Campus Großhadern am Klinikum der Universität München - C.F. Møller Architects og HENN vinder sammen den internationale konkurrence om Grosshadern LMU Hospitalscampus i München - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN
Campus Großhadern am Klinikum der Universität München - C.F. Møller Architects og HENN vinder sammen den internationale konkurrence om Grosshadern LMU Hospitalscampus i München - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN
15.2.2021

C.F. Møller Architects og HENN vinder sammen den internationale konkurrence om Grosshadern LMU Hospitalscampus i München

C.F. Møller Architects og HENN vinder førstepræmien i konkurrencen om den nye Grosshadern LMU Hospitalscampus, med juryens enstemmige afgørelse, i konkurrence med 17 andre internationale teams. Den nye campus transformerer de eksisterende sygehusstrukturer fuldstændigt, og skaber et grønt, tilgængeligt og venligt miljø til fremtidssikker medicinsk behandling, forskning og undervisning.

 

"Juryens enstemmige beslutning for HENNs og CF Møller Architects forslag understreger projektets kvalitet. Designet lever til fulde op til de høje forventninger med hensyn til funktionalitet, etapevis realisering, samt økonomisk og teknisk gennemførlighed. Projektets struktur er robust og rummelig nok til at muliggøre fremtidige justeringer og videreudvikling uden at miste det grundlæggende koncept. Samtidig lykkes designet i sin ydre og indre udformning, og de valgte farve- og materialekoncepter med at leve op til patienternes, de besøgendes og personalets behov for en behagelig og menneskelig atmosfære" udtaler Markus Hammes, arkitekt BDA (det tyske arkitektforbund) og formand for juryen.

 

Pressemeddelelse LMU Klinikum

C.F. Møller Architects og HENN vinder sammen den internationale konkurrence om Grosshadern LMU Hospitalscampus i München - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN

Bayerns største offentlige byggeprojekt
Grosshadern Campus er en del af Ludwig Maximilian Universitetshospital (LMU), et af de førende nationale og internationale medicinske centre. De nye bygninger består af i alt seks nye kliniske centre og er det største offentlige byggeprojekt i Bayern siden det eksisterende hospital blev opført i 1960'erne/70'erne. Arkitektkonkurrencen omfattede det første byggeafsnit af det samlede kompleks, herunder realiseringen af tre centre, det kardiopulmonale vaskulære center, det onkologiske center og det nye diagnostiske center, der skal bygges på et bruttoeetageareal på i alt omkring 140.000 m². Denne indledende konstruktionsfase vil udgøre omkring 60 procent af den samlede byggevolumen for det nye hospital og vil blive finansieret af staten Bayern med omkring en milliard euro. Et abdominal-, bækken- og transplantationscenter, et hovedcenter og et muskuloskeletalt center samt yderligere faciliteter til forskning, undervisning og logistik vil blive bygget i de efterfølgende byggetrin.


"Vi er meget stolte over at være blevet udråbt som det vindende team, og vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde med HENN og resten af teamet samt LMU for at realisere et byggeri og en campus, der imødekommer de strukturelle behov for fremtidens universitetshospital og samtidig forbedrer den bymæssige sammenhæng baseret på Healing Architecture-principper og ved at sætte mennesket i centrum,” siger Klavs Hyttel, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

C.F. Møller Architects og HENN vinder sammen den internationale konkurrence om Grosshadern LMU Hospitalscampus i München - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN

Grønne områder og høj opholdskvalitet
Samtidigt med at anlægget skal facilitere den højeste medicinske ekspertise, udgør en stor grøn park det centrale element i designet og fungerer som et mødested for besøgende, patienter, videnskabeligt personale og studerende. En sammenfletning af parken – som stedets lunge - og bygningernes gennemgående indre gade - hospitalets logistiske hjerte - er det, der gør denne masterplan speciel. Ved at gøre hovedaksens tag grønt, og skabe grønne terrasser overalt, bringes naturlige elementer konsekvent ind i hospitalets strukturelle kerne. Landskabskonceptet har til formål at fremme en mangfoldighed af stemninger, som understøtter patienternes velbefindende og helbredelse. Denne idé er i tråd med et grundlæggende princip i nutidig sundhedsarkitektur: Fokus er på mennesket.

C.F. Møller Architects og HENN vinder sammen den internationale konkurrence om Grosshadern LMU Hospitalscampus i München - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN

Et modulært og åbent bygningsensemble i menneskelig skala

De eksisterende bygninger skal nedrives successivt efter afslutning af 1. byggefase og vil give plads til et sammenhængende og tilgængeligt ensemble af nybyggerier. En skalamæssigt tilpasset silhuet, svarende til de omkringliggende bygninger, forvandler den eksisterende ensartede "sundhedsfabrik", så den får et varieret, bymæssigt og menneskeligt udseende. Den nye samlede struktur består af bygningsmoduler, der på trods af en høj grad af rumlig effektivitet formidler billedet af en åben og gennemtrængelig sundhedsby. Den modulære masterplan kan let udvides efter behov, hvilket sikrer en høj grad af fleksibilitet og bæredygtighed for fremtidens campus. Indvendige gårdrum og haver giver mulighed for masser af dagslys og frisk luft, så opholdskvaliteten overalt bliver høj. 

 

”Det ekstremt tillidsfulde samarbejde mellem C.F. Møller og HENN såvel som specialisterne fra de forskellige fagdiscipliner har muliggjort dette enestående design for morgendagens medicin. Den velgennemtænkte struktur imødekommer fleksibilitet og variation i anvendelsen, og fremmer udveksling og kommunikation. Derudover er integrationen af naturen som et helende element såvel som økologisk bæredygtighed af særlig betydning for os. De nye tiltag vil have en mærkbar positiv indvirkning på hver patients ophold og vil skabe bedre arbejdsforhold inden for sygepleje og forskning og dermed løfte den medicinske behandling til et nyt niveau. Vi ser frem til at videreudvikle de fælles ideer og koncepter til fremtidens universitetshospital. ” siger Marcus Fissan, partner hos HENN.

C.F. Møller Architects og HENN vinder sammen den internationale konkurrence om Grosshadern LMU Hospitalscampus i München - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / HENN

En stærk masterplan for en campus af høj kvalitet
Masterplanen fokuserer på korte afstande, klar orientering og en attraktiv fremtræden. Nybyggeriet til LMU Hospitalet på Campus Grosshadern vil omfatte i alt seks nye kliniske centre. Onkologien og en forsknings-/undervisningsbygning udgør de østlige og vestlige endepunkter af en ny central indre gade, som er det vigtigste forbindelseselement for alle medicinske centre. Et generøst nyt hovedindgangsområde åbner sig vinkelret på denne hovedakse og giver et inviterende udtryk til områdets kvalitative forvandling.


Samlet er den nye Campus Grosshadern kendetegnet ved en høj rekreativ kvalitet, med fremtrædende grønne områder, godt dagslys overalt samt korte afstande og en modulær og rationel systematik, der gør det muligt for hospitalet at udvikle sig både fornuftigt og bæredygtigt i fremtiden.


Projektoplysninger


Arkitekter: C.F. Møller Architects og HENN


1. præmie i international konkurrence


Bygherre: Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst


Samarbejdspartnere: HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft, Klett Ingenieure, Wetzel & von Seht, HHP Nord / Ost, Büro Heinekamp, SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten


By: München


Areal: 140.000 m2 Bruttoareal, fase 1; 280.000 m2 Bruttoareal, fase 1-4.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder