København præmierer Mærsk Tårnet - C.F. Møller. Photo: BYGST and Dragør Luftfoto
7.12.2017

København præmierer Mærsk Tårnet

Mærsk Tårnet præmieres af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse for at være en magnet for international forskning, sin samklang med omgivelserne og evnen til at skabe fællesskab mellem mennesker.
København præmierer Mærsk Tårnet - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
København præmierer Mærsk Tårnet - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

- Det nye 75 meter høje og 42.700 kvadratmeter store Mærsk Tårn er i flere betydninger et nyt fyrtårn og en berigelse for København. Tårnet udvider Panum med state-of-the-art biomedicinske forskningsfaciliteter og bringer Københavns Universitet op i en ny liga som magnet for international forskning, lyder det bl.a. i motivationen fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse under en ceremoni i Bygningskulturens Hus, København, hvor partner og arkitekt Mads Mandrup Hansen, C.F. Møller Architects, modtager prisen.

 

Elegant og skulpturel bygning
Mærsk Tårnet er udefra kendetegnet ved sin form og kobberfacade,

 

- Arkitektonisk forskønnes byen af den elegante og skulpturelle bygning, hvis organiske form og reliefagtige kobberbeklædning indgår i fin samklang med omgivelserne. Med hensyn til energieffektivitet passerer bygningen på flere områder lovgivningskravene, lyder det fra foreningen i motivationen for at præmiere Mærsk Tårnet.

 

Menneskelige fællesskaber
Det arkitektoniske grundkoncept for Mærsk Tårnet er at skabe rammer for menneskers muligheder for at indgå i fællesskaber. Her mødes videnskaben, byens borgere og hele verdens besøgende. Dermed skabes en inspirerende arbejdsplads, som kan understøtte banebrydende forskning for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

 

At det er lykkedes at omsætte tankerne til arkitektur, der fungerer efter hensigten, er en medvirkende årsag til, at tårnet præmieres.

 

- Den spaciøse hall og kantine i tårnets lave base – husets knudepunkt – er offentligt tilgængelig til glæde for alle. Rundt om bygningen er der skabt en ny og ligeledes offentlig, grøn campuspark, der inddrager det omkringliggende bykvarter, lyder det i motivationen, der uddyber,

 

En ’svævende’, zig-zagformet gangbro fører gående og cyklister henover parken og dele af bygningen og udgør en ny forbindelse mellem Nørre Allé og Blegdamsvej.

 

- Mærsk Tårnets bærende idé – at skabe fællesskaber mellem mennesker og skabe nye relationer med byen – er til fulde indfriet, lyder det afsluttende fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

 

Fjerde præmiering på kort tid
Mærsk Tårnet blev for alvor taget i brug af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet efter sommeren 2017 og er siden på kort tid blevet præmieret fire gange. Først blev tårnet kåret som verdens bedste forskningsbyggeri under World Architecture Festival i Berlin (Best Higher Education and Research Building), herefter en præmiering for de grønne tage (Scandinavian Green Roof Award) skabt af SLA og en European Copper Award for den innovative og skulpturelle kobber-facade. Senest er tårnet præmieret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

 

Mærsk Tårnet er designet af C.F. Møller Architects. Campusparken er designet af SLA. Bygningsstyrelsen er bygherre og ejer af bygningen på statens vegne. Mærsk Tårnet er muliggjort af en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt en særlig bevilling fra Folketinget.

 

Mere om projektet

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder