C.F. Møller Architects’ forslag til Business Center Trelleborg er baseret på cirkulær økonomi - C.F. Møller
29.6.2018

C.F. Møller Architects’ forslag til Business Center Trelleborg er baseret på cirkulær økonomi

C.F. Møller Architects og Tyréns er sammen et af tre teams, som deltager i arkitektkonkurrencen om Business Center Trelleborg i Sverige. Bedømmelsen skal resultere i en sammenfatning af gode idéer fra de tre teams, som man kan bygge videre på. Sammenfatningen skal danne grundlag for videre diskussion og arbejde, som skal føre til en fysisk strukturplan for området.
C.F. Møller Architects’ forslag til Business Center Trelleborg er baseret på cirkulær økonomi - C.F. Møller
C.F. Møller Architects’ forslag til Business Center Trelleborg er baseret på cirkulær økonomi - C.F. Møller

Baggrund

Da Trelleborgs havn skal flytte til en ny placering for at tilgodese fremtidige krav fra søfarten, kræves en ny ringvej samt nye indtjekningsfunktioner og opstillingspladser til lastbiler. Dermed får Trelleborg kommune mulighed for at skabe attraktive bydele på det gamle havneområde samt udvikle det gamle østlige erhvervsområde og skabe et nyt fremtidsorienteret område med værdiskabende aktiviteter for regionen og for Trelleborg. Arbejdet foregår inden for rammerne af byudviklingsprojektet Kuststad 2025 (Kystby 2025) og i samarbejde med den svenske statslige myndighed Tillväxtverket.

 

Formålet med hele opgaven er at udvikle BCT til et stærkt, stolt og velfungerende område. En vigtig del af opgaven er at vise, hvordan området med dets nuværende og nye funktioner relaterer til de unikke natur- og kulturværdier i omgivelserne. Der skal være forskellige servicefunktioner og kreative mødesteder på det 180 hektar store område.


Fleksibilitet, viden og urbant landskab
C.F. Møller Architects’ vision for området er en værdiskabende strategi med det formål at skabe et attraktivt og mangefacetteret udviklingsområde, som skal være en profilstærk del af byen.


Det nye område skal være et innovativt og bæredygtigt mødested, hvor smarte cirkulære systemer og integreret landskabsdesign bidrager positivt til helhedsoplevelsen. Området er en ny del af byen, som skaber nye, attraktive platforme til erhvervslivet og vidensintensive aktiviteter. Trelleborg og havnen er et nationalt og internationalt knudepunkt for eksport og import, som bidrager positivt til den samlede identitet. Ved at blande aktiviteter og offentlige rum opstår der gavnlige synergier og cirkulære forbindelser. Den mangefacetterede plan og den tydelige vision bidrager til en destination, som er et oplevelsesrigt mødested.

 

Samspillet mellem alle de forskellige aktiviteter og funktioner i området skaber forudsætninger for nytænkning og en biobaseret, cirkulær økonomi. Det er en ny og grøn bydel, som inviterer områdets naboer til at blive en aktiv del af området. Business Center Trelleborg skal skabe rammerne for et fremtidigt Business Center, hvor mødet mellem mennesker er nøglen til bæredygtig innovation og et stærkt internationalt varemærke for Trelleborg.

 

”Sammen med Tyréns har C.F. Möller på fremragende vis visualiseret, hvad der kan blive de strategiske succeskriterier for at opnå de rette kvaliteter. Gennem markedsføring af områdets særkende for bæredygtighed og oplevelser bliver dette et kendetegn for det fremtidige BCT," siger Håkan Asmoarp, som er delprojektleder for Business Center Trelleborg.

 

Korridorer, entréer og landskabelige volde
Ved at skabe landskabelige volde langs hovedvej 9 defineres de tilstødende områder som en del af byen. Volden langs Business Center Trelleborg bliver udformet som et værdiskabende urbant landskabselement. Samtidig er den en del af infrastrukturen og et rekreativt mødested. Volden binder hele området sammen med byen og danner et smukt landskabsmøde med boligområdet i syd. Det bliver et rekreativt mødested i byen, hvor besøgende og beboere kan gå og cykle på toppen af volden. Særlige udsigtspunkter langs volden skaber visuel kontakt med kysten og indlandet.

 

De tre forslag fra henholdsvis C.F. Møller Architects/Tyréns, Wingårdh Arkitekter/WSP og BSK Arkitekter/A-Nord Arkitekter er blevet grundigt vurderet af medarbejdere ved flere af kommunens forvaltninger og forskellige samarbejdspartnere.


"Vi har modtaget tre interessante forslag fra de forskellige teams, som har fortolket og foretaget forskellige vurderinger af, hvad der er vigtigt for området," fortæller Håkan Asmoarp, som er delprojektleder for Business Center Trelleborg.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder