Søtorvet - et nyt bylandskab i Silkeborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
11.10.2016

Søtorvet - et nyt bylandskab i Silkeborg

Nu præsenterer AP Pension og C.F. Møller det kommende byudviklingsprojekt Søtorvet i Silkeborg, et åbent, lyst og aktivt bylandskab der forener og forstærker det bedste i byen Silkeborg og det storslåede landskab der omgiver den.
Søtorvet - et nyt bylandskab i Silkeborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Søtorvet - et nyt bylandskab i Silkeborg - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Naturen, Kulturen og byen mødes Søtorvet er navnet på en ny blandet bydel, en ny bypark og et helt nyt byrum – bundet sammen af en ny offentlig rekreativ promenade langs Remstrup Å. Projektet indeholder faciliteter til en dagligvarebutik; cafeer og øvrige butikslejemål, samt ca. 280 boliger fordelt på 8 punkthuse i varierende højder. Potentialet i at forstærke og dyrke relationen imellem naturen, kulturen og byen i et Integreret landskabs- og bygningsdesign er et gennemgående fokus i hele projektet. Der er således tænkt at udvikle og forstærke eksisterende fysiske forbindelser i byen, samt skabe nye relationer imellem alle områdets attraktioner. På den måde bidrager Søtorvet til at iscenesætte og fortælle om de mange kvaliteter i området: Den omdannede Papirfabrik, Slotsholmen, Midtbyens byliv, Remstrup Å, Langesø og ikke mindst det kommende Museum Jorn. Nye byrum uden bagsider Det arkitektoniske koncept for Søtorvet er baseret på en innovativ kombination af en række velkendte landskabelige, by- og bygningsmæssige principper, der alle er væsentlige elementer i at skabe velfungerende og attraktive bymiljøer, og den bymæssige sammenhæng og offentlige profil er tænkt 360 grader rundt, så projektet fremstår uden bagsider. En langsgående, lav basebebyggelse i en etage danner en bymæssig profil i menneskelig skala, forbinder eksisterende stier og veje i byen, og giver en naturlig wayfinding for både bløde og hårde trafikanter. Basen indeholder udadvendte offentlige funktioner som dagligvarebutik; cafeer og andre butikslejemål samt parkering til området. Hævet ovenpå basen skabes en stor grøn bypark, afskærmet fra støjen fra Chr. d. 8´s Vej, som et fredeligt og offentligt rum med udsigt over området, hvor naturen og byen mødes. Byparken og byrummene forbindes fysisk, rumligt og visuelt via store landskabelige siddetrappe-anlæg, som danner attraktive opholds- og samlingssteder langs promenade og veje. - Grundens unikke beliggenhed – med byens og naturens værdier og kvaliteter – rummer et meget stort og helt særligt potentiale, som vi - med lige dele ydmyghed og tårnhøje ambitioner - ønsker at indfri med et unikt og helt stedspecifikt projekt, der vil bidrage positivt til Silkeborgs udvikling som en by med internationalt format, forklarer Michael Kruse, arkitekt og partner i C.F. Møller. Lys, luft og åbne kig Boligerne på Søtorvet opføres som sammensatte, varierede punkthuse, som danner et bymiljø, der er nøje tilpasset den omgivende bebyggelse. Punkthusene omkranser den hævede bypark, og sikrer lys, luft og åbne kig på tværs af området. Ved det nye byrum Søtorvet, som forbinder området direkte til Strøget i Silkeborg, placeres butikslejemål til dagligvarer mm., og langs promenaden ved Remstrup Å er der mulighed for at etablere cafeer og lign. Søtorvet kommer til at rumme sammenlagt ca. 32.000 m2 bebyggelse. Projektet forventes at have byggestart i september 2017 og at være realiseret i tre etaper - forventeligt i 2019.

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder