C.F. Møller Architects og MT Højgaard vil dække Aarhus’ banegrav til med bilfri by

C.F. Møller Architects og MT Højgaard vil dække Aarhus’ banegrav til med bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

6.4.2018 | I samarbejde med Aarhus Kommune er DSB, MT Højgaard og C.F. Møller Architects i gang med at udarbejde virkeliggørelsen af visionen Banekvarteret. En ny, bilfri bydel i Aarhus, som udvikler området og forbinder de omkringliggende kvarterer med en overdækning af banegraven fra Bruuns Bro til Frederiks Bro.

 

Der skal skabes en helt ny, bilfri bydel i Aarhus. Banegraven, som strækker sig fra Bruuns Bro til Frederiks Bro, skal overdækkes. Området skal huse 110.000 m² byggeri, som vil etablere et nyt, centralt bymiljø i Aarhus C, der læner sig op ad karréstrukturen i nærtliggende Frederiksbjerg, og som giver en særlig mulighed for at binde midtbyen sammen på en ny og spændende måde.


- Netop nu er der en historisk mulighed for at realisere visionen om at binde centrum af Aarhus endnu bedre sammen og igangsætte en unik bydel, som vil fuldende den byudvikling, Aarhus undergår, siger Michael Kruse, partner og arkitekt i C.F. Møller Architects, om projektet.


- Med Banekvarteret ønsker vi at skabe en visionær byfornyelse, som realiserer en bæredygtig, grøn, levende og bilfri bydel med et levende butiksmiljø og et mangfoldigt boligmiljø. Her vil vi skabe attraktive og unikke byrum med internationalt format, sige Michael Kruse.


Tanker fra forrige århundrede
En overdækning af banegraven i Aarhus har været drøftet helt tilbage fra før, området tog sin nuværende form i 1924. Nu er muligheden for at realisere tankerne mere aktuelle end nogensinde, fordi Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det danske jernbanenet – herunder også området ved Aarhus Hovedbanegård.


Elektrificeringen betyder blandt andet, at sporene ved Aarhus Hovedbanegård skal sænkes, og derfor opstår der en helt særlig mulighed for at udnytte projektet til samtidig at overdække banegraven og undgå væsentlige meromkostninger.


Banegraven står i øjeblikket for en skarp bymæssig opdeling af flere centrale dele af Aarhus. Med Banekvarteret etableres et hængsel i byen, som rummer et stort potentiale for bymidten, hvor nye synergier og bymæssige forbindelser kan etableres.


Bilfri indpasning med nærmiljøer
Den nye bebyggelse vil i overvejende grad etableres som karrébebyggelser, som indpasses med det nuværende nærmiljø, i op til seks etager. Tre-fire steder vil bebyggelsen punktvis skyde højere i vejret.


Både mod Bruuns Bro og Frederiks Bro skal etableres overgange, der bliver byrum, som rummer blandt andet butikker og grønne opholdsmuligheder. Som en del af den bæredygtige strategi for Banekvarteret bliver cykelparkering og taxa-flow integreret i helhedsplanen for projektet.


Kantzonerne vil, sammen med Banekvarterets bymæssige forbindelser, blive dyrket og opgraderet med henblik på at skabe attraktive byrum, som hænger sammen med, og etablerer, en overgang til den øvrige bymidte i Aarhus mod Bruuns Bro, Frederiks Bro, Hallsti, Kriegersvej og Orla Lehmanns Alle.


- Med overdækningen af banegraven vil Halssti og Kriegersvej få et kæmpe løft og gå fra at være forbindelser på bagsiden af byen til at være aktive og levende med byhuse og byliv, forklarer Michael Kruse.


Projektet omfatter etablering af et parkeringsdæk over baneterrænet, som bæres af søjler. Det er oven på dettes parkeringsdæk, at der kan etableres en ny bydel midt i Aarhus.


Det er DSB Ejendomme, som står bag Banekvarteret. DSB Ejendomme har indgået aftale med MT Højgaard om realisering af projektet, og MT Højgaard har i samarbejde med C.F. Møller Architects udarbejdet forslaget til etablering af en overdækning af banegraven, der både teknisk såvel som økonomisk vil kunne realiseres.


Udviklingen af Banekvarteret er stadig på tegnebrættet. Aarhus Kommune, som ejer dele af de potentielle byggerettigheder i projektet, skal nu forholde sig til forslaget fra DSB, MT Højgaard og C.F. Møller Architects.

 

Hent billeder i høj opløsning her

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Projekt for prominent tysk universitet

3.7.2018 | C.F. Møller Architects er blevet valgt til en ambitiøs campusmasterplan, der skal beskrive den fremtidige udvikling af universitetet og universitetshospitalet i Heidelberg, som er et af de mest prestigefyldte universiteter i Tyskland og i hele verden.

BUSINESS CENTER TRELLEBORG - CIRKULÆR ØKONOMI

29.6.2018 | C.F. Møller Architects og Tyréns er sammen et af tre teams, som deltager i arkitektkonkurrencen om Business Center Trelleborg i Sverige. Bedømmelsen skal resultere i en sammenfatning af gode idéer fra de tre teams, som man kan bygge videre på. Sammenfatningen skal danne grundlag for videre diskussion og arbejde, som skal føre til en fysisk strukturplan for området.

Vinder nyt projekt i Tyskland

28.6.2018 | C.F. Møller har vundet en international konkurrence om at tegne en ny togstation i Altona i Hamborg, Tyskland. Ambitionen med forslaget er, at bygningsværket skal fungere som en visionær milepæl og en bymæssig katalysator, både for udviklingen af den nordlige bydel Altona og i bredere forstand af Hamborg. Ved at binde natur og byliv sammen kommer den nye station til at bidrage til byens vision om at samle dens grønne områder og styrke deres betydning.

Sustainable Campus Excellence Award

20.6.2018 | International Sustainable Campus Network hædrer Mærsk Tårnet af C.F. Møller Architects i kategorien "Building and Innovative Infrastructure".

C.F. Møller Architects sammen EFFEKT med i konkurrence om helhedsplan og ny søfartsskole i Svendborg

14.6.2018 | Fire teams er prækvalificeret til at deltage i arkitektkonkurrencen om det ny SIMAC, fremtidens søfartsskole i på havnen i Svendborg, samt en helhedsplan for området, og C.F. Møller Architects med EFFEKT som underrådgiver er blandt dem.

Valgt som en af Danmarks bedste klimaløsninger

23.5.2018 | Realdania og Sustainia udgiver i dag publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaløsninger fra kommuner over hele landet. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne, og projektet Storkeengen af C.F. Møller Landscape er blandt de udvalgte projekter.

Offentliggør plan for nyt byrum i Oslo

11.5.2018 | KLP Eiendom offentliggør - i samarbejde med C.F. Møller Architects, Kristin Jarmund Arkitekter og Rodeo Arkitekter - plan for et nyt byrum med torv, hotel og et højhus ved Oslo Centralstation, som skaber attraktive opholdsarealer og effektive urbane forbindelser.

C.F. Møller Architects afslører nyt tårn

7.5.2018 | Byggeselskabet Olav de Linde og C.F. Møller Architects offentliggør planer om 144 meter højt kontorhus, der som et lyst, skulpturelt landmark ved Aarhus Havn forener byliv og kulturhistorie med nye, attraktive kultur- og erhvervs-faciliteter samt offentlige restauranter i samme bygning.

Mærsk Tårnet præmieret

3.5.2018 | Københavns kommune præmierer hvert år smukke bygninger samt bymiljøer og anlæg, og Mærsk Tårnet og SUND Naturpark blev 3. maj præmieret under en ceremoni på Københavns Rådhus.

Vundet hospitalsprojekt i Braunschweig, Tyskland

13.4.2018 | HENN og C.F. Møller har fået tildelt kontrakten om totalrådgivning af byggeprojekterne for Städtisches Klinikum Braunschweig (regionshospitalet i Braunschweig) i forbindelse med en udbudsrunde.

C.F. Møller skal modernisere Globen

10.4.2018 | Ericsson Globe – eller Globen, som den hedder i daglig tale, skal udvikles til en moderne multiarena, og C.F. Møller har fået til opgave at udvikle en af Stockholms mest kendte bygninger.

Aarhus’ banegrav dækkes til med bilfri by

6.4.2018 | I samarbejde med Aarhus Kommune er DSB, MT Højgaard og C.F. Møller Architects i gang med at udarbejde virkeliggørelsen af visionen Banekvarteret. En ny, bilfri bydel i Aarhus, som udvikler området og forbinder de omkringliggende kvarterer med en overdækning af banegraven fra Bruuns Bro til Frederiks Bro.

C.F. Møller vinder opgave i Finland

19.3.2018 | C.F. Møller skal sammen med det finske arkitektbureau Aihio Arkkitehdit tegne Tammerfors' nye voksenpsykiatriske enhed. Voksenpsykiatrien skal flytte fra de gamle lokaler ved Pitkäniemi sygehus i Nokia til Tampere Universitetshospital (TAYS). Den præcise placering vil blive afgjort i løbet af foråret.

Vinder pris for bedste sundhedsbyggeri

16.3.2018 | C.F. Møller Architects modtager en MIPIM 2018 Award for Mærsk Tårnet i kategorien ’Best Healthcare Development’.

Copenhagen International School wins Commendation

12.3.2018 | From 234 worldwide applications Copenhagen International School was recognized as a project that makes a significant contribution to the quality and appearance of the built environment. Commendation level schemes demonstrate a good standard of architecture or design, whilst being sustainable, accessible and provide a positive civic contribution.

Dobbelt sejr ved WAN AWARDS 2017

2.3.2018 | C.F. Møllers Copenhagen International School og Greenwich Peninsula Low Carbon Energy Center fik begge tildelt priser ved prisuddelingen i London.

C.F. Møller har fået godkendelse af et nyt psykiatrisk hospitalsprojekt London

27.2.2018 | Et nyt psykiatrisk hospital tegnet af C.F. Møller med et stærkt fokus på helbredende arkitektur er nu et skridt tættere på at blive realiseret efter enstemmig godkendelse af projektet i Royal Borough of Kingston Upon Thames.

Vinder konkurrence i Island

26.2.2018 | C.F. Møller Architects og Arkthing vinder i samarbejde konkurrencen om nyt hus til den islandske bank Landsbankinn

Meet C.F. Møller at MIPIM 2018

21.2.2018 | C.F. Møller Architects will be participating at MIPIM 2018. See who is going.

Finalist i byudviklingsprojekt i Sverige

14.2.2018 | Galten-kvarteret i Lund i Sverige skal udvikles og C.F. Møller Architects er med forslaget om en miniby, hvor gode naboskaber og grønne omgivelser er i fokus blandt de sidste to finalister, der kan vinde opgaven.

Udvalgt til ambitiøst klimasikringsprojekt

8.2.2018 | C.F. Møller Landscape skal sammen med andre eksperter fra Danmark og Holland i løbet af de kommende fire måneder udvikle nye metoder til at beskytte Randers midtby mod stormfloder. Det sker som led i et EU-projekt, hvor målet er at gøre midtbyen robust over for stormflod uden at skabe barrierer mod vandet og naturen.

2. Plads i International konkurrence

30.1.2018 | Vi er glade for at kunne offentliggøre vores forslag til et nyt hovedkvarter for The International Telecommunication Union (ITU) i Geneve. Et forslag, der indfrier stærke krav til sikkerhed og samtidig fremstår som et transparent byggeri i dialog med byen.

Grønt Lys til nyt Ressourcecenter i London

30.1.2018 | I samarbejde med Lambeth Council er C.F. Møller nu kommet et skridt nærmere på opførelsen af et nyt ressourcecenter for voksne med indlæringsvanskeligheder på Coburg Crescent i Lambeth i Sydlondon.

Vinder rammeaftale med Domea.dk

29.1.2018 | C.F. Møller Architects vinder ny rammeaftale med Domea.dk, der gælder renoveringsprojekter i Vestdanmark.
Vis flere