Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C.F. Møller Architects og skala architecture vinder konkurrencen om modernisering og udvidelse af Plejecenter Sjælsø, Rudersdal Kommune - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
9.1.2023

C.F. Møller Architects og skala architecture vinder konkurrencen om modernisering og udvidelse af Plejecenter Sjælsø, Rudersdal Kommune

C.F. Møller Architects og skala architectures vinderforslag viser et plejecenter udformet som en lille by med fokus på livskvalitet og tryghed for beboerne og gode arbejdsforhold for personalet.
Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C.F. Møller Architects og skala architecture vinder konkurrencen om modernisering og udvidelse af Plejecenter Sjælsø, Rudersdal Kommune - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C.F. Møller Architects og skala architecture vinder konkurrencen om modernisering og udvidelse af Plejecenter Sjælsø, Rudersdal Kommune - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Vinderen af arkitektkonkurrencen om Plejecenter Sjælsø er fundet, og det blev forslaget fra C.F. Møller Architects, skala architecture, ABC – Rådgivende ingeniører og Adserballe & Knudsen, der løb med sejren.


Vinderforslagets overordnede greb er en række selvstændige bygninger, udlagt i et cirkelslag omkring det eksisterende plejecenter, hvorved det nye byggeri naturligt bindes sammen med den eksisterende bebyggelse. Der er lagt vægt på trivsel og trygge omgivelser for beboerne som en konkret arkitektonisk løsning på Rudersdal kommunes ældre- og værdighedspolitik, ligesom der er fokuseret på at skabe gode arbejdsforhold for medarbejderne på centret.


- Frem for at tænke én bygning tænkes bebyggelse eller ’by’, hvor man bor i mindre huse, der kobles sammen af gaderum og landskab. Med fokus på livskvali¬tet for beboerne og velfungerende arbejdsforhold for personalet er der lagt op til et oplevelsesrigt og varieret byggeri, der kan fungere som et hjem for mennesker med behov for særlig omsorg, men først og fremmest som et hjem for mennesker med de historier og den personlighed og livskraft, de hver især bringer med sig, fortæller Søren Tortzen, leder og designansvarlig hos C.F. Møller Architects i Aalborg.


I alt etableres der 140 nye boliger, der samles i slanke længebygninger, grupperet to og to omkring et fællesområde. I mellemrummet mellem plejecentret og de nye huse etableres gader, stræder og pladser, der er trygge og oplevelsesrige at færdes i for beboerne og som bidrager til at signalere moderne boligbyggeri frem for institution.


- Bebyggelsen kommer til at ligge i første parket til de fredede, naturskønne omgivelser langs Sjælsø – en placering, der forpligter. Vi har valgt et helhedsgreb, hvor hele grunden tages i brug, hvorved der skabes luft og kig mellem bygningerne. I zonen mod nord, hvor terrænet skråner mod søen, lægges bygningerne i én etage med gavlene ud imod omgivelserne. De tilpasser sig dermed skalamæssigt landskabet og den eksisterende bebyggelse og styrker oplevelsen og sammenhængen til det smukke landskab, siger Niels Bondrup Jensen, kreativ leder og designansvarlig hos skala architecture.


Det nye Plejecenter Sjælsø
Det oprindelige Plejecenter Sjælsø er bygget i 1974 og er i dag utidssvarende. Projektet består derfor af en modernisering og en delvis nedrivning af den nuværende bebyggelse. Alle de nuværende plejeboliger fjernes, og den resterende del af bebyggelsen bearbejdes til at indeholde servicefunktioner som administration, produktionskøkken, fælles vaskeri, terapilokaler og et daghjem. Det oprindelige plejecenter kommer derved til at udgøre en slags bymidte med boligerne spredt rundt om.


De nye plejeboliger etableres i tre etaper i en 360 graders bevægelse omkring det oprindelige plejecenter. Grundtanken er at bryde med tidligere tiders centralistiske tankegang med én stor parkeringsplads og én fælles indgang og i stedet arbejde med mange mindre huse med egen indgang - i en skala, der er tilpasset brugerne og landskabet og som i højere grad inviterer det omkringliggende samfund indenfor og brugerne udenfor.


Der skabes gode boliger med rumlige kvaliteter, gode dagslysforhold og med en god rumlig sammenhæng til fællesarealerne. De skråtstillede facader sikrer udsigt fra alle boliger og at man fra boligen aldrig ser vinkelret over i genboens bolig. Boligernes private terrasser og franske altaner samt fælles terrasser i tilknytning til de fælles opholdsarealer skaber god forbindelse mellem inde og ude. Der vil både være boenheder i et og to plan.


Første etape med opførelsen af 42 boliger forventes påbegyndt efter sommerferien 2023 og færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025, anden etape med yderligere 42 boliger forventes klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2026, og tredje etape med 56 boliger ventes klar i 4. kvartal 2027.


Bygherre: Rudersdal Kommune
Arkitekt: C.F. Møller Architects og skala architecture
Ingeniør: ABC – Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Adserballe & Knudsen

 

I alt fem hold deltog i konkurrencen:
- Adserballe og Knudsen A/S med skala architecture A/S, C. F. Møller Danmark A/S, ABC –
Rådgivende Ingeniører A/S og CG Jensen Holding A/S. (Vinder af konkurrencen)
- ELINDCO A/S med DOMINIA A/S, Mangor & Nagel Arkitekter A/S og AART architects.
- GVL Entreprise A/S med G.V.L Holding A/S, RUBOW Arkitekter A/S og Norconsult A/S.
- Hansson & Knudsen A/S med, P+P arkitekter A/S og OJ Rådgivende Ingeniører A/S
- Rasmus Friis A/S med Entasis og MOE A/S.

 

Pressemeddelelse Rudersdal Kommune

Plejecentret Sjælsø C.F. Møller Architects & skala architecture - C.F. Møller Architects og skala architecture vinder konkurrencen om modernisering og udvidelse af Plejecenter Sjælsø, Rudersdal Kommune - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder