C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinder opgaven om nyt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
16.11.2020

C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinder opgaven om nyt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus

Med projektet Kulhuset, der på helt nye måder tænker parkering, byliv og bevægelse sammen har C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter i samarbejde med MOE vundet opgaven om et nyt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus’ Sydhavnskvarter.
C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinder opgaven om nyt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinder opgaven om nyt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter

Kulhuset, ved den historiske Kulbro på Aarhus havnefront bliver en unik blanding af ny infrastruktur og en rekreativ byhave, der skaber en platform for fællesskaber i byen til sport, kultur, leg og rekreation.


Projektet skaber en nyfortolket, positiv fortælling med reference til de historiske kulformationer i Sydhavnskvarteret, der forvandler det en gang bakkede landskab af kul til et grønt bakket byrum, der peger frem mod en klimavenlig fremtid. Huset understøtter således områdets transformation fra industriområde til et levende, socialt og bæredygtigt byområde.


Kulhuset i Sydhavnskvarteret
Kulhuset i Sydhavnskvarteret bliver et aktivt, inviterende og bæredygtigt omdrejningspunkt, der viderefører områdets særlige karakter. Projektet indskriver sig i den nye byplan for Sydhavnskvarteret og skaber synergi mellem eksisterende og kommende byrum, bygninger og brugere. Gennem etableringen af et sammenhængende taglandskab bindes den bagvedliggende by fysisk og visuelt sammen med havnefronten og den historiske Kulbro.

 

”Vi er utroligt glade for med dette samarbejde at kunne præsentere en klar vision for, hvordan man kan skabe nye rammer for fremtidige måder at løse parkeringsbehovet i den tætte by ved at samtænke infrastruktur med aktive, sociale og grønne byløsninger. Projektet udfordrer den klassiske måde at tænke parkeringshuse og gør for alvor op med, hvad et parkeringshus skal og kan være i dag. Huset tilbyder anderledes og inspirerende måder at kombinere mobilitetsløsninger og nye bæredygtige fællesskaber i den morderne by.” Siger Henrik Andersen, partner og arkitekt i Nordland Arkitekter.

 

Med sin unikke placering, hvor by møder havn, bliver Kulhuset en ny, unik destination i Aarhus, der udover muligheden for publikumsorienterede funktioner rummer op til 700 parkringpladser fordelt på husets knap 20.000 m2.

 

Et aktivt og inviterende hus i byen

På grundens hjørner trækkes huset tilbage og danner mindre byrum af forskelligartet karakter. Hermed skabes små pladser, der kobler sig på bydelens eksisterende forbindelser og sikrer aktivitet og liv i og omkring bygningen. I stueetagen skabes mulighed for at udvikle forskellige udadvendte funktioner som eksempelvis fødevarefællesskaber, lokalt iværksætteri og udstillingsarealer. Muligheden for at integrere mange forskellige funktioner og aktiviteter sikrer en bred brug af huset, der gør Kulhuset til meget mere end blot et parkeringshus.

 

På Kulhusets tag etableres et sammenhængende oplevelseslandskab, der skaber en ny forbindelse mellem by og havn. Kulhusets grønne tag bliver områdets nye rekreative byhave, der skaber en platform for større aktiviteter som blandt andet koncerter, kunstudstillinger, markedsdage og sportsaktiviteter. I det daglige tilbyder taget en oplevelsesrig vandring mellem køkkenhaver, amfiscener, udsigtspunkter og træningsområder.

 

”Vi ser projektet som en afgørende brik i forbindelse med at sikre den fremtidige byudviklings fysiske og visuelle kontakt til vandet. Vores ambition med projektet er at skabe et nyt, grønt og folkeligt mødested, hvor bygning, bevægelse og landskab hænger sammen. Her forenes naturens, byens og havnens kræfter i en ny rekreativ bypark med storslået udsigt, der kan agere trækplaster for Sydhavnskvarteret i tæt samspil med Kulbroen.” Siger Thue Hasløv, arkitekt og associeret partner i C.F. Møller.


På husets tredje sal, med direkte forbindelse til områdets historiske Kulbro etableres et særligt forhøjet byrum, hvor Kulbroen og Kulhuset mødes. Dette særlige sted skaber et direkte bindeled for husets pendlere til Aarhus Hovedbanegård. I dette krydspunkt på husets tredje sal skabes mulighed for at etablere en række udadvendte funktioner tiltænkt kunst og kulturproduktion, bylivskonter og spisehus, der kan åbne op og indtage Kulbroen aktivt i det daglige.
Parkeringshusets facade er opbygget efter bæredygtighedsprincippet design for disassembly. Facaden består af plader i genbrugsmaterialer og upcyclede plader fra eksisterende bygninger, anlæg og containere fra de nære havnearealer. Facadepladerne har et varieret udtryk og en eksisterende patina, der blender ind i områdets mangfoldige og rå udtryk.


Urgent Agency har været konsulenter på wayfinding og identitetsskabende elementer og Institut for (X) har været konsulenter på aktiviteter og integration i lokalområdet.

 

Status: Vundet udbud
Arkitekt, Totalrådgiver: Nordland Arkitekter
Underrådgiver: C.F. Møller Architects
Ingeniør: Moe Rådgivende Ingeniører
Konsulenter: Urgent Agency, Institut for (X)
Bygherre: Aarhus Kommune
Bygherrerådgiver: Bech Bruun
Adresse: Aarhus
Omfang: 18.150 m2
Forventes færdigt 2024

 

Pressemeddelelse Aarhus Kommune
Nordland Arkitekter

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder