Storkeengen valgt som en af Danmarks bedste klimaløsninger - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
23.5.2018

Storkeengen valgt som en af Danmarks bedste klimaløsninger

Realdania og Sustainia udgiver i dag publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaløsninger fra kommuner over hele landet. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne, og projektet Storkeengen af C.F. Møller Landscape er blandt de udvalgte projekter.
Storkeengen valgt som en af Danmarks bedste klimaløsninger - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Storkeengen valgt som en af Danmarks bedste klimaløsninger - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner er repræsenteret i publikationen Klima100, der udkommer i 23. maj. Klima100 er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia. C.F. Møller Landscape er repræsenteret med klimaprojektet Storkeengen, som er udviklet i samarbejde med Vandmiljø Randers, Randers Kommune og Orbicon.

 

Storkeengen - klimasikring med merværdi
Storkeengen, der er placeret i Vorup ved Randers, løser byens nuværende og fremtidige klimaudfordringer ved at omdanne det nærtliggende naturområde, Storkeengen, til en offentlig naturpark. Naturparken bringer samtidig, ved hjælp af klimatilpasning, det unikke naturdelta langs Gudenåen tættere på Randers midtby og dens borgere.

Med klimatilpasningsprojektet, Storkeengen, håndterer klimasikringen dermed ikke kun de øgede vandmasser, men bringer også merværdi til området. Det sker ved at kombinere synlige spildevandstekniske løsninger med steder for rekreativ aktivitet og naturformidling, hvilket øger områdets tilgængelighed og bidrager med nye naturoplevelser helt tæt på Randers by.

 

Udvælgelsesprocedurer
De 100 projekter til Klima100-publikationen vurderes og udvælges af Sustainia ved hjælp af et pointsystem baseret på syv kriterier:

1. Klimaeffekt: Projektets forventede eller dokumenterede reduktion i drivhusgasser og/eller bidrag til klimasikring.

2. Merværdi: Om projektet har medvirket til en forbedring af andet end klimarelaterede forhold; beskrevet med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

3. Innovation: I hvilket omfang projektet udviser en ny eller banebrydende tilgang til løsning af klimamæssige udfordringer.

4. Samarbejde: I hvilken grad demonstreres godt samarbejde mellem de involverede i projektet, fx på tværs af forvaltninger og kommunegrænser. 

5. Borgerinddragelse: I hvilken grad projektet formår at inddrage borgerne i udviklingen og implementeringen af projektet.

6. Skalérbarhed: I hvilken grad projektet er designet, så det potentielt kan både skaleres og duplikeres andetsteds og i andre kommuner.

7. Videndeling: I hvilken grad deles, eller planlægges det at dele, projekterfaringerne på tværs af forvaltninger, kommunegrænser eller internationalt.

 

Mere om projektet
Pressemeddelelse fra Realdania

Storkeengen valgt som en af Danmarks bedste klimaløsninger - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder