Havvandsvarmepumpe,, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tegner ny bygning, der skal bidrage til den grønne omstilling i Aalborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Havvandsvarmepumpe,, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tegner ny bygning, der skal bidrage til den grønne omstilling i Aalborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
12.3.2024

C.F. Møller Architects tegner ny bygning, der skal bidrage til den grønne omstilling i Aalborg

C.F. Møller Architects vinder sammen med A. Enggaard og Viborg Ingeniørerne konkurrencen om en ny bygning til en havvandsvarmepumpe i Aalborg med et forslag, der skal bidrage til den grønne omstilling i kraft af sin funktion og æstetik.

 

Aalborgenserne kan nu se frem til en ny bygning, som skal bidrage til formidlingen af klimavenlig varme. Der er tale om bygningen til en ny havvandsvarmepumpe, der skal opføres for Aalborg Forsyning i Norbis Park ved Limfjorden. Her er Aalborg Forsyning i fuld gang med den grønne omstilling og bygningen af de grønne teknologier, som skal tage over for det kulfyrede Nordjyllandsværk. Derudover er Norbis Park også forsyningens erhvervsområde, som i de kommende år omdannes til et innovativt område for test og udvikling af nye teknologier, der kan anvendes i den grønne omstilling af energisektoren.


Bygningen er tegnet af C.F. Møller Architects, der sammen med A. Enggaard og Viborg Arkitekterne har vundet den totalentreprisekonkurrence, som Aalborg Forsyning havde udskrevet.

 

 

Søren Tortzen, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tegner ny bygning, der skal bidrage til den grønne omstilling i Aalborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects /Mew

Kendetegnende for forslaget er dets evne til gennem en stedsspecifik arkitektur, et sikkert materialevalg og en høj grad af transparens at formidle bygningens funktion og tilknytning til fjorden. Besøgende vil opleve at bygningen involverer sine grønne omgivelser, og at det i sit udtryk tilpasses områdes arkitektur og natur.


”Bygningen vil stå tydelig og robust i sine materialer og indpasset i den eksisterende bygningsmasse såvel skala som materialemæssigt. Via store glaspartier åbner bygningen sig op mod omverdenen så man kan kigge ind til teknikken og de funktioner der udføres inde i bygningen,”, fortæller Søren Tortzen, designansvarlig og leder af C.F. Møller i Aalborg.

Havvandsvarmepumpe,, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tegner ny bygning, der skal bidrage til den grønne omstilling i Aalborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Inspireret af naturen
Arkitektonisk er bygningen karakteriseret ved at være bygget op i flere letaflæselige lag, der både ’tager imod’ publikum, men samtidig fastholder husets skala og funktion som en teknisk bygning. Facaden er lagdelt med stuetagen åben og transparent, mens toppen opbygges modulært med klare lodrette og vandrette afgrænsninger. Søvandsbestandige aluminiumsplader i bølgeform skaber en dynamisk effekt inspireret af bølgerne på Limfjorden. Transparensen opnås med gennemskinneligt glas, og stueetagen er modulær, så der opnås god fleksibilitet, og den kan tilpasses efter behov. Derudover anvendes der træbeklædning, som bidrager til en organisk og sanselig oplevelse af byggeriet og forankrer bygningen i det grønne område.


En scenografisk lyssætning om aften en understreger lagdelingen i facaden og skaber en imødekommende atmosfære.

Havvandsvarmepumpe,, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tegner ny bygning, der skal bidrage til den grønne omstilling i Aalborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Passer på klimaet
Materialevalget understreger et klimavenligt fokus med muligheden for genanvendelse og stor holdbarhed. Insekthoteller indbygges i stueetagens modulære facadesystem og bidrager til øget biodiversitet i området.


Synliggørelsen af anlæggets funktion og inviterende karakter med grønne områder og mulighed for ophold på strategisk placerede plinte bidrager til at formidle den grønne omstilling og samvær og videndeling.


Selve anlægget skal udnytte energi fra Limfjorden til at producere varmt fjernvarmevand. Det samlede anlæg består af tre varmepumpeenheder på 44 MW, som hver er verdens største baseret på naturlige kølemidler. Og samlet set er det en af verdens største havvandsvarmepumper, der nu kommer til at ligge ved Limfjorden i Norbis Park.

 

Det er MAN Energy Solutions, der leverer selve pumperne.

Greenwich Peninsula Low Carbon Energy Cetnre, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tegner ny bygning, der skal bidrage til den grønne omstilling i Aalborg - C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

God erfaring med industrielle anlæg
C.F. Møller Architects har de seneste år oparbejdet god erfaring med industrielle anlæg. Bl.a. med et lav-emissionskraftvarmeværk i London, der også rummer besøgs- og formidlingsfaciliteter, kompressorstationer i Everdrup og Egtved, mandskabsbygninger til renseanlæg i Aalborg, pumpestation og personalebygning i København og arbejder lige på at udvikle Getteröverket i Sverige, som tilføres formidlingsmuligheder og rekreative kvaliteter til byggeriets omgivelser.Bygherre: Aalborg Forsyning

Entreprenør: A. Enggaard
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Ingeniør: Viborg Ingeniørerne
Havvandsvarmepumpe-leverandør: MAN Energy Solutions

 

Aalborg Forsyning
MAN Energy Solutions

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder