Løfter sløret for innovativt klimatilpasningsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
16.8.2018

Løfter sløret for innovativt klimatilpasningsprojekt

C.F. Møller Architects’ forslag til, hvordan Randers kan tilpasse sig klimaskift og samtidig skabe ny værdi for borgerne ved at koble by og natur bedre sammen, er nu offentliggjort.
Løfter sløret for innovativt klimatilpasningsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Løfter sløret for innovativt klimatilpasningsprojekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Randers Kommune ønsker at bearbejde byens seks kilometer lange kant mod vandet, så byen er sikret mod klimaændringer og samtidig kobler byen bedre til vandet og skaber ny værdi for borgerne. 

Det ambitiøse projekt er døbt ’Klimabåndet’, og nu løftes sløret for, hvordan C.F. Møller Architects’ landskabsafdeling - i samarbejde med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft og Sadolin og Albæk - ser dette løst. Forslaget, kaldet ’Den Blå Plads’, er den løsning, blandt en række forslag fra C.F. Møller Architects’ hold, som Randers Kommune nu ønsker at høre borgernes holdning til og derfor har lagt ud på sin hjemmeside.

’Den Blå Plads’ skaber et nyt samlingssted, som forbinder byen på tværs af Randers Fjord med det blå - vandet - i centrum. Her vil nye siddeplinte, trapper og flydende pontoner sikre, at man kan komme helt tæt på vandet - samtidig med, at byen beskyttes mod stormflod.

 

- Vi har haft en rigtig god og konstruktiv proces med både kommunen og alle på holdet. Vi glæder os nu til at se modtagelsen blandt borgerne og se dem arbejde videre med de input og den inspiration, vi har givet byen, fortæller Lasse Palm, chef for landskabsafdelingen hos C.F. Møller Architects.


Samarbejde og dialog i højsædet
I stedet for en traditionel arkitektkonkurrence er forslagene til ’Klimabåndet’ udviklet i et såkaldt parallelopdrag. Dermed har to hold arbejdet med samme opgave på samme tid med fælles workshops undervejs. I hele processen har der været fokus på samarbejde og dialog, også mellem holdene.

- Det har været meget udbytterigt for os at have en løbende dialog med holdene, og jeg tror også, det har bidraget positivt til den kreative proces. Begge hold viser i deres forslag stor forståelse for det særlige i Randers. Både den særlige natur og byens historie og identitet," siger Nels Markussen, som er chef for Miljø og Natur og ansvarlig for projektet.

 

FAKTA
De to hold består af:


• C.F. Møller Architects med Orbicon, De Urbanisten, Gemeinschaft og Sadolin og Albæk.
• SLA med Niras, Witteveen+Bos, 2+1 Idebureau og Mette Bjærge.

 

Randers Fjord er udpeget som et af de 10 områder i Danmark, hvor risikoen for omfattende skader ved en stormflod er størst. Det er derfor helt nødvendigt at arbejde med, hvordan Randers kan gøres mere robust over for oversvømmelser. Det er både for at beskytte de lavtliggende bydele, som allerede i dag er i risiko for oversvømmelse, og for at sikre mulighederne for at udvikle havnearealerne i fremtiden, som det planlægges i udviklingsprojektet Byen til Vandet.

Derfor afholdt Randers Kommune i foråret 2018 det såkaldte parallelopdrag om Klimabåndet. Klimabåndet er en del af det midtjyske klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC). Randers Kommune deltager sammen med 30 andre midtjyske partnere. I alt modtager de 31 midtjyske partnere 52 mio kr. i støtte fra EU LIFE-programmet til 24 delprojekter. Midlerne skal bruges til at løfte den midtjyske klimatilpasning til nye højder i løbet af det 6-årige klimatilpasningsprojekt. Læs mere på projektets hjemmeside: www.c2ccc.eu

 

Om C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects er et af Skandinaviens førende arkitektfirmaer med mere end 90 års prisvindende projekter i Norden og resten af verden. C.F. Møller Architects’ landskabsafdeling arbejder på tværs af landegrænser og løser opgaver både selvstændigt og i samarbejde med virksomhedens øvrige specialiserede afdelinger.

 

Se alle forslag til Klimabåndet på http://byentilvandet.randers.dk/klimabaandet


Link til pressemeddelelse fra Randers Kommune: https://nyheder.randers.dk/alle-nyheder/2018/08/klimatilpasning-giver-oplevelser-ved-vandet-i-randers/

Link til hele C.F. Møller Architects’ forslag: https://byentilvandet.randers.dk/media/49566/klimabaandet-a3-mappe_cf-m%C3%B8ller_komprimeret.pdf

 

PDF med C.F. Møller Architects' forslag
Pressemeddelelse Randers Kommune
Alle forslag til Klimabåndet

Flere nyheder

 
Vis flere nyheder