Fra venstre mod højre: Matthew Burnett, Rose Montgomery, Daiming Zhu, Jaime Painter, Jeffrey Tighe. - C.F. Møller Architects med i fejringen af Jørn Utzons 100 års fødselsår - C.F. Møller. Photo: Jacquire Manning
24.8.2017

C.F. Møller Architects med i fejringen af Jørn Utzons 100 års fødselsår

Dansk-australsk udvekslingsprogram markerer 100 året for Jørn Utzons fødsel og C.F. Møller Architects deltager sammen med Utzon Center i markeringen som vært for fem australske studerende.

I anledning af 100 året for Jørn Utzons fødsel samt Operahusets 45 års jubilæum, sættes der i 2018 særligt fokus på Jørn Utzon og hans arbejdsmetoder, når Utzon Center og Arkitektvirksomheden C.F. Møller Architects er værter for fem australske studerende, der kommer til Danmark i forbindelse med det tværfaglige udvekslingsprogram MADE by the Opera House. Navnene på de australske studerende blev offentliggjort i Sydney Opera House i forbindelse med afslutningen på det seks uger lange MADE by the Opera House program, der netop har fundet sted i Australien. 

 

De fem australske studerende er det niende hold i rækken på i alt 100 danske og australske studerende, der frem mod Sydney Operaens 50 års jubilæum i 2023 har været på udveksling i henholdsvis Danmark og Australien med programmet MADE by the Opera House.
96 Studerende fra arkitekt-, design- og ingeniøruddannelserne i New South Wales har søgt om deltagelse i det danske MADE by the Opera House program. Ud af dette felt er der udvalgt fem studerende, der alle er fagligt stærke, har interesse for den tværfaglige arbejdsmetode samt gode kommunikations- og samarbejdskompetencer. De fem udvalgte australske studerende er:


- Jaime Painter, Bachelor of Engineering, The University of Sydney
- Daiming Zhu, Bachelor of Engineering Honours & Bachelor of Design in Architecture, The University of Sydney
- Jeffrey Tighe, Master of Architectural Studies, University of Technology, Sydney
- Matthew Burnett, Bachelor of Architectural Studies, The University of New South Wales
- Rose Montgomery, Bachelor of Design in Interior and Spatial Design & Bachelor of Arts in International Studies, University of Technology, Sydney

 

De australske studerende skal til Danmark i perioden januar – februar 2018, hvor de gennem et seks uger langt program skal danne sig erfaringer med tværfaglige arbejdsmetoder ved at arbejde sammen om et projekt, der rummer både arkitektoniske, ingeniørmæssige og designrelaterede problemstillinger. Programmet vil i 2018, i anledning af 100 året for Jørn Utzons fødsel samt Operahusets 45 års jubilæum, sætte særligt fokus på Jørn Utzon og starter derfor op i Aalborg, inden det fortsætter i København.

Projektet udvikles i et tæt samarbejde mellem årets værter C.F. Møller Architects og Utzon Center og to af programmets partnere ingeniørvirksomhederne Steensen Varming og Arup, der alle kommer til at fungere som mentorer for de studerende gennem hele forløbet. Gruppen er nøje udvalgt og bidrager samlet set med en meget høj faglighed, en dyb forankring i den nordiske designtradition, en stor forståelse for Utzon samt erfaringer med tværfaglige arbejdsmetoder.

 

Offentliggørelsen af navnene på de australske studerende, der skal til Danmark, er sket i forbindelse med præsentationen af det netop afsluttede MADE by the Opera House program i Australien. Her har fem danske MADE studerende fremlagt deres bud på, hvordan man kan nytænke mødet med Sydney Opera House gennem etablering af et velkomstcenter. Projektet er lavet som et tværfagligt samarbejde, hvor alle fagligheder og kompetencer indgår på lige fod i udviklingen gennem hele processen. 

 

FAKTA
MADE (Multidisciplinary Australian Danish Exchange) by the Opera House bygger videre på den særlige forbindelse, der i sin tid opstod mellem Danmark og Australien omkring Jørn Utzons mesterværk Sydney Operaen. MADE by the Opera House handler om at viderebringe den tværfaglige metode, der lagde grunden for Australiens mest berømte bygningsværk, om at tilføre et internationalt udsyn, om at nedbryde faggrænser og om at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Australien.

 

Deltagerne i det seks uger lange udvekslingsprogram vil bestå af arkitekt-, ingeniør- og designstuderende – de selvsamme discipliner, der i sin tid bidrog til udviklingen af Sydney Operaen. De studerende vil få mulighed for at arbejde med et tværfagligt projekt i en dansk eller australsk arkitekt-, ingeniør-, eller designvirksomhed, og vil qua deres erfaringer med dette kunne bidrage til, at der skabes mere innovative design- og byggeprocesser.
Programmet løber over en 10-årig periode og afsluttes ved Sydney Operaens 50 års fejring. I løbet af dette tidsrum vil i alt 100 studerende have været igennem forløbet, og indgå i et MADE-alumnenetværk.


MADE by the Opera House er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Bikubenfonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Steensen Varming, Arup og The NSW Architects Registration Board. Programmet er desuden støttet af AMP.

 

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder