab har betroet os med opgaven om at udvikle idéer til Getteröverket. Vi mærker en stor interesse for C.F. Møller Architects' holistiske tilgang, som fører til en fantastisk konsensus i vores projekter. Den vision, der præsenteres i dag, er et meget godt eksempel på denne holistiske tilgang, som har gjort det muligt for os at vende projektets udfordringer til fordele og udnytte de eksisterende naturværdier, hvilket skaber åbenlyse kvaliteter for Vivabs aktiviteter, for byen og det naturreservat, der ligger lige ved siden af. I stedet for at afskærme og indhegne disse typer af bebyggelse har vi fundet innovative løsninger, der gør det muligt at invitere folk til en rekreativ aktivitetssti. Getteröverket vil være en model for, hvordan forsyningsbygninger i bymiljøer bør udvikles i fremtiden", siger Jelmar Brouwer, landskabschef for C.F. Møller Architects i Sverige.

Vision for et netværk af cirkulære forsyningsanlæg præsenteres  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Et grønt og vandrigt aktivitetsspor

Langs bassiner ved bebyggelsen anlægges et grønt aktivitetsspor, der sammen med de blå kvaliteter fra vandet tilfører rekreative værdier og et sundt økosystem til området. Derudover, giver en bred fodgænger- og cykelsti let adgang området og rensningsanlægget for besøgende. Udvidelsen af rensningsanlægget er en landskabsintegreret bygning med grønne tage, som integreres og gøres tilgængelige i parkmiljøet gennem skrånende tagflader. Dermed falder anlægget smagfuldt ind i omgivelserne. Siloformede glasbygninger giver offentligheden et indblik i anlæggets aktiviteter. Tekniske faciliteter i parkmiljøet, som f.eks. udløbet til renset spildevand, får et kunstnerisk udtryk, og deres funktion formidles med informationsskilte.

Vision for et netværk af cirkulære forsyningsanlæg præsenteres  - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Videnscenter og rekreativt område

Det cirkulære rensningsanlæg omdannes visuelt fra en traditionel lukket bygning, til at blive en del af omgivelserne. Under de grønne tage vil rensningsanlægget udnytte næringsstoffer og rense vandet med henblik på genbrug.

- Vi bygger om og indarbejder innovative teknologier, der gør anlægget klimaneutralt. På den måde reducerer vi drivhusgasemissionerne og mikroforureningen – og genbruger næringsstoffer og renset spildevand", siger Alexander Keucken, leder af forskning og udvikling hos Vivab.

Visionen omfatter også et torv med et videnscenter, der inviterer offentligheden til at bruge den nye forbindelse til byen. Videnscentret bliver en ny attraktion, hvor børn og voksne kan få information om betydningen af et cirkulært rensningsanlæg i byen.

 

Projektbeskrivelse

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder