Renovering med Plads til nye Samarbejdsformer - C.F. Møller. Photo: Mark Syke
14.3.2016

Renovering med Plads til nye Samarbejdsformer

En netop afsluttet renovering på SUND, Københavns Universitet, har omdannet tidligere lagerrum og mørke kontorgange til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø – med respekt for Panum Instituttets karakteristiske arkitektur.
Renovering med Plads til nye Samarbejdsformer - C.F. Møller. Photo: Mark Syke
Renovering med Plads til nye Samarbejdsformer - C.F. Møller. Photo: Mark Syke
I forbindelse med opførelsen af udvidelsen af Panum komplekset, Mærsk Bygningen, var det nødvendigt at nedrive en del af det eksisterende Panum, og med nedrivningen opstod muligheden for at omdanne en stor del af komplekset til et nyt og sammenhængende kontorfællesskab for Dekanat og fakultetsadministrationen, eksempelvis ledelsessekretariat, kommunikation, økonomi, HR mfl. samt arbejdspladser for driftspersonalet på Panum, ved at skabe et åbent og transparent kontormiljø med en høj grad af fleksibilitet. Højt til loftet Omdannelsen er sket med stor respekt for den eksisterende arkitektur. Den oprindelige loftshøjde er genskabt, de bærende søjler fremstår stadig i rå form og der er synlige installationer i loft, ligesom der er arbejdet med at integrere de oprindelige Panum farver på markante områder. En række gode mødefunktioner – både som egentlige møderum, delvist åbne mødebokse og åbne loungearealer – supplerer de fælles kontorområder. - Ledelse og medarbejdere i driftsafdelingen er for første gang i mange år samlet i et fælles område, og der har været stor begejstring fra alle både for funktionaliteten af lokalerne, indretningen – der skaber helt nye muligheder for samarbejde og networking – og for den meget flotte arkitektur, der giver daglig arbejdsglæde, forklarer Marianne Vejen Hansen, brugerkoordinator og projektleder på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. En væsentlig del af opgaven var at de nye lokaler levede op til brugernes ønsker og krav til udformning og design, og samtidig kunne skabe en identitet i sammenhæng med brugernes arbejdstype og funktion. En målrettet brugerproces med en høj grad af inddragelse og et visionsseminar for hele driftsafdelingen blev gennemført, så konkrete behov og ønsker fra brugerne blev inddraget og implementeret i projektet. De åbne kontorområder er derfor udformet med synlige installationer – ventilationsrør, kabelbakker mv., og de eksisterende Panum lysarmaturer genbrugt og ombygget med energibesparende LED lyskilder. Ny åbenhed Ombygningerne gav samtidig mulighed for at der kunne arbejdes med en helhedsløsning for en genskabelse og renovering af bygningens facader, for at få gode dagslysforhold til arbejdspladserne i bygningen, og samtidig skabe en facade som var tilpasset bygningens arkitektur og oprindelige facadeelementer. For facaderne mod øst og syd blev de eksisterende lukkede panelfacader tilpasset og der er tilføjet gennemgående vinduesbånd i geometri og form som det øvrige Panum. I stueetagens massive murede base blev de karakteristiske gennemgående vinduesskår i murværket gentaget for at skabe tilstrækkeligt lysforhold for kontorpladserne her, og mellem stue- og førsteetagen blev der skabt gennembrud med markante ovenlys for at trække dagslys ned gennem bygningen. Afleveringen blev grundigt planlagt med henblik på ”mangelfri aflevering”, hvilket var en af årsagerne til, at lokalerne kunne tages i brug umiddelbart efter aflevering, og projektet er netop indstillet til Renover Prisen 2016.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder