C.F. Møller Architects is behind the master plan for Guldborgsund Habour City in Nykøbing Falster. - C.F. Møller Architects forvandler grå industrihavn til en levende havn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
	Lasse Palm, Associate Partner and Head of Landscape & Urbanism at C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects forvandler grå industrihavn til en levende havn - C.F. Møller. Photo: Mew
16.9.2021

C.F. Møller Architects forvandler grå industrihavn til en levende havn

Med respekt for byens historie og bevaring av havnens bygninger forvandler C.F. Møller Architects industrihavnen ved Guldborgsund i Nykøbing Falster til et attraktivt område med boliger, et aktivt havnemiljø og grønne byrom med integrert klimasikring.

 

Planen for utviklingen av Guldborgsund Havneby i Nykøbing Falster dekker hele den eksisterende industrihavnen og 1,4 kilometer havnekai mot sundet. I masterplanen for havnen ved Guldborgsund er klimasikringen av den lange kystlinjen fra nord til sør brukt aktivt for å underbygge byrom og havnemiljø.

 

«Klimasikringen er integrert i landskapsløsningen med hevede terrengsokler og platåer med integrerte parkeringsløsninger som underbygger rekreative byrom og et aktivt havnemiljø. Som i alle andre kystbyer er klimasikring aktuelt i Nykøbing Falster fordi havvannet stiger. Med denne landskapsløsningen er klimasikringen brukt aktivt til andre formål enn bare klimasikring, slik at det ikke oppleves som en barriere i omgivelsene, men i stedet et positivt bidrag til boliger og byrom», sier Lasse Palm, assosiert partner og ansvarlig for Landscape & Urbanism hos C.F. Møller Architects.

Julian Weyer, partner and architect at C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects forvandler grå industrihavn til en levende havn - C.F. Møller. Photo: Mew

Unikt havnemiljø tilpasset Nykøbing Falster

I masterplanen for havneutviklingen er det satt fokus på å styrke hele Nykøbing Falster ved å bygge videre på byens styrker. Blant annet ved å beholde detaljhandel i sentrum og åpne alle gater opp mot sundet, slik at det skapes en sammenheng mellom by og havn. I tillegg blir noen av havneområdets historiske og karakteristiske bygninger bevart.

 

Utviklingen av havnen gjøres i nært samspill med innbyggerne og Guldborgsund Kommune, og C.F. Møller Architects har fokus på å skape synergier mellom forskjellige bydeler og eksisterende aktiviteter:

 

«Vi har gått løs på oppgaven med stor ydmykhet og respekt for havnens historie samt med mange innspill fra innbyggerne og andre interessenter og aktører. Det har vi kombinert med mange besøk ved næringshavnen og vår beste erfaringer fra lignende oppgaver både i Danmark og i andre land. Derfor blir havnen Nykøbing F. et helt unikt sted som er tilpasset Nykøbing Falster, og som man ikke finner noe annet sted i verden», sier Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

Respecting the citys history and preserving the habours buildings, C.F. Møller Architects transforms the industrial harbour at Guldborgsund in Nykøbing Falster into an attractive area with housing, an active harbour environment and green urban spaces. - C.F. Møller Architects forvandler grå industrihavn til en levende havn - C.F. Møller. Photo: C.F: Møller Architects

Om Guldborgsund Havneby

Med utviklingen av Guldborgsund Havneby får Nykøbing Falster grønne omgivelser og rekreativ havneatmosfære som er nært knyttet til sentrum. Bylivet åpner seg opp mot sundet, og den gamle industrihavnen er gjort tilgjengelig og attraktiv. I tillegg til å inkludere næringsbygg og boliger i det nye havneområdet, består det også av offentlige funksjoner og byrom for byens øvrige innbyggere og besøkende.

 

Havnens historie blir bevart og nytolket ved hjelp av de gamle siloene, pakkhusene og havnebygningene som byrommene er samlet rundt. Med respekt for det opprinnelige er bygningene forvandlet til lokaler for kulturinstitusjoner, restauranter og offentlige funksjoner, som kombineres med forskjellige boliger som sikrer en variert sammensetning av innbyggere.

 

Havnepromenade, tilgang til vannet og grønne områder gjør havnen til et attraktivt område for besøkende. Samtidig sikrer kulturinstitusjoner, næringsområder og ulike boligtyper liv hele året.

C.F. Møller Architects was chosen to lead the development of the master plan for the harbour at Guldborgsund in Nykøbing Falster. - C.F. Møller Architects forvandler grå industrihavn til en levende havn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

«Det er bare én gang man får lov til å lage denne typen storstilt plan for det viktige området i Nykøbing, og jeg mener at masterplanen passer perfekt til de visjonene vi politikere har for havneområdet, og de mange innspillene som innbyggerne har kommet med. Vi ønsker å skape et sted som bidrar positivt til Nykøbing og til hele Lolland-Falster, der alle har tilgang. Det er en langsiktig plan, og vi gjennomfører ett skritt og én etappe om gangen», sier John Brædder, borgmester i Guldborgsund kommune.

 

Etter en dialogkonkurranse ble C.F. Møller Architects valgt til å stå i spissen for å utarbeide masterplanen for havnen ved Guldborgsund i Nykøbing Falster. Utviklingen av havneområdet gjennomføres over 10–15 år. Guldborgsund kommune har avsatt 100 millioner kroner til prosjektet. I tillegg kommer investeringer fra investorer.

In addition to the habour development at Guldborgsund in Nykøbing Falster, C.F. Møller Architects is also behind the current project at Stigsborg Brygge in Nørresundby, Haderslev Havn and Flodbyen in Randers. - C.F. Møller Architects forvandler grå industrihavn til en levende havn - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Erfarne arkitekter

I tillegg til havneutviklingen ved Guldborgsund i Nykøbing Falster arbeider C.F. Møller Architects også med lignende prosjekter ved Stigsborg Brygge i Nørresundby, Haderslev Havn og Flodbyen i Randers med samme tilgang til integrert klimasikring i landskapet og transformasjon av nedlagte industriområder til nye, levende bydeler og rekreasjonsområder. Det mest kjente prosjektet som er realisert, er utviklingen av Aalborgs Havnefront, som plasserte Aalborg på New York Times topp ti-liste over byer man bør besøke i 2019.

 

Prosjektbeskrivelse
Press Release (Da) Guldborgsund Kommune

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter