C.F. Møller Architects præsenterer reviderede planer for det nye opera- og kulturhus i Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
5.3.2019

C.F. Møller Architects præsenterer reviderede planer for det nye opera- og kulturhus i Kristiansund

De nye planer viser et endnu stærkere koncept, som styrker samarbejdet mellem fire kulturleverandører og bidrager til at genoplive Kristiansund.
C.F. Møller Architects præsenterer reviderede planer for det nye opera- og kulturhus i Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects præsenterer reviderede planer for det nye opera- og kulturhus i Kristiansund - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

I 2010 vandt C.F. Møller Architects konkurrencen om at tegne et nyt opera-og kulturhus i Kristiansund i samarbejde med ingeniørfirmaerne COWI og Buro Happold samt AIX til sceneteknik og Gade Mortensen til akustik.
Projektet skal understøtte kulturinstitutioner, der har en national opgave og udfylder en vigtig funktion på kulturområdet i landsdelen. Det omfatter både en ombygning af vigtig genopbygningsarkitektur og nykonstruktion og dækker behovet for funktionalitet og øget sikkerhed, samtidig med at det tilfører en høj arkitektonisk kvalitet.


De fire kulturinstitutioner, der skal samles, udgør i dag grundlaget for kulturlivet i Kristiansund og Nordmøre. To af dem er nationale og regionale tiltag: Operaen i Kristiansund AS (OIK) og Stiftelsen Nordmøre Museum (SNM). Ingen af disse råder i dag over passende lokaler til at kunne udøve deres aktiviteter og er således ikke i stand til at være de kulturleverandører og udviklingsaktører, som myndighederne ønsker og forventer, at de skal være.


De to andre aktører i huset er Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole.
Disse aktører vil sørge for, at huset bliver byens vigtige "tredje sted" med åbningstider fra kl. 7.00 til 23.00. Det bliver et neutralt rum, åbent for alle grupper, på tværs af generationer, livsstile samt kulturelle og etniske baggrunde.


"Vi ønsker - med dette projekt - at løse et nationalt problem og tage hånd om en regional udfordring, så opera og museum endelig kan producere og præstere optimalt for publikum og udfylde deres funktion som samfundsudviklere", siger kulturchef og projektansvarlig Eigunn Stav Sætre i Kristiansund kommune.
Hun fortsætter:
"Samtidig sørger vi for, at de nationale kulturinstitutioner endelig kan blive netop dét ved at etablere en kulturel infrastruktur, der giver dem mulighed for også at sætte produktioner op og afvikle aktiviteter her i regionen.
Og ikke mindst vil vi begynde genoplivningen af Norges mest karakteristiske, genopbyggede by gennem renovering, nybyggeri og etablering af gode byrum for alle".


I forbindelse med Kulturministeriets budgetforslag 2019 fik Kristiansund tildelt 5 mio. NOK til revidering af projektet for det nye opera- og kulturhus i Kristiansund. C.F. Møller Architects har sammen med deres partnere bearbejdet det oprindelige forslag.
Formålet med mulighedsstudiet har været at afklare, om projektet kunne nedskaleres tilstrækkeligt uden at gå på kompromis med den nødvendige funktionalitet og kvalitet i bygningen.


De nye planer for projektet styrker konceptet
Projektets bruttoareal reduceres med mere end 30 %, så projektet nu er på ca. 10.000 m2. Det sker uden, at det går ud over logistik og funktionalitet. Forbedringspotentialet er fundet i øget samarbejde mellem institutionerne, ormrokering af områder og deraf fjernelse af det overskydende areal.


"I rummet mellem Folkets Hus på Kongens Plass og Langeveien Ungdomsskole i Skolegata oprettes en indhegning, hvor Kristiansunds nye offentlige kulturscene skal have sin plads", siger Christian Dahle, partner hos C.F. Møller Architects.


Indhegningen er et hvidt, bølgende gardin i perforeret aluminium, som omkranser kulturlivet og funktionerne opad og indad og skaber plads til aktiviteter og samvær. Den perforerede facade fungerer som en solskærm, der både lukker dagslyset ind i foyeren om dagen og giver et glimt af husets aktiviteter om aftenen.

Facaden giver den nye mellemliggende bygning et let og tidløst udtryk.

 

Arkitektonisk brobygger
Langveien ungdomsskole blev opført i 1924 og er en af de få bygninger, der stod tilbage i centrum af Kristiansund efter bombningen i april 1940.
Folkets hus opstod i forbindelse med genopbygningen efter krigen.


Det nye opera- og kulturhus binder de to epoker sammen og sætter fokus på historien ved hverken at være stilistisk forbundet til det ene eller det andet hus, men ved at binde dem sammen med en abstrakt, nonfigurativ facade.
"Det nye hus fortsætter genopbygningen af Kristiansund, som har været på standby siden 1970´erne.


Operaen i Kristiansund, operaens balletcenter, Kristiansund symfoniorkester, kulturskolen, Nordmøre museum og Kristiansund bibliotek vil komme til at bruge de eksisterende huse og det nye mellemrum. Det nye kulturhus inddrager de omkringliggende gader og byrum og puster nyt liv i Kristiansund centrum", fortæller Christian Dahle.


De samlede omkostninger for det reviderede projekt er 690 mio. NOK, hvoraf amtsrådet bidrager med 150 mio. NOK, og staten nu forhåbentlig vil afsætte de resterende 150 mio. NOK. Projektet vil derefter kunne fortsætte til projekteringsfasen og efter planen stå færdigt i 2022.


Projektet slutter sig til en række spændende kulturprojekter, som C.F. Møller har arbejdet på de seneste år, herunder Hjertet i Ikast, som er et nyt mødested for kultur og formidling, der kombinerer undervisning, aktiviteter, fællesskab, motion og leg på nye måder samt
Odeon musik- og teaterhus i Odense, renovering, om- og tilbygning af Aarhus Teater samt et par mindre projekter i Norge som Molde Kulturskole og Sogn og Fjordane Kunstmuseum.


Fakta
Bygherre:
Kristiansund kommune, ved kulturchef Eigunn Stav Sætre


Brugere:
Operaen i Kristiansund AS (OIK)
Stiftelsen Nordmøre museum (SNM)
Kristiansund bibliotek
Kristiansund kulturskole


Adresse:
Kristiansund, Norge


Omfang:
10.000 m²


År:
2010-2022


Samarbejdspartnere
Projektledelse: Hamsto AS
Ingeniør:COWI og Buro Happold
Sceneteknik:AIX til sceneteknik
Akustik: Gade Mortensen til akustik


Faser:
1. præmie i arkitektkonkurrence 2010
Skitseprojekt 2013
Forprojekt 2014
Reviderede planer for ansøgning til statsbudgettet 2019
Planlagt færdiggørelse 2022


Kontaktoplysninger
Kristiansund kommune, ved kulturchef Eigunn Stav Sætre
E-mail: Eigunn.Stav-Satre@kristiansund.kommune.no

 

Projektbeskrivelse

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder