C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinner oppgaven om nytt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
16.11.2020

C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinner oppgaven om nytt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus

Med prosjektet Kulhuset, som tolker parkering, byliv og bevegelse på helt nye måter, har C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter i samarbeid med MOE vunnet oppgaven om et nytt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus’ Sydhavnskvarter.
C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinner oppgaven om nytt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter
C.F. Møller Architects og Nordland Arkitekter vinner oppgaven om nytt parkerings- og aktivitetshus i Aarhus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Nordland Arkitekter

Kulhuset, ved den historiske Kulbro ved Aarhus’ havn, blir en unik kombinasjon av ny infrastruktur og en rekreativ byhage som skaper en plattform for fellesskap i byen til sport, kultur, lek og rekreasjon.

 

Prosjektet skaper en nytolket, positiv historie med referanse til de historiske kullformasjonene i Sydhavnskvarteret, som forvandler det en gang kuperte landskapet av kull til et grønt, kupert byrom som peker mot en miljøvennlig fremtid. På den måten underbygger huset områdets transformasjon fra industriområde til et levende, sosialt og bærekraftig byområde.


Kulhuset i Sydhavnskvarteret
Kulhuset i Sydhavnskvarteret blir et aktivt, innbydende og bærekraftig midtpunkt som viderefører områdets unike karakter. Prosjektet skriver seg inn i den nye byplanen for Sydhavnskvarteret og skaper synergi mellom eksisterende og fremtidige byrom, bygninger og brukere. Med etableringen av et sammenhengende taklandskap, knyttes byen sammen med havnen og den historiske Kulbro – både fysisk og visuelt.


«Vi er veldig glade for at vi med dette samarbeidet kan presentere en tydelig visjon for hvordan man kan skape nye rammer for fremtidige måter å løse parkeringsbehovet i tette byer på ved å tenke infrastruktur sammen med aktive, sosiale og miljøvennlige byløsninger. Prosjektet utfordrer den klassiske måten å tenke parkeringshus på, og det tar et oppgjør med hva et parkeringshus skal – og kan – være i dag. Huset tilbyr annerledes og inspirerende måter å kombinere mobilitetsløsninger og nye, bærekraftige fellesskap i den moderne byen på.» Sier Henrik Andersen, partner og arkitekt i Nordland Arkitekter.

 

Med sin unike plassering der by møter havn, blir Kulhuset en ny og unik destinasjon i Aarhus, som i tillegg til muligheten for publikumsrettede funksjoner, rommer opptil 700 parkeringsplasser fordelt på husets knappe 20 000 m2.

 

Et aktivt og inviterende hus i byen
I hjørnene av tomten trekkes huset tilbake og danner mindre byrom av forskjellig karakter. På den måten skapes små plasser som kobler seg på bydelens eksisterende forbindelser og sikrer aktivitet og liv i og rundt bygningen. I første etasje skapes det mulighet til å utvikle forskjellige publikumsrettede funksjoner, for eksempel næringsmiddelfellesskap, lokale entreprenørskap og utstillingsområder. Muligheten til å integrere mange forskjellige funksjoner og aktiviteter sikrer allsidig bruk av huset, slik at Kulhuset blir mye mer enn bare et parkeringshus.


På taket av Kulhuset etableres det et sammenhengende opplevelseslandskap som skaper en ny forbindelse mellom by og havn. Kulhusets grønne tak blir områdets nye rekreative byhage, som skaper en plattform for større aktiviteter som for eksempel konserter, kunstutstillinger, markedsdager og sportsaktiviteter. I det daglige byr taket på en opplevelsesrik vandring mellom kjøkkenhager, amfiscener, utsiktspunkter og treningsområder.

 

«Vi ser prosjektet som en avgjørende brikke for å sikre den fremtidige byutviklingens fysiske og visuelle kontakt til vannet. Målet vårt med prosjektet er å skape en ny, grønn og folkelig møteplass hvor bygning, bevegelse og landskap henger sammen. Her kombineres naturens, byens og havnens krefter i en ny rekreativ bypark med storslått utsikt, som kan fungere som trekkplaster for Sydhavnskvarteret i tett samspill med Kulbroen.» Sier Thue Borgen Hasløv, arkitekt og assosiert partner i C.F. Møller Architects.


I husets tredje etasje, med direkte forbindelse til områdets historiske Kulbro, etableres det et unikt, hevet byrom der Kulbroen og Kulhuset møtes. Dette unike stedet skaper en direkte forbindelse for husets pendlere til Aarhus’ Hovedbanegård. I dette krysningspunktet i husets tredje etasje skapes det mulighet til å etablere en rekke publikumsrettede funksjoner tenkt for kunst og kulturproduksjon, bylivskontor og restaurant, som kan åpne opp og innta Kulbroen aktivt i det daglige.


Parkeringshusets fasade er bygd opp etter bærekraftprinsippet design for disassembly. Fasaden består av plater i resirkulerte materialer og upcycled plater fra eksisterende bygninger, anlegg og containere fra havneområdene i nærheten. Fasadeplatene har variert uttrykk og en eksisterende patina, som passer inn i områdets mangfoldige og rå uttrykk.


Urgent Agency har vært konsulenter på wayfinding og identitetsskapende elementer, og Institutt for (X) har vært konsulenter på aktiviteter og integrasjon i lokalområdet.

 

Aarhus Municipality
Nordland Arkitekter

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter