C.F. Møller og Tredje Natur tegner fremtidens Gustavsberg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller og Tredje Natur
14.6.2016

C.F. Møller og Tredje Natur tegner fremtidens Gustavsberg

C.F. Møller har sammen med Tredje Natur og Rambøll gennemført et parallelopdrag om udviklingen af Gustavsberg i Sverige. Opdraget danner grundlag for byudviklingen af havneområdet og centrale dele af Gustavsberg.
C.F. Møller og Tredje Natur tegner fremtidens Gustavsberg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller og Tredje Natur
C.F. Møller og Tredje Natur tegner fremtidens Gustavsberg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller og Tredje Natur
Värmdö Kommune har nu gennemført sit parallelopdrag på udviklingen af det centrale Gustavsberg med fire rådgiverhold. Den tidligere industriby godt 20 km fra Stockholm har fået formuleret en strategisk helhedsplan for byens centrum og de omkringliggende områder. Regionen søger nemlig at løse det store pres, der er, på boliger, infrastruktur og befolkningsvæksten i Stockholm. C.F. Møller, Tredje Natur og Rambøll står som et af fire forslag til, hvordan byen kan udvikles forankret i en række centrale nøglestrategier, som skal gøre Gustavsberg mere attraktiv, både for beboere, men også for besøgende. Borgerne involveres Lokationen for parallelopdraget består af et område med potentielt 300.000 m² ny byudvikling med boliger, detailhandel, erhverv og rekreative funktioner. Forslaget fra C.F. Møller og Tredje Natur arbejder med at nytænke byens centrum rekreativt, skabe attraktive og unikke levevilkår og bokvaliteter. For at sikre, at forslagene i parallelopdraget rammer plet på lokalbefolkningen, gennemførte Värmdö Kommune sammen med de deltagende teams en medborgerdialog 4. juni. - Man må rose Värmdö Kommune for deres håndtering af processen og deres inddragelse af borgerne. Det er fantastisk at få lov til at præsentere vores ideer for byens medborgere og politikere, og det er særligt positivt at få så meget god respons fra både ældre og yngre deltagere, siger Mårten Leringe, partner i C.F. Møller. Medborgerdialogen var med til at danne grobund for en del af den politiske høring om udviklingen af Gustavsberg med udgangspunkt i parallelopdragene, som fandt sted 6. juni. Dramatisk natur i forening med byen Centrum af Gustavsberg ligger i en dal, som er omkranset af fire granitbjerge og beskyttede økosystemer. Samtidig har området to tilstødende vandområder i Farstaviken og Ösbyträsk. Forbindelsen til disse genetableres for at skabe en by i tæt forbindelse med naturen, hvor naturen i det daglige trækkes ind i centrum. - Vi foreslår, at Gustavsberg respekterer den enestående natur omkring centrum, og at det nye bycentrum bygges tæt op omkring en grøn korridor, hvor bynatur, regnvand og borgerinitiativer blandes sammen i en ny fortælling. På den måde kobles beboernes hverdagsliv direkte med naturen, fællesskabet og de store rekreative potentialer, som regionen byder på, siger Flemming Rafn Thomsen, partner i Tredje Natur. Gustavsberg har en langvarig og stærk byggetradition og kulturhistorie, som forslaget respekterer. Det nye centrum skal komplimentere en række af de eksisterende bygningsperler i området, som har rødder i den svenske funktionalismes guldalder. Kommunen sætter nu gang i en handlingsplan for det fortsatte arbejde, som kommer til efteråret. De øvrige deltagere parallelopdraget er Kod Arkitekter /Landskapslaget, Mandaworks/Adept og White Arkitekter.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder