Transformationsplan for Vestby Centrum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller & JaJa
8.4.2016

Transformationsplan for Vestby Centrum

C.F. Møller, JAJA architects og TØI (Transportøkonomisk Institut) vandt sidste år et parallelopdrag for Vestby kommune i Norge, og har nu fremlagt den færdige plan for et nyt centrum for Vestby, som er Oslo-områdets hurtigst voksende kommune.
Transformationsplan for Vestby Centrum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller & JaJa
Transformationsplan for Vestby Centrum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller & JaJa
Vestby centrum udgør et administrativt center i kommunen, og er strategisk placeret hvor jernbanen mødes motorvejen E6. Men Vestbys centrum er i øjeblikket domineret af bil-baseret handel og de dertil knyttede store parkeringspladser, og opfattes af mange som kedeligt og identitetsløst. Gennem en række byudviklende greb visualiserer forslaget en samlet plan, der skal få Vestby centrum til at genopstå med attraktive grønne gader og byrum samt et varieret tilbud inden for service, handel og kultur. Broen og Loopet Vestby blev grundlagt i massebilismens barndom med byspredning og en død bykerne til følge. Målet har her været at skabe ét samlet Vestby centrum med en sammenhængende bystruktur mellem stationsområdet, Vestby Storcenter og IKEA. Vestby centrum får et tydeligt knudepunkt ved stationen med en ny og udvidet broforbindelse over sporene. Broen etableres som en solrig og grøn central plads med bænke, udsigt og gangstrøg til platformene. Hermed gøres sammenhængen større og barrieren mindre mellem byens nordlige og sydlige del. Projektet indfører et ”Vestbyloop” – en ringgade, som definerer byens kerne og skaber ny forbindelser på tværs af jernbanetracéet. Loopet er til gående og cyklister, mens biler får adgang til dele af loopet fra hovedvejssystemet. Undersøgelser peger på, at 10.000 indbyggere inden for gåafstand er den kritiske grænse for et levende bycentrum med varierede tilbud. Med et klart defineret knudepunkt ved Vestby station lægger forslaget op til, at der opføres 3000 nye boliger i centrum og anlægges gader og stier for fodgængere og cyklister med det mål at sikre en levende bykerne – med flere mennesker og funktioner knyttet tættere sammen. Den sunde by Vestbys nærhed til det åbne landskab tilbyder gode muligheder for at skabe kontakt til bynær natur, og forslaget lægger op til at videreudvikle eksisterende, værdifulde grønne områder og grønne korridorer til bykernen. Vestby bliver på den måde en af de første byer hvor jernbaneområdet udgør byens «strøg», hvor kontorer, erhverv, forretninger og servicetilbud samt boliger blandes. Forslaget fokuserer på gadetværsnit og infrastrukturen i den nye plan, så de nuværende stort dimensionerede veje i stedet til bliver attraktive gader og byrum, som sammen med en tilgængelig offentlig transport og en klar prioritering af fodgængere og cykler skaber grundlaget for en sund by.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder