Staldgården, Museum Kolding - Transformerer historisk stallbygning til et nytt museum - C.F. Møller. Photo: Flying October
Staldgården, Museum Kolding - Transformerer historisk stallbygning til et nytt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
29.2.2024

Transformerer historisk stallbygning til et nytt museum

C.F. Møller Architects løfter sløret for skisseforslaget til Museum Koldings plan om å transformere den fredede bygningen, Staldgården, til et moderne kulturhistorisk museum i sammenheng med kongeslottet Koldinghus.

 

Transformasjon og bevaring av eksisterende bygninger med hensyn til miljømessige og kulturhistoriske aspekter blir stadig viktigere. Ifølge Danske Ark har interessen for bevaringsverdige bygninger, byer og kulturmiljøer økt kraftig, og i Danmark er omtrent 9.000 bygninger fredet, mens 355.000 bygninger i dag anses å være bevaringsverdige. Et nytt eksempel på dette finnes i Kolding, der C.F. Møller Architects står bak skisseringen for transformasjonen og restaureringen av staldgården, som Museum Kolding planlegger å gjøre om til museum.

Rune Bjermo Nielsen, C.F. Møller Architects - Transformerer historisk stallbygning til et nytt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Hans Christian Jacobsen

«Transformasjon og bygningsrenovering er et must for fremtiden. I tillegg til de klimavennlige aspektene det inneholder, er det også alltid spennende å jobbe i grenselandet mellom bevaring og fornyelse, der transformasjoner og renoveringer skal skape bygninger som fungerer for dagens krav og forventninger samtidig som de bevarer sin historiske arv», forteller Rune Bjerno Nielsen, partner, arkitekt og sjef for C.F. Møllers konkurranseavdeling i Aarhus.

Rune Lundberg, Museum Kolding - Transformerer historisk stallbygning til et nytt museum - C.F. Møller. Photo: Flying October

Staldgården har mer enn 600 års historie og bærer preg av ulike brukere og formål gjennom tidene. Stallene ble opprinnelig bygget til kongeslottet Koldinghus, som sist ble renovert under ledelse av Inger og Johannes Exner. Gjennom tidene har bygningskomplekset huset stall for forsvaret, hovedkvarter for Gestapo og jobbsenter. Nå skal bygningen åpnes for offentligheten og sammen med kongeslottet Koldinghus utgjøre et bygningskompleks som er et historisk landemerke, en levende møteplass for lokale og et dynamisk senter for formidling, kunnskap og opplevelser for alle besøkende.


«Vi vil invitere borgere og gjester inn i Staldgården og skape rammer for møter med kulturhistorien - møter som aktiverer museets samling, forskning og formidling. Det er en ambisjon at Staldgården blir et kulturelt kraftsenter i byen, som støtter samarbeidet med både lokale, nasjonale og internasjonale aktører og skaper nærværende og relevant formidling, kunnskap og opplevelser for alle», sier Rune Lundberg, museumsdirektør for Museum Kolding.

Staldgården, Museum Kolding - Transformerer historisk stallbygning til et nytt museum - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Byggverk i konstant utvikling
Prosjektet inneholder en omfattende bygningsanalyse av de ulike bygningsdelene og funksjonene, som hver for seg representerer sin egen periode i Staldgårdens historie som et byggverk, som konstant har utviklet seg i forhold til sin samtid og funksjon. I et tett samarbeid med Museum Kolding er det utarbeidet prinsipper for museumsdesignet basert på en mulighets- og behovsanalyse. Målet har vært å skape et levende og moderne museum innenfor de bygningsmessige rammene.
Med utgangspunkt i fredningen av bygningen, som fokuserer på Nicolai Eigtveds rekonstruksjon i 1736, er transformasjonen og restaureringen skissert med staldgårdsmotivet som bærende narrativ gjennom hele museumsopplevelsen. Det er et tydelig skille i arkitektur og materialitet mellom staldgårdsmotivet, eksisterende og nye museumselementer i de gamle lengene. Dermed er huset brakt inn som et moderne museum med spor til de mange fortidsminnene, som til sammen forteller historien om en bygning som har dannet ramme for små og store begivenheter i både lokal og nasjonal historie.

Erfaring med kulturhistoriske prosjekter
C.F. Møller Architects er ikke ukjente med fredede og bevaringsverdige bygninger. Senest har arkitektfirmaet restaurert og gjort det fredede Viborg Teater mer publikumsvennlig, og restaurert det fredede Ole Rømer Observatoriet i Aarhus, som er restaurert til sin opprinnelige prakt og modernisert med formidlings- og undervisningsfasiliteter. I tillegg står arkitektene fra C.F. Møller også bak et nytt landskapsprosjekt for festningsverket Dannevirke, som i 2018 ble opptatt som verdensarv av UNESCO, og får nye stisystemer med mer for å håndtere økende besøkstall. C.F. Møller har også tegnet utvidelsen til Statens Museum for Kunst i København samt utvidelsen Darwin Centre til National History Museum i London, som er Englands mest besøkte innendørsattraksjon med over 4,5 millioner besøkende i 2023.

 

Museum Kolding
Prosjektbeskrivelse
Danske Ark

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter