C.F. Møller Landscape bag klimasikring af Lemvig Østhavn - C.F. Møller. Photo: Mads Krabbe
27.5.2016

C.F. Møller Landscape bag klimasikring af Lemvig Østhavn

Lemvig skal sikres mod højvande og oversvømmelser i den østlige del af havnen. Ny forundersøgelse med C.F. Møller Landscape som rådgiver foreslår, hvordan havnefronten gøres rekreativ og forbinder havnens nærområder på en ny måde.
C.F. Møller Landscape bag klimasikring af Lemvig Østhavn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
C.F. Møller Landscape bag klimasikring af Lemvig Østhavn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Lemvig Kommune og Realdania igangsatte i 2015 forundersøgelser, som C.F. Møller Landscape og COWI nu har gennemført. Resultatet er et idekatalog, som foreslår, at et område ud for Lemvig Bedding gøres rekreativt med fritidsaktiviteter i et maritimt miljø. Samtidig indgår en gangpromenade langs vandet, som skal forstærke forbindelsen til Østhavnen med bl.a. erhvervsområde og skatepark. Skal gøre tekniske udfordringer attraktive Forundersøgelsen går i dybden med forskellige scenarier for, hvordan de tekniske udfordringer i at klimasikre og højtvandssikre Lemvig Havn kan bidrage til et levende byliv på havnen. En del af projektet består blandt andet i at skabe velfungerende og attraktive gå-forbindelser på tværs af havnen. - Med forundersøgelsen har vi dannet et grundlag for, at Lemvig kan få skabt steder tæt på centrum, som er i nær forbindelse med vandet. Noget, som vi ved, at både kommunen og lokalbefolkningen gerne ser ske og samtidig vil få glæde af, siger Lasse Palm, afdelingsleder i C.F. Møller Landscape, som har ledet forundersøgelsen. - Samtidig er de tekniske foranstaltninger på plads, som vil sikre, at de rekreative arealer vil have den dobbeltfunktion, at de samtidig sikrer byen mod fremtidige havvandsstigninger. Vi har i forundersøgelsen haft fokus på at finde de byrumsløsninger, hvor en nytænkning af højvandssikringens udformning skaber fornyet sammenhæng i byen, nærhed til vandet og en multifunktionel og rekreativ merværdi. Det handler kort sagt om at tænke i merværdi for byen, hvor udfordringer vendes til gevinster, og hvor nødvendige klimainvesteringer udmønter sig i synergiløsninger, hvor to plus to giver fem, forklarer Lasse Palm. Ryk tættere på vandet C.F. Møller har undersøgt to mulige scenarier for placeringen af klimasikringen. Det ene scenarie kigger nærmere på en tilbagetrukket placering, mens det andet fremrykker selve klimasikringen og promenadeforløbet. - Der er flere fordele ved at fremrykke klimasikringen. Den yderlige placering giver nemlig mulighed for at tænke klimasikring som et byrumselement, hvor adgang til vandet er helt oplagt, siger Lasse Palm. - I den anbefalede løsning kan en klimasikring af Lemvig Bedding og Østhavn bruges som løftestang for en fremtidig bæredygtig og robust udvikling af projektområdet, hvor der er fokus på attraktive byrum med et maritimt tema, rekreative aktivitetsmuligheder og ikke mindst at fastholde de livsvigtige sociale mødesteder, der understøtter det maritime liv på havnen i Lemvig, siger han. Forundersøgelsen afdækker problemstillinger, konsekvenser og løsningsmuligheder på et overordnet niveau og er det første skridt på vejen mod et klimasikret, attraktivt område. Arbejdet danner grundlag for en arkitektkonkurrence, som skal definere de konkrete løsninger på Lemvig Havn. C.F. Møller Landscape har i 2016 arbejdet med klimasikring i flere danske byer. Blandt andet med forundersøgelserne til det ambitiøse Randersprojekt Byen til Vandet. Tidligere har C.F. Møller Landscape stået for den succesfulde transformation af Aalborg Havnefront, ligesom tegnestuen har lavet masterplaner for flere store havne, blandt andet i Aarhus og Haderslev. Lige nu arbejder tegnestuen i København med et nyt aqualæringslandskab i tilknytning til den nye Copenhagen International School i Nordhavnen.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder