Nyt Fælledskab i København

Nyt Fælledskab i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

13.10.2016 | Et blå-grønt delta med naturen, som floder mellem karakterfulde boligøer og et socialt aktivitetsloop, er hovedgrebet i et forslag til en masterplan for Amager Fælled Kvarter udarbejdet af C.F. Møller i samarbejde med Urban Agency.

 

Fællesskab, aktivitet, storbyliv i naturen. C.F. Møllers forslag til en ny masterplan for Amager Fælled Kvarter bevarer naturens særegenhed og rekreative funktion i området. Samtidig udnyttes metroens beliggenhed lige om hjørnet til at skabe et nyt byrum, hvor københavnere både kan bo og mødes.

Forslaget placerer hverdagslivet, naturen og sociale fællesskaber i centrum og sætter Fælledens unikke natur i scene som en fælles rekreativ ressource og det sociale kit, der binder bykvarterets et bæredygtigt storbyliv sammen.

Et vigtigt parameter for C.F. Møllers forslag har været at fastholde Amager Fælleds unikke natur og særlige kendetegn, så området både bliver et attraktivt bolig- og byområde ved at fastholde det, som Amager Fælled er elsket for.

Fælleden og fællesskabet i fokus
Masterplanen er opbygget omkring tre hovedelementer: Fælleden, Ø-kvartererne og Loopet.

Fælleden er den vilde fælled, som vi kender den i dag. Men den udvikles til også at være klimasikret og samtidig fastholde sit vilde særkende. Fælleden kommer i masterplanen til at fungere som grønne floder, der binder Ø-kvartererne sammen.
Ø-kvartererne er en serie af boligøer, som rummer indre, markante byrum og bynatur. Der skabes fem ø-kvarterer, som hver især tilfører området sine egne identitetsskabende karakterer ud fra kvaliteter i beliggenheden. Hvert kvarter giver adgang til fælledens store naturværdi og nye, bymæssige fællesskaber.

De fem boligøer bindes sammen med hinanden og fælleden af gang- og cykelforbindelsen Loopet, der også byder på fællesfunktioner, aktiviteter og sociale mødesteder. Loopet skaber dermed en fysisk og social infrastruktur, som kobler Amager Fælled Kvarter på Ørestad og København.

Fem unikke kvarterer
Boligøerne i Amager Fælled Kvarter er individuelt tilpasset deres placeringer. Stationskvarteret er masterplanens mest urbane kvarter, og sammen med Byhøjkvarteret er det Amager Fælled Kvarters urbane ansigt mod Metroen, Ørestad og København. Her placeres dagligvarebutikker, cafeer, erhverv, foreningsliv og andre funktioner for offentligheden i stueetagen centreret omkring en serie af nedskalerede, urbane rum fri af biltrafik.

Beboerhuset her bliver, sammen med den fælles byplads, det naturlige samlingspunkt for større events og arrangementer henvendt både beboere og besøgende. Modsat Stationskvarteret ligger Byhøjkvarteret som et aktivitetsmæssigt alternativ. Her danner en klynge af institutioner som ungdomshus, børnehave, sundhedshus – sammen med en aktiveret stueetage i områdets parkeringshus – rammen om en aktivitetsplads, der inviterer omverdenen indenfor.

Kratskovkvarteret får sin særegenhed fra den eksisterende, tætte bevoksning mod syd. Skoven skaber sammenhæng og agerer overgangszone mellem de forskellige byrum, som træder frem i lysninger.
Det femte kvarter er Strandengskvarteret. Her flettes by og fælled sammen fuldt ud. Som en fremskudt bastion spiller bykvarteret på både det præcise og det flydende møde med den omkringliggende fælled. Herved skabes en unik følelse af at bo direkte på Amager Fælled.

Naturen både sikres og sikrer
Amager Fælled Kvarters friareal fungerer som et samlende, grønt område mellem boligøerne i masterplanen. Men samtidig vil naturen være stedet, hvor størstedelen af områdets regnvand – fra tage og ikke-trafikbelastede arealer – kan samles og forsinkes, før det ledes videre ud. Det gælder både i hverdagssituationer, men også ved skybrud.

På den måde sikres områdets bebyggede arealer mod oversvømmelser, og samtidig sikres muligheden for at kunne aflede rent regnvand til eksisterende vådområder. Det bidrager også til at sikre fælledens dyre- og plantearter og skaber en levende oplevelse af området henover året.

Ved almindeligt nedbør vil kun de lavest beliggende kanaler og områder bliver oversvømmet. Ved større regnmængder vil en større del af området være oversvømmet. Derfor vil arealet på nogle tidspunkter være frodigt, grønt og vidtstrakt, mens det på andre tidspunkter vil være præget af åer og søer. Det sikrer diversitet og indbyder til nye måder at færdes og opholde sig på.

C.F. Møllers forslag til Amager Fælled Kvarter fastholder dermed fælleden som en fælles naturressource, og sikrer tilgængeligheden til fælleden for både beboere, københavnere og andre gæster i al almindelighed.

Fakta:
Projektnavn: Amager Fælled Kvarter
By: København
Land: Danmark
Bygherre: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Arkitekt: C.F. Møller A/S
Landskab: C.F. Møller Landscape
Ingeniør: Niras
Samarbejdspartnere: Urban Agency og konsulent Jens Kvorning
Omfang: Byggefelt: 187.000 m², Etageareal: 260.000 m²
Konkurrenceår: 2016

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Vinder ambitiøst byudviklingsprojekt

3.10.2019 | En grøn, sund og mangfoldig by, hvor klimaløsninger åbner byens liv mod naturens ro - dét er visionen i vinderforslaget til den udviklingsplan der skal klimatilpasse Randers i fremtiden, bringe byen til vandet og udvikle de attraktive arealer mellem middelaldermidtbyen, Gudenåen og Randers Fjord til en unik og naturbåret flodby. Team C.F. Møller står bag forslaget og er udpeget som vinder af konkurrencen af Randers Kommune og Realdania.

I finalen til årets Klimapris

27.9.2019 | Klimaudviklingsprojektet ‘Byen til vandet’ af C.F. Møller Architects i samarbejde med Randers Kommune og Vandmiljø Randers er i finalen til årets Klimapris 2019, som uddeles af det danske brancheblad Licitationen.

Prisbelønnet for Sundhedsarkitektur

25.9.2019 | C.F. Møller Architects er blevet tildelt Architecture MasterPrize 2019 for bedste ’Healthcare Architecture’ i kategorien ‘Architectural Design’ med projektet Biomedicum i Stockholm.

Shortlisted for Blueprint Awards 2019

16.9.2019 | The Assembly Hall in Copenhagen is shortlisted for a Blueprint Award 2019 in the category ‘Best Building Re-Use Project’. The shortlisted projects are projects that sustainably rethink, revitalise and repurpose buildings for new uses.

Awarded for Artwork

30.8.2019 | C.F. Møller Architects win a CODAaward 2019 for best site-specific artwork in the category Healthcare with Biomedicum in Stockholm.

Ny nordisk designserie

27.8.2019 | C.F. Møller Architects’ designere lancerer i samarbejde med Randi en nordisk funderet ny ikonisk og funktionel tilbehørsserie til badeværelset.

Birthday Reception in Aarhus

15.8.2019 | Partner and architect Julian Weyer turns 50 years. C.F. Møller Architects will host a reception to celebrate Julian, and it will be our great pleasure if friends, colleagues and business partners will attend the reception to celebrate Julian Friday the 30th of August, 15.00-17.00 at Europaplads 2.

’Hjertet i Ikast’ får Iconic Award

9.8.2019 | ’Hjertet i Ikast’ kombinerer undervisning, aktiviteter, fællesskab, motion og fritid på nye måder og modtager ICONIC Award 2019: Innovative Architecture for dette.

Win third prize in invited competition

12.7.2019 | 30 international teams were invited to design the new premises for the EU Commission in Brussels, and it has been announced that C.F. Møller Architects in collaboration with B2Ai won third prize.

Wins Green Good Design Award

8.7.2019 | Copenhagen International School by C.F. Møller Architects wins Green Good Design Award 2019.

Udvikler nyt kontorområde i Uppsala, Sverige

1.7.2019 | Atrium Ljungberg udvikler i samarbejde med C.F. Møller Architects et nyt kontorområde i Gränbystaden i Uppsala, Sverige, med afsæt i en ny udstykning til bebyggelse.

International pris til "Hjertet" i Ikast

1.7.2019 | "Hjertet" i Ikast, der er tegnet af C.F. Møller Architects, er udpeget som vinder af den anerkendte pris International Architecture Award 2019 af Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design og The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

C.F. Møller Architects åbner kontor i Berlin

26.6.2019 | 1. juli åbner C.F. Møller Architects døren til det nye kontor centralt i Berlin. Det sker som konsekvens af stigende opgavetilgang i forlængelse af en fokuseret indsats rettet mod det tyske marked de seneste år.

Awarded 'Best Conceptual Design'

25.6.2019 | We are happy to tell that our Golden Mede Housing project for the Rothschild Foundation was awarded 'Best Conceptual Design' at the S.ARCH (Sustainable Architecture) Awards 2019.

Danmarks største spildevandspumpestation indviet

22.5.2019 | Pumpestationen, der sørger for, at byens spildevand bliver ledt videre ud til rensning, har vital betydning for København og Frederiksberg. Derfor var både Københavns stedfortrædende teknik- og miljøborgmester, Karina Vestergård Madsen og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg og formand for Frederiksberg Vand og Frederiksberg Kloak, Thyge Enevoldsen mødt op for at markere indvielsen mandag den 20. maj sammen med HOFOR.

Løfter sløret for gentænkt byhave

16.5.2019 | C.F. Møller er videre til anden etape af den internationale idékonkurrence om en 45 ha masterplan, der bygger på en gentænkning af principperne bag det britiske byhavekoncept, Garden City Movement. Tegnestuen løfter nu sløret for det forslag, der blev forelagt for nyligt.

Central Station: En ny serie af brydningsmøbler

2.5.2019 | HOLMRIS B8 lancerer i samarbejde med C.F. Møller Design en helt nye serie af pause- og brydningsmøbler under navnet Central Station. De nye møbler skal bidrage til at få zonerne i et kontor, et læringsmiljø, hotel eller restaurant til at hænge sammen bedst muligt.

Helende arkitektur til Finland

25.4.2019 | C.F. Møller Architects står bag forslaget til et nyt psykiatrisk hospitalsafsnit i Finland, der er baseret på vægtige, internationale erfaringer fra sygepleje og konceptet helende arkitektur, også kendt som evidensbaseret arkitektur.

Calling all talents

24.4.2019 | Join us for a speed debate and introduction to how we work with sustainability in general and timber architecture specifically, project development and digitisation, and landscape and urban development.

Pris for banebrydende løsninger

2.4.2019 | C.F. Møller Design og NORMBAU vinder "Design Plus powered by ISH 2019" for deres nye modulopbyggede siddesystem.

Biomedicum vinder Årets Bygge 2019 i Sverige

27.3.2019 | Torsdag aften i Stockholm blev det afsløret, at Biomedicum, som er designet af C.F. Møller Architects, vinder Årets Bygge 2019. Bygningen er et kraftcenter for moderne forskning for Karolinska Institutet i Stockholm med Akademiska Hus som bygherre og Skanska som entreprenør.

Klar til konkurrencen om Byen til Vandet

22.3.2019 | C.F. Møller Architects, Niras, Urgent.Agency og Cushman & Wakefield | RED er udvalgt blandt tre deltagere på parallelkonkurrencen til det store byudviklingsprojekt ”Byen til Vandet” i Randers.

C.F. Møller Archtitects vinder MIPIM Award

15.3.2019 | C.F. Møller Architects modtager en MIPIM Award og hædrende omtale for to projekter i England ved årets MIPIM Awards i Cannes.

Verdens første fodgængervenlige forbindelse

12.3.2019 | C.F. Møller Architects afslører masterplan, der skaber verdens første 100 % fodgængervenlige forbindelse mellem en international lufthavn, naturen samt byens og dens funktioner.
Vis flere