Streetfood ved det fremtidige Bådparken i Aalborg. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinder: Klimasikring af Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Ankerpladsen i fremtidens Bådparken. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinder: Klimasikring af Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects.
1.9.2022

C.F. Møller Architects vinder: Klimasikring af Aalborg Vestby

Projektet Bådparken sikrer Aalborg Vestby mod oversvømmelser og skaber et attraktivt fjord- og parkliv, der forbinder Aalborg Vestby med vandet.

 

C.F. Møller Architects vinder arkitektkonkurrence med forslag til Bådparken, som skal klimasikre og udvikle området, der strækker sig fra den nedlagte Spritfabrik til Vestre Fjordpark i Aalborg.

Ankomsten til Bådparken i Aalborg via parken. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinder: Klimasikring af Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

”C.F. Møller Architects har vundet på grund af deres nytænkende og spændende løsning på klimatilpasningsudfordringen, og fordi de i særlig grad har formået at imødekomme de ønsker, som kommunen, beboerne og områdets brugere har givet udtryk for. Forslaget har derudover et stærkt fokus på at fastholde Vestbyens særlige kvaliteter, blandt andet dens mangfoldighed og nærhed til både fjord og by – et fokus som vi har vægtet meget højt,” fortæller rådmand i By og Land i Aalborg Komme, Jan Nymark Thaysen.

Head of Landscape and Urbanism i C.F. Møller Architects, Jens Rex. - C.F. Møller Architects vinder: Klimasikring af Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: Silas Smed Andersen

Aalborgs Vestbys kyst- og havnearealer ved Limfjorden er plaget af oversvømmelser på grund af stigende vandstande og hyppigere storme, hvilket giver en udfordring for havnens byggeri og erhvervs- og boligområdet Aalborg Vestby.

”Med Bådparken formår vi også at give klimasikringen et socialt formål. Klimasikring i form af højvandssikring anses ofte som barrierer mellem by og vand. Men på strækningen fra Spritfabrikken til Fjordparken skaber vi urbane og landskabelige rum, både store og små – for store og små, der sikrer Aalborgs relation til fjorden som er en del af byens DNA,” siger Jens Rex, Head of Landscape & Urbanism i C.F. Møller Architects.

Søren Tortzen, arkitekt og afdelingschef for C.F. Møller Architects’ afdeling i Aalborg. - C.F. Møller Architects vinder: Klimasikring af Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: Mew

I dialog med borgere

Det er målet med Bådparken at bevare og understøtte de eksisterende funktioner og aktører i området, herunder roklubberne:

”Vi tror på, at projektet Bådparken skal udvikles med en høj transparens og dialog for at blive en succes. Vi er bevidste om at vi udvikler i et område, som allerede er velfungerende og har gode kvaliteter, der bør bevares. Roklubbernes funktion og deres medlemmer er nogle af de bærende aktører i området. Vi har allerede været i dialog med nogle af dem om det endelige forslag til Bådparken, og det fortsætter vi med at være gennem hele projektfasen”, fortæller Søren Tortzen, arkitekt og afdelingschef for C.F. Møller Architects’ afdeling i Aalborg.

Situationsplan for fremtidens Bådpark i Aalborg. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinder: Klimasikring af Aalborg Vestby - C.F. Møller

Om Bådparken

Området strækker sig fra den nedlagte Spritfabrik til Vestre Fjordpark, og er det sidste stykke af området langs fjorden, som er truet af oversvømmelse og fremstår uden kobling til Aalborg by. Området rummer blandt andet to bådehavne, et madmarked og broforbindelse over fjorden. Bådparken klimasikrer både havnene og Aalborg Vestby. Samtidig skaber det en ny rekreativ kobling mellem vand og by uden at miste den særegenhed, der er opstået i kontrasten mellem Vestbyens velorganiserede og tætte karréer og det alsidige havnemiljø.

Den overordnede klimasikring af Vestbyen etableres med et med dige i den grønne park mellem havnen og byen, som et slynget landskabstræk med naturligt formede, sammenhængende bakker, der bugter sig gennem parken, hvor det skaber rum og opholdsnicher, afskærmet fra den trafikerede vej fra centrum mod Vestbyen. For at skabe sammenhæng mellem havn og by, brydes diget med portaler mellem by og havn, der inviterer områdets brugere til ophold ved vandet.

Byrum, som i dag er usammenhængende, forbindes i et nyt forløb med brosten fra havnekanten, der får en træpromenade med opholdsarealer i forskellige niveauer. Kajkanten forhøjes og sikrer Skudehavnen men opretholder adgangen til fjord og havnebassin, som indbyder til aktivitet, ved og i vandet.

Med en fremtid præget af storme og oversvømmelser, viser Bådparken hvordan kystnære bymiljøer kan tilpasses og eksistere i overensstemmelse med klimaforandringerne.

 

Læs mere om Bådparken.

Et andet projekt af C.F. Møller Architects, Aalborg Havnefront, kobler sig til Bådparken. - C.F. Møller Architects vinder: Klimasikring af Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: Per Olav Hagen

Kobler sig til tidligere projekt af C.F. Møller Architects

Bådparken kobler sig til Aalborg Havnefront, som C.F. Møller Architects også står bag. Aalborg Havnefront har været igennem en stor omdannelse hvor byrum og bebyggelse er blevet hævet for at sikre for stigende vandstande, og hvor adgangsvejene til fjorden er bundet sammen med byen.

Bådparken udvikles i tre etaper. Første etape er planlagt til at starte i slutningen af 2024. Hele udførelsen forventes at være færdig ved udgangen af 2027.

C.F. Møller Architects står i spidsen for projektet i samarbejde med Deltares, RAW Mobility, Arki-Lab og EKJ.

Konkurrences er støttet af Realdanias og Miljøministeriets partnerskab ´Byerne og det stigende havvand´.

 

Læs mere om Aalborg Havnefront.
Pressemeddelelse Aalborg Kommune

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder