Stærkt team vinder udbud om nyt hospitalsområde i Östra Ramlösa i Helsingborg - C.F. Møller
16.12.2021

Stærkt team vinder udbud om nyt hospitalsområde i Östra Ramlösa i Helsingborg

C.F. Møller Architects, Carlstedt Arkitekter, Krook & Tjäder Arkitekter og Ramboll Sweden har vundet opgaven med at udarbejde undersøgelser og dokumentation, der skal skabe grundlaget for en senere detailplanlægning for Helsingborgs nye hospitalsområde i Östra Ramlösa.
Stærkt team vinder udbud om nyt hospitalsområde i Östra Ramlösa i Helsingborg - C.F. Møller

I foråret 2021 besluttede Regionsrådet i Skåne at indlede en detaljeret planlægningsproces for placeringen af et nyt hospital i Helsingborg, Sverige. Det nye hospital skal ligge i Östra Ramlösa, hvor kommunen også planlægger en ny bydel. Östra Ramlösa ligger ca. fem kilometer fra Helsingborgs centrum, og målet er at skabe et attraktivt, levende og bæredygtigt kvarter med en unik karakter og grønne værdier.

 

- Vi er stolte over at have vundet en så prestigefyldt opgave og ser frem til at deltage i gennemførelsen af et projekt, der er en del af byudviklingsområdet Östra Ramlösa. Vores mål i teamet er at udvikle et solidt overordnet konceptuelt program for det nye hospitalsområde sammen med alle interessenter, siger Mårten Leringe, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

Sveriges største igangværende hospitalsprojekt


Opgaven består i at udvikle et koncept for et nyt hospital med et anslået driftsbehov på ca. 200.000 kvadratmeter. Hvis det gennemføres, bliver det største igangværende hospitalsprojekt i Sverige.


Der planlægges et moderne, bæredygtigt og fremtidssikret hospitalsområde hvor målet er et godt pleje- og arbejdsmiljø, samt er akuthospital, der er rustet til at opfylde fremtidige krav. Derudover, er hospitalsområdet fleksibilitet designet med mulighed for at udvide. Det nye hospitalsområde vil omfatte akuthospitalet med psykiatri, højteknologisk pleje, afdelinger, klinikker, laboratoriemedicin, servicefunktioner og teknologi samt administration. Det vil også omfatte den nødvendige infrastruktur, både over og under jorden, samt parker og natur.

 

- Vi vil bruge vores omfattende erfaring og ekspertise til at skabe betingelser for bygninger og sundhedsfaciliteter, som er egnet til fremtidens sundhedsbehov, siger Kerstin Eken fra Carlstedt Arkitekter, der er ansvarlig for arkitektopgaven, og fortsætter,


- Desuden vil vi sikre betingelserne for et godt patient- og arbejdsmiljø. Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med både Region Skåne og Helsingborg Kommune i designarbejdet.


Et samlet team med både bredde og ekspertise


Teamet er udvalgt på baggrund af deres kompetencer, forståelse for den specifikke opgave og kombinationen af styrker på alle områder. Teamet består af hospitalsplanlæggere og konsulenter inden for teknisk forsyning, infrastruktur, byplanlægning og design af store projekter.

 

- Vores opgaver med gennemførlighedsundersøgelser er brede og omfatter alle relevante ingeniørdiscipliner, f.eks. trafik, energi, geoteknik og hydrogeologi, energisystemer, HVAC, bæredygtighed, logistik og meget mere. Vi er stolte over at påtage os et så mangesidet ansvar og ser frem til et spændende samarbejde, siger Josefin Envall, enhedschef i Rambølls hospitalsafdeling.


Teamet har tidligere arbejdet sammen i forskellige konstellationer og projekter. Et af dem er Aarhus Universitetshospital, der har samme skala som en lille by og er et vellykket samarbejde mellem C.F. Møller Architects og Rambøll Sverige. Sammen med Krook & Tjäder har C.F. Møller tegnet Friends Arena og sammen med Carlstedt arbejder C.F. Møller i øjeblikket på et stort nybyggeri på Danderyd Sygehus.

 

- Det er en stor ære at være involveret i udformningen af blå og grønne strategier, byplanlægning og arkitektur for det fremtidige sundhedsvæsen i Östra Ramlösa. De blå og grønne strategier har stor betydning for fremtidens plejemiljø, dels for at skabe områder, der er gennemtrængelige, fredelige og behagelige at opholde sig i, men ikke mindst for at beskytte biodiversitet, økosystemer og klimapositive løsninger. At være involveret fra starten giver os et fantastisk udgangspunkt, siger Karolina Halldin, arkitekt og landskabsarkitekt hos Krook & Tjäder.


Region Skånes projekt vil tage ca. 11-13 år at gennemføre projektet som helhed, som starter med en gennemførlighedsundersøgelse, der skal danne grundlag for en ny plan for planlægning af området. Opgaven begynder i januar 2022.

 

Projektbeskrivelse

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder