Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Presenterer skisser til et nytt flerbrukshus i Skagen, Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
12.4.2023

Presenterer skisser til et nytt flerbrukshus i Skagen, Danmark

C.F. Møller Architects avslører de første visualiseringene av en ny multifunksjonell bygning i Skagen kalt Skagenhallen i samarbeid med Skagen Kultur- og Fritidscenter og Skagen Erhvervsforening. som sammen skaper nye rammer for lokalsamfunn som skal bidra til å beholde og tiltrekke innbyggere.
Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Presenterer skisser til et nytt flerbrukshus i Skagen, Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Søren Tortzen, C.F. Møller Architects - Presenterer skisser til et nytt flerbrukshus i Skagen, Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Det som i dag er kjent som Skagen Kultur- og Fritidscenter, skifter navn til Skagenhallen i forlengelsen av en større arkitektonisk bearbeidelse utført av C.F. Møller Architects. Resultatet blir et multifunksjonelt senter som skal bidra til å holde på byens unge - og tiltrekke seg nye innbyggere.


Det arkitektoniske konseptet for prosjektet er basert på fire grunnleggende konsepter: Etablering av gode folkehøgskole lignendeforhold for unge under utdanning (16-21 år), for derigjennom å fremme bosetting og motvirke den negative befolkningsutviklingen i Skagen; Nye attraktive rammer for fellesskapet, der unge og byens borgere møtes på tvers av alder i et stort sammenhengende kompleks som tilbyr mange spennende aktiviteter innen idrett, trening, kultur og kunst; Gjenbruk og energioptimalisering av eksisterende fysiske rammer fra 1972, som utgjør gode grunnressurser og funksjoner som det er naturlig å videreutvikle, samt skape et nytt sammenhengende bygg med et gjennomgående arkitektonisk løft som fremhever eksisterende verdier og supplerer med nye moderne former og funksjoner - et identitetsskapende bygg som alle byens unge, øvrige innbyggere, gjester og samarbeidspartnere kan kjenne seg igjen i og ta eierskap til.


"Alle byggets funksjoner er fysisk og visuelt knyttet sammen, både innvendig med et nytt inngangsparti og utvendig med et enhetlig fasademateriale. Utvidelsen passer inn i det eksisterende bygningsvolumet og -skalaen, bruk av tre i hovedkonstruksjonene og nyfortolkning av de tradisjonelle røde mursteinene som den opprinnelige bygningen ble oppført i, ved å bruke såkalte mursteinbagetter", forklarer Søren Tortzen, designsjef og leder for C.F. Møller Architects i Aalborg og utdyper,
"Materialet brukes både som fasademateriale, beskyttelse, inngjerding og solavskjerming, og gir mulighet for moderne design med avrundede hjørner og organiske former som både gjenspeiler bygningens rekreative karakter og får bygningen til å skille seg mer ut i bybildet."


Et samlingspunkt for byen
Med nye utvidede rammer og et samlende arkitektonisk uttrykk fremstår den nye Skagenhallen som byens multifunksjonelle kulturhus og et moderne fyrtårn for området. Et nytt samlingspunkt i Skagen, som er svært godt plassert i forhold til områdets kulturakse, som strekker seg mellom Skagen havn, sentrum og de andre nærliggende kulturdestinasjonene.
Den nye Skagenhallen støtter fem utvalgte FN-mål for bærekraftig utvikling med et sterkt fokus på å skape velfungerende lokalsamfunn, motvirke den negative befolkningsutviklingen i Skagen, fremtidssikre de eksisterende bygningene og bruke materialer med fokus på drift og vedlikehold, lavt karbonavtrykk og design for demontering.


Neste skritt for prosjektet er en presentasjon for byens innbyggere, brukere, ikke-brukere, næringsliv og ikke minst byens unge, på en workshop der alle har mulighet til å komme med innspill og være med på å forme Skagenshallen. Workshopen heter Snapshot 2028 og finner sted 18. april.


Presentasjonen av skissene for Skagenhallen følger opp et lignende oppdrag for C.F. Møller Architects i Grenaa. Her arbeider arkitektfirmaet med en større bearbeiding av kulturhuset Pavillonen, som også tar utgangspunkt i en opprinnelig bygning som har vokst over tid, og som skal ha et helhetlig arkitektonisk uttrykk og bringe kulturhuset inn i fremtiden med bedre fasiliteter for brukerne og være mer innbydende for både innbyggere og turister.


Oppdragsgiver: Skagen Kultur- og Fritidssenter.

 

Om Skagen
Skagen er Danmarks nordligste by, på østkysten av halvøya Skagen Odde helt nord på Jylland, en del av Frederikshavn kommune i Nordjylland. Skagen havn er Danmarks viktigste fiskerihavn, og den har også en blomstrende turistindustri som tiltrekker seg 2 millioner mennesker årlig.


Navnet ble opprinnelig brukt om halvøya, men refererer nå også til byen. Bosetningen begynte i middelalderen som en fiskerlandsby, kjent for sin sildeindustri. Takket være havlandskapet, fiskerne og kveldslyset ble byen mot slutten av 1800-tallet populær blant en gruppe impresjonistiske kunstnere som nå er kjent som Skagensmalerne. Tidlig på 1910-tallet besøkte Christian X og dronning Alexandrine ofte Skagen og tok med seg venner fra andre europeiske monarkier. De bygde en sommerresidens, Klitgaarden, som sto ferdig i 1914.


Mellom 1930- og 1950-årene vokste byen raskt, og innbyggertallet ble mer enn fordoblet fra 4048 i 1930 til 9 009 i 1955. Skagen nådde et maksimum på 14 050 innbyggere i 1980, og deretter gikk innbyggertallet gradvis nedover. Per 1. januar 2020 har Skagen 7 845 innbyggere. Takket være det kunstneriske miljøet som fortsatt er igjen i Skagen, er den lokale kunst- og håndverkshandelen fortsatt viktig for byens inntekter med sine mange håndverksbutikker og gallerier.

Skagenhallen, C.F. Møller Architects - Presenterer skisser til et nytt flerbrukshus i Skagen, Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter