Visjon for ny grønn bydel er offentliggjort - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter
Visjon for ny grønn bydel er offentliggjort - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter
28.8.2020

Visjon for ny grønn bydel er offentliggjort

C.F. Møller Architects’ masterplan for overbygg av jernbaneanlegget i Aarhus skaper en grønn, bilfri og levende bydel for alle.
Visjon for ny grønn bydel er offentliggjort - C.F. Møller. Photo:  Beauty & the Bit

Aarhus får en helt ny bydel kalt Banekvarteret hvis Aarhus kommune i november bestemmer seg for å gå videre med planene for overbygg av jernbaneanlegget ved Aarhus Banegård mellom Bruuns Bro og Frederiksbro. Med sin sentrale beliggenhet midt i Aarhus, og som trafikknutepunkt hvor mange tusen ferdes hver dag, har Banekvarteret potensial til å bli en grønn, bilfri og levende bydel for alle som bor, arbeider og ferdes i området. 

 

– Vi er svært glade for å kunne presentere en tydelig visjon om en helt ny, grønn og bilfri bydel som knytter byen sammen, og som vil være til glede for alle innbyggerne i Aarhus. Vi gleder oss til at vårt forslag for masterplanen blir en del av den kommende offentlige debatten om områdets utvikling, slik at det bymessige potensialet på dette sentrale stedet i hjertet av Aarhus kan kvalifiseres og forløses til glede for alle, sier Michael Kruse, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.


En grønn bydel for alle
Der det tidligere bare var plass til togene på jernbaneanlegget, gir overbyggingen plass til alt – både tog, parkeringsplasser til biler og sykler, nye grøntområder, plass til nye boliger og arbeidsplasser samt stier og gater som kobler sammen Frederiksbjerg og Midtbyen igjen. Området blir en bydel for alle – innbyggere, beboere og besøkende – og gjør det enkelt å bruke og bytte mellom bærekraftige transportformer.


– Den nye bydelen blir en historisk forandring av den mest sentrale delen av Aarhus, og derfor har vi løst oppgaven med stor ydmykhet for å sikre forståelse av konteksten, men samtidig med skyhøye ambisjoner for å skape rammene for at områdets utvikling sikres de beste vilkår for en suksess av internasjonalt format, forteller Michael Kruse.

Visjon for ny grønn bydel er offentliggjort - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter

Kvalifisering av planen

Arbeidet med masterplanen ble påbegynt etter at Aarhus kommune i september i fjor bestemte seg for å inngå et prosjektsamarbeid med DSB Ejendomsudvikling, Pension Danmark og MT Højgaard og C.F. Møller Architects som konsulent med tanke på å sammen undersøke mulighetene for en overbygging av jernbaneanlegget mellom Bruuns Bro og Frederiks Bro. Utkast til masterplanen for Banekvarteret er nå en del av en høring, der innbyggerne kan komme med forslag og ideer til kommunens videre planleggingsprosess. Innen utgangen av året forventes det at byrådet tar en endelig beslutning om prosjektets fremtid.

 

– Det er gjort et grundig arbeid i utkastet til masterplanen, som vi har lagt frem. Det har vært nødvendig for å sikre at prosjektet kan realiseres – både teknisk og økonomisk. Nå gleder vi oss til å
presentere og diskutere mulighetene med innbyggerne, politikerne og fagfolk i tiden som kommer, sier Søren Beck-Heede, administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling.

Visjon for ny grønn bydel er offentliggjort - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter

En av verdens mest bærekraftige bydeler

Den skisserte masterplanen for Banekvarter legger opp til at den nye bydelen blir en av verdens mest bærekraftige bydeler, og at den skal oppfylle både kommunale og nasjonale klimamål. Bydelen blir grønn med trær, busker, fasadeplanter, takhager og hager som åpner for et samspill mellom de som bor i bydelen og de som bare er på gjennomreise.


Midt i det nye området ligger «Banehaven» som en grønn oase i byrommet og samler unge og eldre, innbyggere og gjester til uteliv, aktiviteter og fellesskap, og gjennom bebyggelsen snor bygaten seg som en grønn forbindelse med avstikkere og forbindelser til nabokvartalene. Klimavennlige materialer og klimanøytrale bygninger er også inkludert i utkastet til masterplanen.


Bydelen skaper et bilfritt miljø med renere luft, mindre trafikkstøy fra tog og biler, og der det er trygt og sikkert å ferdes for både fotgjengere og syklister. Kvartalet gjør det mulig å skape gode rammer for barn og barnefamilier, med plass og rom til lek og aktivitet samt familieboliger, som oppfyller Aarhus kommunes ønsker om flere familieboliger i sentrum.


– Oppgavens kompleksitet og vilkår har gitt oss muligheten til å tenke på nytt og skape en ny type innovativ byutvikling, som både sikrer effektiv mobilitet og samtidig etablerer en bilfri bydel, tar hensyn til konstruktive forhold, slik at det fremover bygges i lette konstruksjoner med lavt CO2-avtrykk, som for eksempel tre, og etablerer byliv, byrom og bygninger av topp kvalitet til glede for alle innbyggere – alt i alt elementer som bidrar til å skape en av verdens mest bærekraftige bydeler, som en naturlig del av Aarhus, forteller Michael Kruse.

Visjon for ny grønn bydel er offentliggjort - C.F. Møller. Photo: Erik Nord Arkitekter

Overbyggingen skal realiseres i 2026

I den foreslåtte tidsplanen starter selve konstruksjonen av overbygget i 2023, og det henger tett sammen med Banedanmarks arbeid med å elektrifisere banen til Aarhus.
Ifølge den foreslåtte tidsplanen forventes det at overbygget står ferdig i 2026. Deretter kan området bebygges.

 

Det eksisterende jernbaneanlegget er resultatet av en utvidelse i 1918–1924 som et voldsomt inngrep gjennom Frederiksbjerg, da mange hus og boligområder ble stengt, og Frederiksbjergkvarteret ble avskåret fra Aarhus sentrum. Siden den gang har et overbygg blitt diskutert mange ganger for å utnytte de attraktive arealene midt i byen på en bedre måte, og for samtidig å gjenforene byens kvartaler.

 

Banekvarteret

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter