Team C.F. Møller vinder ambitiøst byudviklingsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
8.10.2019

Team C.F. Møller vinder ambitiøst byudviklingsprojekt

En grøn, sund og mangfoldig by, hvor klimaløsninger åbner byens liv mod naturens ro - Dét er visionen i vinderforslaget til den udviklingsplan der skal klimatilpasse Randers i fremtiden, bringe byen til vandet og udvikle de attraktive arealer mellem middelaldermidtbyen, Gudenåen og Randers Fjord til en unik og naturbåret flodby. Team C.F. Møller står bag forslaget og er udpeget som vinder af konkurrencen af Randers Kommune og Realdania.
Team C.F. Møller vinder ambitiøst byudviklingsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Team C.F. Møller vinder ambitiøst byudviklingsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Med forslaget ”Randers – Vores Flodby”, fra Team C.F. Møller, bestående af C.F. Møller Architects, Niras, RED | Cushman & Wakefield og Urgent Agency, genforenes Randers midtby med Gudenåen og naturdeltaet og styrker fortællingen om Randers som flodby, som konkret udmøntning af udviklingsprojektet ’Byen til Vandet’.

 

”Vi er enormt glade og stolte over at vinde så ambitiøs og kompleks en opgave som ’Byen til Vandet’. Vi glæder os meget til det kommende samarbejde med Randers Kommune og til det videre arbejde med projektet”, siger Lasse Vilstrup Palm, chef for C.F. Møllers landskabsafdeling og projektleder på opgaven.

 

Et Randers tilbage til Gudenåen og tættere på naturen
Med vinderforslaget bliver der plads til mere natur og en styrket biodiversitet i Randers. Naturen er vigtig i Randers og for fortællingen om Randers. Derfor friholdes store arealer langs Gudenåen for fremtidig byudvikling, så den kommende udviklingsplan kan værne om den natur der allerede eksisterer og samtidig skabe nye naturarealer med levesteder for dyr og planter til gavn for biodiversiteten.

 

”Dommerkomitéen var enig om, at Team C.F. Møller var det team, som ramte bedst. Vi er i dommerkomitéen særligt glade for teamets arbejde med ’Klimabåndet’, og hvordan dette bidrager til at skabe varierede kvarterer og plads til naturen,” siger borgmester og formand for dommerkomitéen Torben Hansen.

 

Dommerkomiteen lagde især vægt på, at Team C.F. Møllers evne til at udarbejde en samlet udviklingsplan som består af både strategiske og fysiske/økonomiske planer og, at der er arbejdet med etapeplaner. Det er netop den grundmodel Realdania udarbejder udviklingsplaner efter.

 

Med planen udvikles der to forskellige blå rum, der præger og farver de nye bykvarterer – et stærkt naturpræget rum langs Gudenåen og urbant vandrum omkring det nordlige havnebassin. Med disse to markante vandrum genskabes den historiske forbindelse til Gudenåen med nye vand-, natur, og kulturoplevelser midt i byen.

 

Rygraden er innovativ klimatilpasning af Randers
Projektets gennemgående rygrad er ’Klimabåndet’ – en fire km lang stormflodsbeskyttelse der integreres på forskellig vis i de forskellige bykvarterer. ’Klimabåndet’ skaber med integrerede designløsninger, nye fysiske stiforbindelser og ruter langs vandet og nye attraktive bosætningsløsninger tæt på naturen. Vinderforslagets klimastrategi prioriterer de steder langs vandkanten, hvor investeringer i højvandsbeskyttelse giver størst merværdi for byens liv og de nye udviklingsområder. Historiske og kulturelle knudepunkter langs vandkanten opgraderes til nye attraktive by- og vandrum, der hylder byens puls, byens industrihistorie og mødet med vand og natur. På den måde bruges klimaløsningerne i forslaget på innovativ vis som løftestang for at bringe mere natur ind i Randers, samle byens liv og skabe fornyet fysisk og mental sammenhæng på tværs af Gudenåen.

 

Vision og projektøkonomi i balance
”’Byen til Vandet’ arbejder med mange aspekter af byudvikling på én og samme tid. Team C.F. Møller leverede det mest gennemarbejdede forslag i forhold til sikringen mod vandet med løsninger, hvor man samtidig aktivt ser vandet som en ressource i form af attraktive naturforbindelser. Samtidig står planen også stærkest i forhold til den samlede fysiske plan og økonomiske plan, som ligger et solidt fundament under de øvrige dele af udviklingsplanen,” siger Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania og medlem af dommerkomitéen.

 

Den kommende udviklingsplan for ’Byen til Vandet’ skal på den ene side være et styringsgrundlag og sætte retning for de næste mange års byudvikling, og på den anden side komme tættere på de første etaper som grundlag for realisering inden for en kort årrække.

”Vi har lagt vægt på at vores vision for projektet rent faktisk kan realiseres inden for den økonomiske ramme,” fortæller Lasse Vilstrup Palm. ”Det er en tilbagevendende udfordring for mange store byudviklingsprojekter at få planerne udmøntet i reel udvikling og forandring til gavn for borgerne. I vinderforslaget har vi derfor arbejdet intenst med at balancere projektøkonomi, klimatilpasning, bæredygtig byudvikling og nye byrumsoplevelser i den unikke flodnatur, så projektet er robust og kan realiseres uden, at bylivsgevinsterne for randrusianerne tabes på gulvet.”

 

Næste skridt i Byen til Vandet
Kommunens faglige eksperter går nu i gang med at udarbejde en meget specifik opgavebeskrivelse til C.F. Møller. Opgavebeskrivelsen vil blive sendt til politisk godkendelse i november 2019 og vil udgøre rammerne for den endelige udviklingsplan for det 59 hektar store område. Fra december til februar 2020 vil C. F. Møller i løbende dialog med Randers Kommune udarbejde et forslag til en endelig udviklingsplan. Den behandler byrådet forventeligt i foråret 2020, og herefter vil planen blive sendt i offentlig høring. Her får borgerne igen mulighed for at forholde sig til materialet.

 

Pressemeddelelse Randers Kommune
Byen til vandet
Projektbeskrivelse

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder