Planen for Mjøsfronten presenteres – en ny og levende sjøfront - C.F. Møller. Photo: Plomp
Planen for Mjøsfronten presenteres – en ny og levende sjøfront - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
9.5.2023

Planen for Mjøsfronten presenteres – en ny og levende sjøfront

C.F. Møller Architects har utarbeidet planen, samt de første visualiseringene for Mjøsfronten i Hamar med formål om å styrke bykjernen som møteplass og knytte byen nærmere innsjøen Mjøsa.
Planen for Mjøsfronten presenteres – en ny og levende sjøfront - C.F. Møller. Photo: Plomp

Hamar er kjent for sin vakre natur og sin nærhet til Mjøsa, som er en av Hamars viktigste ressurser. I dag oppleves jernbanesporet som en barriere fordi det skiller byen fra Mjøsa. Hamar kommune ønsker derfor å skape et nytt forhold mellom byen Hamar og Mjøsa gjennom initiativet "Mjøsfronten", en 50 000 kvadratmeter stor sjøfront som strekker seg fra Heidemannsgate 1 til Brygga 20.


I november 2022 ble helhetsplanen for Mjøsfronten godkjent av kommunestyret. Planen er en viktig del av kommunens arbeid for å sikre helhetlige løsninger og gi en klar retning for det videre arbeidet. Helhetsplanen bygger blant annet på "Vision Hamar", som fokuserer på Mjøsfrontens rolle i forhold til utviklingen av hele Hamar. I denne sammenhengen har C.F. Møller Architects fortsatt arbeidet med å utforme landskapet som skal sørge for at Mjøsfrontens helhetsplan videreutvikles til en unik og særegen sjøfront tilpasset Hamar.

Jonas Toft Lehmann, architect and partner at C.F. Møller Architects. - Planen for Mjøsfronten presenteres – en ny og levende sjøfront - C.F. Møller. Photo: Hans Christian Jacobsen

«Det er en stor ære for oss å bidra til utviklingen av Mjøsfronten og skape et sted som viser at Mjøsa er for alle. Gjennom et nært samarbeid mellom våre kontorer i Oslo og Århus, og spesielt mellom våre team av landskapsarkitekter og arkitekter, er det spennende å arbeide tverrfaglig med de tekniske og teoretiske utfordringene i dette prosjektet. Vi har skapt en klar retning for det videre arbeidet ved å fokusere på aktiviteter og møter, noe som vil gjøre Mjøsfronten til en viktig møteplass for byens innbyggere og besøkende, på tvers av generasjon og kulturer», sier Jonas Toft Lehmann, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

Planen for Mjøsfronten presenteres – en ny og levende sjøfront - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Identitetsskapende byutvikling


I løpet av 2021 har det blitt iverksatt ulike strakstiltak for å invitere publikum til å ta i bruk området ved Indre Havn. Interessen for Mjøsfronten økte, og strakstiltak viste seg å være en effektiv metode for å skape identitet i byens utvikling. C.F. Møller Architects og Fragment Arkitekter vil fortsette å utvikle og gjennomføre ulike tiltak som en del av prosjektet allerede sommeren 2023.


«Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å forme og realisere dette spennende prosjektet sammen med Hamar kommune og Fragment Arkitekter», avslutter Jonas Toft Lehmann.

Planen for Mjøsfronten presenteres – en ny og levende sjøfront - C.F. Møller. Photo: Plomp

Tre hovedområder med fokus på aktivitet og møter


Planen er delt inn i tre hovedområder: Skibladnertorget, Solplassen og Mjøsbadet. Skibladnertorget er en dynamisk plass med møtelokaler, verksteder, kafeer og turistinformasjon, samt muligheter for vannsport. Skibladnerbryggen forlenges samtidig som moloen i indre havn fjernes og kablebanen flyttes til indre havn.


Solplassen fungerer som byens urbane kontakt med Mjøsa og er et sted for feiringer og møter mellom mennesker i forskjellige aldre, bakgrunner og livssituasjoner. Mjøsbadet inneholder en bystrand og en badstue som er aktiv og tilgjengelig året rundt. Den sirkulære formen vil bidra til badenes sikkerhet i forhold til båttrafikken, mens promenademulighetene gir utsikt ut over Mjøsa.

Planen for Mjøsfronten presenteres – en ny og levende sjøfront - C.F. Møller. Photo: Plomp

Harmonisk design


Materialer er valgt med ønske om å skape et harmonisk og vakkert miljø langs gang- og sykkelveiene og mot Mjøsa. Belegning varierer i toner fra mørkt til lyst og består av robuste materialer med forskjellige teksturer og detaljer. Valget av materialer er tatt med hensyn til deres evne til å tåle oversvømmelser og tidens påvirkning. Landskapet er utformet med myke kurver, både horisontalt og vertikalt, for å skape en naturlig og vill atmosfære som gagner det biologiske mangfoldet og byens natur. Arkitekturen er enkel, men erfaringsrik og har tydelige referanser til norske byggeskikk. Målet er å skape bygninger med et sterkt arkitektonisk uttrykk, både innendørs og utendørs, i materialer som er bærekraftige og langvarige.

 

Neste steg


Arbeidet med å utvikle strakstiltak og tilrettelegging for nye tilbud for sommersesongen 2023, fortsetter denne våren. Parallelt arbeides det med en etappeplan av delområdene som skal foreligge i august, samt en plan for hvordan delområdene kan testes ut som strakstiltak.

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter