Rejsegilde på Herningsholm Erhvervsskole - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
30.5.2016

Rejsegilde på Herningsholm Erhvervsskole

Handelshuset på Herningsholm Erhvervsskole skal endelig samle alle uddannelsesinstitutionens grene i Herning.
Rejsegilde på Herningsholm Erhvervsskole - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Rejsegilde på Herningsholm Erhvervsskole - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Den 26. maj blev der holdt rejsegilde for Handelshuset på Herningsholm Erhvervsskole. Kransene var hejst, pølserne stegt, og 150 personer – håndværkere, ansatte, arkitekt, entreprenør, rådgiver og bestyrelsesmedlemmer – var mødt op for at fejre det nye hus, der efterhånden begynder at kunne genkendes ud fra C.F. Møllers tegninger, da projektkonkurrencen om designet blev vundet i 2014. - Det er fantastisk at gå rundt og se på huset, sagde Søren Tortzen, afdelingsleder i C.F. Møllers Aalborgafdeling, i sin tale til rejsegildet. - Det er et klart og meget enkelt hus. Jeg er meget glad for, at skolen har været så tro imod det oprindelige oplæg til huset. Jeg er sikker på, at I med det her byggeri vil fremstå som et innovativt og arkitektonisk fyrtårn, sagde han. Et samlende hus Den nye del integrerer sig i det nuværende område for Herningsholm Erhversskole, men får samtidig en klar karakter, som skiller sig ud. Handelshuset skal rumme de merkantile erhvervsuddannelser, som i dag har til huse et stykke derfra. Det glæder Herningsholm Erhvervsskoles direktør, John Egebjerg. - Det har været målsætningen i de seneste 10 år at samle alle vores uddannelser i Herning i campus, og til december er byggeriet færdigt, sagde han til rejsegildet. - Vi har god grund til at være tilfredse med byggeriet, lød fra fra John Egebjerg. Nytænker læringsrum Erhvervsskolen er både tænkt indefra - med fokus på etablering af optimale læringsrum og studiemiljøer - samt udefra i relation til den omgivende kontekst, hvor imødekommende pladsdannelser byder velkommen og etablerer mulighed for udendørs arbejde og undervisning. Læringsrummenes form - arkitekturen - har stor betydning for den læringsproces skolens elever skal indgå i hver dag og er derfor tilpasset moderne og demokratiske principper. Bygningen er disponeret som et vinkelformet volumen, der samler tre punkthuse under et skrånende tag, som skalamæssigt giver modspil til omgivelserne og falder fra tre etager længst mod syd til to etager længst mod nord. Den vinkelformede bygning skaber tre nye udendørs opholds- og læringsrum i relation til de omkringliggende omgivelser, og landskabsbearbejdningen understøtter læring og klimatilpasning af hele området. Læringsrummene, som er byggeriets rygrad, er organiseret omkring et samlende fællesrum, der fungerer som et fleksibelt studiemiljø. Læringsrummene er grupperet to og to, så der skabes direkte adgang til det fælles studiemiljø fra alle læringsrum på skolen, og det fælles studiemiljø tilbyder varierede fysiske rammer at arbejde i, fra det dobbelthøje rum mod haven, der rummer workshoplignende situationer, til studiecafemiljø med uformelle samlinger af elever, til deciderede studiehjørner af mere stille og intim karakter.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder