C.F. Møller Architects og MT Højgaard vil dække Aarhus’ banegrav til med bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
6.4.2018

C.F. Møller Architects og MT Højgaard vil dække Aarhus’ banegrav til med bilfri by

I samarbejde med Aarhus Kommune er DSB, MT Højgaard og C.F. Møller Architects i gang med at udarbejde virkeliggørelsen af visionen Banekvarteret. En ny, bilfri bydel i Aarhus, som udvikler området og forbinder de omkringliggende kvarterer med en overdækning af banegraven fra Bruuns Bro til Frederiks Bro.
C.F. Møller Architects og MT Højgaard vil dække Aarhus’ banegrav til med bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects og MT Højgaard vil dække Aarhus’ banegrav til med bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Der skal skabes en helt ny, bilfri bydel i Aarhus. Banegraven, som strækker sig fra Bruuns Bro til Frederiks Bro, skal overdækkes. Området skal huse 110.000 m² byggeri, som vil etablere et nyt, centralt bymiljø i Aarhus C, der læner sig op ad karréstrukturen i nærtliggende Frederiksbjerg, og som giver en særlig mulighed for at binde midtbyen sammen på en ny og spændende måde.


- Netop nu er der en historisk mulighed for at realisere visionen om at binde centrum af Aarhus endnu bedre sammen og igangsætte en unik bydel, som vil fuldende den byudvikling, Aarhus undergår, siger Michael Kruse, partner og arkitekt i C.F. Møller Architects, om projektet.


- Med Banekvarteret ønsker vi at skabe en visionær byfornyelse, som realiserer en bæredygtig, grøn, levende og bilfri bydel med et levende butiksmiljø og et mangfoldigt boligmiljø. Her vil vi skabe attraktive og unikke byrum med internationalt format, sige Michael Kruse.


Tanker fra forrige århundrede
En overdækning af banegraven i Aarhus har været drøftet helt tilbage fra før, området tog sin nuværende form i 1924. Nu er muligheden for at realisere tankerne mere aktuelle end nogensinde, fordi Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det danske jernbanenet – herunder også området ved Aarhus Hovedbanegård.


Elektrificeringen betyder blandt andet, at sporene ved Aarhus Hovedbanegård skal sænkes, og derfor opstår der en helt særlig mulighed for at udnytte projektet til samtidig at overdække banegraven og undgå væsentlige meromkostninger.


Banegraven står i øjeblikket for en skarp bymæssig opdeling af flere centrale dele af Aarhus. Med Banekvarteret etableres et hængsel i byen, som rummer et stort potentiale for bymidten, hvor nye synergier og bymæssige forbindelser kan etableres.


Bilfri indpasning med nærmiljøer
Den nye bebyggelse vil i overvejende grad etableres som karrébebyggelser, som indpasses med det nuværende nærmiljø, i op til seks etager. Tre-fire steder vil bebyggelsen punktvis skyde højere i vejret.


Både mod Bruuns Bro og Frederiks Bro skal etableres overgange, der bliver byrum, som rummer blandt andet butikker og grønne opholdsmuligheder. Som en del af den bæredygtige strategi for Banekvarteret bliver cykelparkering og taxa-flow integreret i helhedsplanen for projektet.


Kantzonerne vil, sammen med Banekvarterets bymæssige forbindelser, blive dyrket og opgraderet med henblik på at skabe attraktive byrum, som hænger sammen med, og etablerer, en overgang til den øvrige bymidte i Aarhus mod Bruuns Bro, Frederiks Bro, Hallsti, Kriegersvej og Orla Lehmanns Alle.


- Med overdækningen af banegraven vil Halssti og Kriegersvej få et kæmpe løft og gå fra at være forbindelser på bagsiden af byen til at være aktive og levende med byhuse og byliv, forklarer Michael Kruse.


Projektet omfatter etablering af et parkeringsdæk over baneterrænet, som bæres af søjler. Det er oven på dettes parkeringsdæk, at der kan etableres en ny bydel midt i Aarhus.


Det er DSB Ejendomme, som står bag Banekvarteret. DSB Ejendomme har indgået aftale med MT Højgaard om realisering af projektet, og MT Højgaard har i samarbejde med C.F. Møller Architects udarbejdet forslaget til etablering af en overdækning af banegraven, der både teknisk såvel som økonomisk vil kunne realiseres.


Udviklingen af Banekvarteret er stadig på tegnebrættet. Aarhus Kommune, som ejer dele af de potentielle byggerettigheder i projektet, skal nu forholde sig til forslaget fra DSB, MT Højgaard og C.F. Møller Architects.

 

Hent billeder i høj opløsning her

C.F. Møller Architects og MT Højgaard vil dække Aarhus’ banegrav til med bilfri by - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder