Guldborgsund velger C.F. Møller Architects til å utvikle stort havneområde - C.F. Møller. Photo: Guldborgsund Kommune
21.4.2021

Guldborgsund velger C.F. Møller Architects til å utvikle stort havneområde

Det blir C.F. Møller Architects som skal utarbeide forslag til en masterplan for å forvandle dagens næringshavn i Nykøbing Falster til en ny og spennende bydel med boliger, hoteller, restauranter og masse aktiviteter for innbyggere og besøkende. Planen for havnen skal være klar ultimo august, og deretter skal byråd og innbyggere diskutere forslaget.
Guldborgsund velger C.F. Møller Architects til å utvikle stort havneområde - C.F. Møller. Photo: Guldborgsund Kommune
Guldborgsund velger C.F. Møller Architects til å utvikle stort havneområde - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Et helt nytt havnemiljø i Nykøbing Falster, med plass til turstier, opphold og lek samt kulturinstitusjoner, hoteller, kafeer og boliger med forskjellige eierformer, skal utvikles, og C.F. Møller Architects skal stå i spissen for å utforme masterplanen for området.

 

C.F. Møller Architects er et av Skandinavias ledende arkitektfirmaer, og de er valgt av styret for havnen blant fem fremtredende arkitektfirmaer. Ved utgangen av august skal de komme med sitt forslag til hvordan havneområdet kan utvikles de neste 10–15 årene med utgangspunkt i Nykøbing Falsters særpreg og identitet.


«Drømmen om en aktiv havn for innbyggere og besøkende har endelig kommet et viktig skritt videre. Det vi starter med nå, skal ikke være en kopi av en annen havneby, men noe som er skreddersydd for oss og stedet vårt. Det skal utvikle og styrke Nykøbing og hele området vårt, og være et sted som innbyggerne aktivt vil bruke. Det er ekstremt viktig at utgangspunktet er en helhetlig tilnærming der man ser på hele byen. På den måten er utviklingen av havnen ikke et selvstendig prosjekt, men en del av en større helhet. Jeg gleder meg veldig til å diskutere det med innbyggerne, slik at vi sammen kan utvikle havnen til en attraktiv bydel», sier borgermester John Brædder.


Utviklingen ved havnen skal spille sammen med både Slotsbryggen og sentrum, og den skal tilføre nye aktiviteter, nye oppholdsområder og et nytt boligområde. Det er fokus på ikke å flytte aktiviteter og detaljhandel, men å skape nye attraksjoner med synergi og sammenheng mellom de forskjellige bydelene, og å underbygge den eksisterende detaljhandelen i byen.


Og nettopp det er en av styrkene med C.F. Møller, som har lang erfaring med nettopp utvikling av byer og havner.


«Vår foretrukne måte å arbeide på er å se på arkitektur, landskap og bymiljø under ett. Her ser vi en unik mulighet til å ta utgangspunkt i middelalderbyens kvaliteter og kombinere dem med det grønne og blå landskapet for på den måten å skape noe unikt som bare vil finnes i Nykøbing Falster”, sier Julian Weyer, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.


C.F. Møllers plan for området skal dekke hele den eksisterende næringshavnen, og ikke minst 1,4 kilometer av Nykøbings mest sentrale havnekai mot Guldborg Sund. Planen skal leveres i slutten av august, og da skal den politiske styringsgruppen (økonomiutvalget) og byrådet gjennomføre den første diskusjonen, før hele planen sendes på offentlig høring i løpet av høsten. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra innbyggere og næringsdrivende vil økonomiutvalget og byrådet bestemme hvordan den endelige masterplanen for Nykøbing F. havn skal se ut.


Museum Lolland-Falster er en av dem som gleder seg veldig til utviklingen av havnen:
«Vi flytter museet ned til havnen, og derfor vil vi være en sentral del av utviklingen. Jeg er ekstra glad for at listen for utviklingen legges ekstra høyt, og at det blir satt fokus på kulturen, som er en stor del av Guldborgsund», sier Ulla Schaltz, direktør for Museum Lolland-Falster.


Hele utviklingen skal foregå over 10–15 år, og de 100 millioner danske kroner som Guldborgsund kommune allerede har satt av til prosjektet, kommer til å få selskap. Investorer som ønsker å være en positiv del av områdets utvikling, og som ser forretningsmuligehter i den nye bydelen, er helt avgjørende for at prosjektet skal kunne realiseres.


Pop-up-miljø primo juni
Allerede i starten av juni vil det skje endringer på havnen. Her åpnes det opp for et koselig miljø med møbler å sitte eller klatre på, lysslynger og en liten kafé i området ved havnekontoret. Museet skal også ha en utstilling i området, og forhåpentligvis kommer det også en wakeboard-bane, som foreningen bak fortsatt arbeider med å skaffe økonomi og godkjenning til.


Pop-up-miljøet skal være midlertidig, og det skal fungere som en slags test av hvordan innbyggerne kommer til å bruke området. Pop-up-området inviterer alle til havnen og skaper liv til den egentlige forvandlingen av havnen starter.

 

Dette var en invitert dialogkonkurranse med fem deltakere: C.F. Møller Architects (vinner), Cobe, Effekt, Vandkunsten og Gehl. 

 

Press Release Guldborgsund Kommune

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter