Planen for Mjøsfronten præsenteres – en ny og levende søfront i den norske by Hamar - C.F. Møller. Photo: Plomp
Planen for Mjøsfronten præsenteres – en ny og levende søfront i den norske by Hamar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
9.5.2023

Planen for Mjøsfronten præsenteres – en ny og levende søfront i den norske by Hamar

C.F. Møller Architects præsenterer masterplan og de første visualiseringer for Mjøsfronten i Hamar. Målet er at styrke bykernen som mødested og binde byen tættere sammen med Norges største sø, Mjøsa.
Planen for Mjøsfronten præsenteres – en ny og levende søfront i den norske by Hamar - C.F. Møller. Photo: Plomp

Hamar er kendt for sin smukke natur og sin nærhed til søen Mjøsa, som er en af Hamars vigtigste ressourcer. I dag opfattes et jernbanespor, der adskiller byen fra Mjøsa som en barriere mellem by og sø. Hamar kommune ønsker derfor at skabe en ny relation mellem Hamar og Mjøsa gennem initiativet "Mjøsfronten", en 50.000 kvadratmeter stor søfront, der strækker sig fra Heidemannsgate 1 til Brygga 20.


I november 2022 blev masterplanen for Mjøsfronten godkendt af kommunalbestyrelsen. Planen er en vigtig del af kommunens arbejde for at sikre helhedsorienterede løsninger og skabe en tydelig retning for det videre arbejde. Masterplanen bygger blandt andet på "Vision Hamar", som fokuserer på Mjøsfrontens rolle i forhold til udviklingen af hele Hamar. I denne sammenhæng er der arbejdet videre med at udforme landskabet, der skal sikre, at Mjøsfrontens masterplan videreudvikles til en unik og karakteristisk strandpromenade tilpasset Hamar.

Jonas Toft Lehmann, architect and partner at C.F. Møller Architects. - Planen for Mjøsfronten præsenteres – en ny og levende søfront i den norske by Hamar - C.F. Møller. Photo: Hans Christian Jacobsen

– Det er en stor ære for os at bidrage til udviklingen af Mjøsfronten og skabe et sted, der viser, at Mjøsa er tilgængelig for alle. Gennem tæt samarbejde mellem vores kontorer i Oslo og Aarhus, og især blandt vores team af landskabsarkitekter og arkitekter, er det spændende at arbejde tværfagligt med de tekniske og teoretiske udfordringer i dette projekt. Vi har skabt en klar retning for det videre arbejde ved at fokusere på aktiviteter og møder, hvilket vil gøre Mjøsfronten til et vigtigt mødested for byens indbyggere og besøgende, uanset generation og kulturel baggrund, siger Jonas Toft Lehmann, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

Planen for Mjøsfronten præsenteres – en ny og levende søfront i den norske by Hamar - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Identitetsskabende byudvikling


I løbet af 2021 er der lavet en række forskellige tiltag, hvor offentligheden er inviteret til at bruge området ved Indre Havn og dermed øge interessen for Mjøsfronten. At åbne op for borgerinddragelse har vist sig at være en effektiv metode til at skabe identitet til byen og området. C.F. Møller Architects og Fragment Arkitekter vil fortsætte med at udvikle og gennemføre forskellige aktiviteter, der skaber engagement som en del af projektet allerede i sommeren 2023.


– Vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at forme og realisere dette spændende projekt sammen med Hamar kommune og Fragment Arkitekter, afslutter Jonas Toft Lehmann.

Planen for Mjøsfronten præsenteres – en ny og levende søfront i den norske by Hamar - C.F. Møller. Photo: Plomp

Tre hovedområder med fokus på aktivitet og møder


Planen for Mjøsfronten er opdelt i tre hovedområder: Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet. Skibladnertorget vil blive et dynamisk sted med mødelokaler, værksteder, caféer og turistinformation samt muligheder for vandsport. Skibladnerbryggen forlænges samtidig ved at pieren i den indre havn fjernes, og svævebanen flyttes til pieren ved småbådshavnen.


Solplassen vil fungere som byens urbane kontakt med Mjøsa og et sted for festligheder og møder mellem mennesker i forskellige aldre og fra forskellige baggrunde. Mjøsbadet vil omfatte en bystrand og en sauna, der er aktiv og tilgængelig året rundt. Den cirkulære form vil bidrage til badesikkerheden i forhold til bådtrafikken og for gående giver den en god udsigt over søen Mjøsa.

Planen for Mjøsfronten præsenteres – en ny og levende søfront i den norske by Hamar - C.F. Møller. Photo: Plomp

Harmonisk design


Materialevalget er nøje udvalgt for at skabe et harmonisk og smukt miljø langs gang- og cykelstierne og mod Mjøsa. Stenbelægningen varierer i nuancer fra mørke til lyse og består af robuste materialer med forskellige teksturer og detaljer. Valget af materialer er taget ud fra deres evne til at modstå oversvømmelser og med henblik på tidens påvirkning. Landskabet er udformet med bløde kurver, både horisontalt og vertikalt, for at skabe en naturlig og vild atmosfære, der gavner den biologiske mangfoldighed og byens natur. Arkitekturen er enkel, men erfaringsrig og har tydelige referencer til norske bygningstraditioner. Målet er at skabe bygninger med et stærkt arkitektonisk udtryk, både indendørs og udendørs, i materialer der er slidstærke og bæredygtige.

 

Næste trin


Indtil sommeren fortsætter arbejdet med at udvikle forskellige tiltag og planlægge nye funktioner til sommersæsonen. Samtidig udarbejdes en faseopdelt plan for delområderne, som forventes at være klar i august, sammen med en plan for, hvordan disse områder kan afprøves gennem kortvarige tiltag.

 

Projektbeskrivelse

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder