Nyt Fælledskab i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
13.10.2016

Nyt Fælledskab i København

Et blå-grønt delta med naturen, som floder mellem karakterfulde boligøer og et socialt aktivitetsloop, er hovedgrebet i et forslag til en masterplan for Amager Fælled Kvarter udarbejdet af C.F. Møller i samarbejde med Urban Agency.
Nyt Fælledskab i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Nyt Fælledskab i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fællesskab, aktivitet, storbyliv i naturen. C.F. Møllers forslag til en ny masterplan for Amager Fælled Kvarter bevarer naturens særegenhed og rekreative funktion i området. Samtidig udnyttes metroens beliggenhed lige om hjørnet til at skabe et nyt byrum, hvor københavnere både kan bo og mødes. Forslaget placerer hverdagslivet, naturen og sociale fællesskaber i centrum og sætter Fælledens unikke natur i scene som en fælles rekreativ ressource og det sociale kit, der binder bykvarterets et bæredygtigt storbyliv sammen. Et vigtigt parameter for C.F. Møllers forslag har været at fastholde Amager Fælleds unikke natur og særlige kendetegn, så området både bliver et attraktivt bolig- og byområde ved at fastholde det, som Amager Fælled er elsket for. Fælleden og fællesskabet i fokus Masterplanen er opbygget omkring tre hovedelementer: Fælleden, Ø-kvartererne og Loopet. Fælleden er den vilde fælled, som vi kender den i dag. Men den udvikles til også at være klimasikret og samtidig fastholde sit vilde særkende. Fælleden kommer i masterplanen til at fungere som grønne floder, der binder Ø-kvartererne sammen. Ø-kvartererne er en serie af boligøer, som rummer indre, markante byrum og bynatur. Der skabes fem ø-kvarterer, som hver især tilfører området sine egne identitetsskabende karakterer ud fra kvaliteter i beliggenheden. Hvert kvarter giver adgang til fælledens store naturværdi og nye, bymæssige fællesskaber. De fem boligøer bindes sammen med hinanden og fælleden af gang- og cykelforbindelsen Loopet, der også byder på fællesfunktioner, aktiviteter og sociale mødesteder. Loopet skaber dermed en fysisk og social infrastruktur, som kobler Amager Fælled Kvarter på Ørestad og København. Fem unikke kvarterer Boligøerne i Amager Fælled Kvarter er individuelt tilpasset deres placeringer. Stationskvarteret er masterplanens mest urbane kvarter, og sammen med Byhøjkvarteret er det Amager Fælled Kvarters urbane ansigt mod Metroen, Ørestad og København. Her placeres dagligvarebutikker, cafeer, erhverv, foreningsliv og andre funktioner for offentligheden i stueetagen centreret omkring en serie af nedskalerede, urbane rum fri af biltrafik. Beboerhuset her bliver, sammen med den fælles byplads, det naturlige samlingspunkt for større events og arrangementer henvendt både beboere og besøgende. Modsat Stationskvarteret ligger Byhøjkvarteret som et aktivitetsmæssigt alternativ. Her danner en klynge af institutioner som ungdomshus, børnehave, sundhedshus – sammen med en aktiveret stueetage i områdets parkeringshus – rammen om en aktivitetsplads, der inviterer omverdenen indenfor. Kratskovkvarteret får sin særegenhed fra den eksisterende, tætte bevoksning mod syd. Skoven skaber sammenhæng og agerer overgangszone mellem de forskellige byrum, som træder frem i lysninger. Det femte kvarter er Strandengskvarteret. Her flettes by og fælled sammen fuldt ud. Som en fremskudt bastion spiller bykvarteret på både det præcise og det flydende møde med den omkringliggende fælled. Herved skabes en unik følelse af at bo direkte på Amager Fælled. Naturen både sikres og sikrer Amager Fælled Kvarters friareal fungerer som et samlende, grønt område mellem boligøerne i masterplanen. Men samtidig vil naturen være stedet, hvor størstedelen af områdets regnvand – fra tage og ikke-trafikbelastede arealer – kan samles og forsinkes, før det ledes videre ud. Det gælder både i hverdagssituationer, men også ved skybrud. På den måde sikres områdets bebyggede arealer mod oversvømmelser, og samtidig sikres muligheden for at kunne aflede rent regnvand til eksisterende vådområder. Det bidrager også til at sikre fælledens dyre- og plantearter og skaber en levende oplevelse af området henover året. Ved almindeligt nedbør vil kun de lavest beliggende kanaler og områder bliver oversvømmet. Ved større regnmængder vil en større del af området være oversvømmet. Derfor vil arealet på nogle tidspunkter være frodigt, grønt og vidtstrakt, mens det på andre tidspunkter vil være præget af åer og søer. Det sikrer diversitet og indbyder til nye måder at færdes og opholde sig på. C.F. Møllers forslag til Amager Fælled Kvarter fastholder dermed fælleden som en fælles naturressource, og sikrer tilgængeligheden til fælleden for både beboere, københavnere og andre gæster i al almindelighed. Fakta: Projektnavn: Amager Fælled Kvarter By: København Land: Danmark Bygherre: Udviklingsselskabet By & Havn I/S Arkitekt: C.F. Møller A/S Landskab: C.F. Møller Landscape Ingeniør: Niras Samarbejdspartnere: Urban Agency og konsulent Jens Kvorning Omfang: Byggefelt: 187.000 m², Etageareal: 260.000 m² Konkurrenceår: 2016

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder