C.F. Møller Landscape udvalgt til ambitiøst klimastilpasningsprojekt  - C.F. Møller. Photo: Randers Kommune
8.2.2018

C.F. Møller Landscape udvalgt til ambitiøst klimastilpasningsprojekt

C.F. Møller Landscape skal sammen med andre eksperter fra Danmark og Holland i løbet af de kommende fire måneder udvikle nye metoder til at beskytte Randers midtby mod stormfloder. Det sker som led i et EU-projekt, hvor målet er at gøre midtbyen robust over for stormflod uden at skabe barrierer mod vandet og naturen.

To hold af eksperter, hvor C.F. Møller Landscape sammen med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft og Sadolin og Albæk som det ene hold, er blevet udvalgt til at deltage i det EU-støttede projekt Klimabåndet, som handler om klimatilpasning. Over de kommende 4 måneder skal de to hold udvikle en værktøjskasse med nye løsninger, som kan gøre Randers midtby robust over for stormflod. Og der bliver stillet store krav til eksperterne.


”De to hold skal vise, hvordan vi kan beskytte Randers By mod stormflod uden at bygge høje diger, mure og volde, men i stedet skabe bedre adgang til vandet. Gudenåen og Randers Fjord er så vigtige for byens identitet, og klimatilpasning må ikke tage os længere væk fra vandet. Det er ikke foreneligt med visionen om at bringe Byen til Vandet”, siger Nels Markussen, der er chef for Natur og Miljø i Randers Kommune.


Grønne løsninger uden mure og volde
I løbet af perioden skal de to hold mødes 4 gange i Randers for at se på området, udveksle ideer og give hinanden feedback. Lokale fagpersoner og udvalgte aktører vil også kommentere på ideerne, så den endelige værktøjskasse bliver tilpasset lokale forhold. Det er vigtigt, for investeringer i klimatilpasning skal give mest mulig værdi til byen, forklarer Nels Markussen: ”For os handler det om at finde løsninger, som vi kan glædes over hver dag, og ikke kun hvis en stormflod rammer. Sådan nogle løsninger vil være attraktive for borgerne, og på den måde får vi mere ud af de investeringer, der skal til.”


Derfor skal eksperterne udvikle nogle løsninger, der ikke kun beskytter byen mod stormflod, men også har en anden værdi og funktion. Det kan være nye aktiviteter, opholdsrum, bynatur, nye stier eller noget helt andet. Det bliver op til de to teams at finde frem til de bedste ideer. Det står dog fast, at naturen på en eller anden måde skal have en vigtig rolle.


”Vi glæder os over at være blevet udpeget og være en del af dette visionære projekt samemen med Randers Kommune og en masse dygtige kolleger. Det passer perfekt til C.F. Møller Landscapes måde at arbejde på. VI elsker at være tovholder på et ambitiøst og visionært projekt som Klimabåndet, hvor vi samler forskellige fagligheder og forener klimatilpasning, byudvikling med nye sociale fællesskaber og realiserbare løsninger i et samlende arkitektonisk greb, siger Lasse Vilstrup Palm, associeret partner og chef for C.F. Møller Landscape.


International interesse i Klimabåndet
Der har været stor interesse for at være med til at skabe fremtidens beskyttelse mod stormflod i Randers. I alt 13 forskellige hold af eksperter ønskede at være med forløbet om Klimabåndet, som er en del af Byen til Vandet. Over halvdelen havde internationale eksperter med i teamet. Mia Rix, der er projektleder for Klimabåndet for Randers Kommune, er meget tilfreds med den internationale interesse: ”Det er rigtig godt for projektet og for Randers, fordi det giver os adgang til de nyeste teknologier og erfaringer fra Europa, som vi kan bygge videre på”, forklarer hun og tilføjer: ”Og så viser det jo, at vi ikke er alene med udfordringen. Det er noget, mange både danske og europæiske byer vil arbejde med i de kommende år”.
Begge udvalgte teams har hollandske deltagere. Og Holland er ifølge Mia Rix et vigtigt sted at høste erfaringer, når det handler om vand. Her ligger store områder meget lavt. Derfor har hollænderne i årevis arbejdet med at sikre byerne mod vandet. Erfaringer fra den proces kan nu gøre gavn i Randers.


Et vigtigt skridt på vejen
Udviklingen af værktøjskassen er et vigtigt skridt på vejen mod at gøre byen robust over for stormflod. I forbindelse med Randers Ugen 2018 får byens borgere lejlighed til at se og kommentere forslagene fra de to hold af eksperter. Herefter arbejder Randers Kommune videre med at bearbejde værktøjskassens ideer, som bl.a. skal indgå i det videre udviklingsarbejde omkring Byen til Vandet.


FAKTA
De to udvalgte hold er:
- C.F. Møller Landscape med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft og Sadolin og Albæk.
- SLA med Niras, Witteveen+Bos, 2+1 Idebureau og Mette Bjærge.


Randers Fjord er udpeget som et af de 10 områder i Danmark, hvor risikoen for omfattende skader ved en stormflod er størst. Det er derfor helt nødvendigt at arbejde med, hvordan Randers kan gøres mere robust over for oversvømmelser. Det er både for at beskytte de lavtliggende bydele, som allerede i dag er i risiko for oversvømmelse, og for at sikre mulighederne for at udvikle havnearealerne i fremtiden, som det planlægges i Byen til Vandet.
Derfor har Randers Kommune igangsat det såkaldte parallelopdrag om Klimabåndet. Klimabåndet er en del af det midtjyske klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Chal¬lenge (C2CCC). Randers Kommune deltager sammen med 30 andre midtjyske partnere. I alt modtager de 31 midtjyske partnere 52. mio kr. i støtte fra EU LIFE-program¬met til de 24 delprojekter i det 6-årige klimatilpasningsprojekt. Læs mere på projektets hjemmeside www.c2ccc.eu . Se også mere om klimabåndet på http://byentilvandet.randers.dk

 

Allerede i gang med Storkeengen
C.F. Møller Landscape er allerede i gang med projektet Storkeengen i Vorup ved Randers, som er en del af Klimabåndet, og som har tiltrukket en del international opmærksomhed ved at fremstå som et arkitektonisk multi-tool. Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers løser byens nuværende og fremtidige klimaudfordringer ved at omdanne det nærtliggende naturområde, Storkeengen, til en offentlig naturpark. Naturparken bringer samtidig, ved hjælp af klimatilpasning, det unikke naturdelta langs Gudenåen tættere på Randers midtby og dens borgere.

 

 

 

Mere om Storkeengen

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder