C.F. Møller og EFFEKT vinder arkitektkonkurrencen om Det ny SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT
27.2.2019

C.F. Møller og EFFEKT vinder arkitektkonkurrencen om Det ny SIMAC

Det ny SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) bliver fremtidens maritime uddannelsesinstitution på havnen i Svendborg. Det åbne, fleksible og moderne læringshus er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT.
C.F. Møller og EFFEKT vinder arkitektkonkurrencen om Det ny SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT
C.F. Møller og EFFEKT vinder arkitektkonkurrencen om Det ny SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT

I 2022 vil de nye bygninger stå klar til at uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv. Ud over Det ny SIMAC har vinderholdet også udarbejdet en helhedsplan for, hvordan en ny bydel på Nordre Kaj – med boliger og erhverv – kan tage form. Inklusive et konkret forslag til en genåbning af Kobberbækken, hvilke både giver nye, bynære grønne områder og sikrer denne del af Svendborg mod fremtidens ekstreme nedbør.


Arkitektkonkurrencen er gennemført af SMUC Fonden (Fonden Svendborg Maritime Uddannelses-center), der er stiftet med henblik på at eje, udvikle og bygge det ny SIMAC samt drive grund og bygninger i samarbejde med SIMAC. Projektet er blandt andet muliggjort takket være en betydelig donation på 100 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Vinderprojektet for Det ny SIMAC signalerer åbenhed, fleksibilitet og højt til loftet
Forslaget fra C.F. Møller Architects og EFFEKT er udpeget som endelig vinder af arkitektkonkur-rencens fase 2. Dommerkomiteen betegner vinderforslaget som et stærkt udgangspunkt for at etablere den nye uddannelsesbygning og for kommunens videre arbejde med udviklingen af Nordre Kaj.

 

Bestyrelsesformand Frederik Ejlers, SMUC Fonden, siger:
”I dommerkomiteen har vi vurderet, at C.F. Møller Architects og EFFEKT har præsenteret en spændende og veldisponeret uddannelsesinstitution, der afspejler SIMAC’s fokus og visioner om åbenhed og fleksibilitet. Det ny SIMAC vil fremstå som et fyrtårn på Nordre Kaj, og vinderpro-jektets fine fornemmelse for skala giver overgange til havnens øvrige store bygninger og åbne rum. Kort sagt: vi synes at det nye hus vidner om en kraftfuld og energisk institution med højt til loftet og stor opfindsomhed.”


Borgmester Bo Hansen (S), Svendborg Kommune, siger:
”Det ny SIMAC er en del af Den Blå Kant, der bevarer og fremtidssikrer havnen i Svendborg. Vi er meget glade for at have fået et konkret forslag til helhedsplan for området ved Nordre Kaj, der giver plads til både boliger og arbejdspladser. Vi får fin adgang til havnen. Strukturen og tætheden i den nye bydel minder om det gamle Svendborg. Og forslaget til åbning af Kobberbækken vil give grønne forbindelsesveje og den nødvendige sikring mod ekstreme regnskyl. Arbejdet med at realisere visionerne i helhedsplanen er kommunens ansvar og vil få stort fokus i de kommende år.”

 

Direktør Jesper Bernhardt, SIMAC, siger:
”Vi ser frem til at bringe skibe, maritime eksperimenter og den nyeste teknologi til havnen. Med de nye rammer styrker vi innovation og erhvervsudviklingen i området. Og vi kan møde den stigende søgning til de maritime uddannelser. Det ny SIMAC bliver et meget attraktivt sted at uddanne sig, og vi kan styrke vores rolle som et maritimt kraftcenter der kan tiltrække og fastholde talent i Svendborg.”

 

En kombination af moderne undervisningsbyggeri og nye herlighedsværdier for byen
Dommerkomiteen roser vinderholdet for deres lydhørhed og gode samarbejdsevner i konkur-rencefasen. Det lover godt for det videre samarbejde med SMUC Fonden om at realisere Det ny SIMAC. Og med Svendborg Kommune om den videre udvikling af helhedsplanen for Nordre Kaj.

 

Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects, siger:
”Vi er rigtig glade for, at vores forslag til Det ny SIMAC og helhedsplanen er blevet godt modtaget. Det ny SIMAC er en hyldest til havnens særegne arkitektur og maritime miljø – et fleksibelt og moderne hus, der igennem åbne, rå og robuste omgivelser lægger op til samarbejde. Uddannelses-institutionen bliver en integreret del af byen, og spiller sammen med de nye grønne og rekreative bymiljøer langs havnen.”

 

Sinus Lynge, partner og arkitekt hos EFFEKT, fortsætter:
”Det er visionen med Det ny SIMAC at styrke forbindelsen mellem byen, Nordre Kaj og havnen som helhed. Huset kan blive et vartegn for omdannelsen af Svendborg Havn og fungere som katalysator for både byliv, uddannelse og nye erhverv på havnen.”


Kontakt
Bestyrelsesformand Frederik Ejlers
Tlf: +45 4068 4101
Mail:mailto:fe@bauherr.dk

 

Læs mere om Det ny SIMAC, konkurrencen og dommerbetænkning:
www.SMUC.dk

 

Link til download af pressefotos:
www.SMUC.dk/galleri

 

Læs mere om Svendborg Kommunes planer for havnen på:
www.fremtidenshavn.dk


Baggrund


Arkitekter:
Det ny SIMAC og helhedsplanen for Nordre Kaj er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT Arkitekter med C.F. Møller Architects som totalrådgiver.
C.F. Møller Architects har bl.a. stor erfaring med skole- og undervisningsbyggeri samt masterplaner og byrumsprojekter. I både Danmark og udlandet.


EFFEKT har stor erfaring med ledelse af komplekse byudviklingsprojekter og vandt også konkurrencen for konkretiseringen af ”Fremtidens Havn” – Svendborg Kommunes klimasikrings- og byudviklingsprojekt for hele Svendborg Havn.

 

Bygningen:
Det ny SIMAC bliver på 12.500 m2 brutto og indeholder fællesarealer (bl.a. Campustorvet og Open Learning Center) undervisningsarealer (i forskellige størrelser, to auditorier, laboratorier/ værksteder samt simulatorcenter med virtuelle læringsmiljøer), lokaler til administration og teknikrum.

Arkitektkonkurrence og helhedsplan:
For at sikre helhed og sammenhæng mellem konkurrenceområdet og Svendborg Kommunes overordnede udviklingsplan ”Fremtidens Havn. Udviklingsplan for Svendborg havn” samt mellem Det ny SIMAC og omgivelserne, har arkitektkonkurrencen omfattet flere elementer:
• En detaljeret plan for en ny videns- og uddannelsesinstitution; Det ny SIMAC ved havnekajen.
• En skitseprojekt til en ny maritim erhvervspark, som nærmeste nabo til SIMAC.
• En helhedsplan for en ny bydel med boliger, rekreative områder og p-huse ved Nordre Kaj.

 

Ansvarsfordeling:
• SMUC Fonden har gennemført og betalt for arkitektkonkurrencen for hele Nordre Kaj.
• Svendborg Kommune er overordnet ansvarlig for alt myndighedsarbejde samt det videre arbejde med at realisere helhedsplanen for området.
• SMUC Fonden er ansvarlig for at finansiere, udvikle og bygge det ny SIMAC.
• Svendborg Maritime Erhvervspark P/S er ansvarlig for at finansiere, færdigudvikle og bygge den maritime erhvervspark.

 

Tidsplan:
Maj 2018: Arkitektkonkurrencen bliver udskrevet.
Februar 2019: Vinder af arkitektkonkurrencen bliver offentliggjort.
2019: Projektering, lokalplaner og byggetilladelser samt entrepriseudbud.
2020-2022: Byggeri
2022: Forventet indvielse

 

Projektbeskrivelse Det ny SIMAC
Projektbeskrivelse Helhedsplan
SMUC Fonden

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder