C.F. Møller og EFFEKT vinner arkitektkonkurransen om Det nye SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT
27.2.2019

C.F. Møller og EFFEKT vinner arkitektkonkurransen om Det nye SIMAC

Det nye SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) blir fremtidens maritime utdanningsinstitusjon ved havnen i Svendborg. De åpne, fleksible og moderne bygningene er tegnet av C.F. Møller Architects og EFFEKT.
C.F. Møller og EFFEKT vinner arkitektkonkurransen om Det nye SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT
C.F. Møller og EFFEKT vinner arkitektkonkurransen om Det nye SIMAC - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects & EFFEKT

I 2022 vil de nye bygningene stå klare til å utdanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en rekke andre, innovative stillinger. I tillegg til Det nye SIMAC har vinnerlaget også utarbeidet en masterplan for hvordan en ny bydel på Nordre Kaj, med boliger og næringsbygg, kan se ut. Inkludert et konkret forslag for gjenåpning av Kobberbækken, som både gir nye og bynære områder, og som sikrer denne delen av Svendborg mot fremtidens ekstreme nedbør.

 

Arkitektkonkurransen er gjennomført av SMUC Fonden (Fonden Svendborg Maritime Uddannelses-center), som er stiftet med mål om å eie, utvikle og bygge Det nye SIMAC og å ha ansvar for grunn og bygninger i samarbeid med SIMAC. Prosjektet har blant annet blitt realisert ved hjelp av en betydelig donasjon på 131 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Vinnerprosjektet for Det nye SIMAC signaliserer åpenhet, fleksibilitet og takhøyde
Forslaget fra C.F. Møller Architects og EFFEKT er utvalgt som endelig vinner av arkitektkonkurransens andre fase. Juryen betegner vinnerforslaget som et solid utgangspunkt for å etablere den nye utdanningsbygningen, og for kommunens videre arbeid med utviklingen av Nordre Kaj.

 

Styreleder Frederik Ejlers, SMUC Fonden, sier:
«Juryen mener at C.F. Møller Architects og EFFEKT har presentert en spennende og godt disponert utdanningsinstitusjon, som speiler SIMACs fokus og visjoner om åpenhet og fleksibilitet. Det nye SIMAC vil bli et fyrtårn på Nordre Kaj, og vinnerprosjektets fine fokus på skala gir overganger til havnens øvrige store bygninger og åpne rom. Kort sagt – vi mener den nye bygningen vitner om en kraftig og energisk institusjon med stor takhøyde og oppfinnsomhet.»


Borgermester Bo Hansen (S), Svendborg kommune, sier:
«Det nye SIMAC er en del av Den Blå Kant, som bevarer og fremtidssikrer havnen i Svendborg. Vi er svært glade over å ha fått et konkret forslag til en masterplan for området ved Nordre Kaj, som gir plass til både boliger og arbeidsplasser. Vi får fin tilgang til havnen. Den nye bydelens struktur og tetthet minner om gamle Svendborg. Og forslaget om å åpne Kobberbækken gir grønne forbindelser og nødvendig sikring mot ekstremregn. Arbeidet med å realisere visjonene i masterplanen er kommunens ansvar, og det får stort fokus i årene som kommer.»

 

Direktør Jesper Bernhardt i SIMAC sier:
«Vi gleder oss til å bringe skip, maritime eksperimenter og den nyeste teknologien til havnen. Med de nye rammene styrker vi innovasjon og næringsutvikling i området. Og vi kan møte den stadig økende etterspørselen etter maritime utdanninger. Det nye SIMAC blir et svært attraktivt sted å utdanne seg, og vi kan styrke vår rolle som et maritimt kraftsenter som kan tiltrekke og holde på talenter i Svendborg.»

 

En kombinasjon av moderne undervisningsbygg og nye verdier for byen
Juryen roser vinnerlaget for deres lydhørhet og gode samarbeidsevner i konkurransefasen. Det lover godt for det videre samarbeidet med SMUC Fonden for å realisere Det nye SIMAC. Og med Svendborg kommune for den videre utviklingen av masterplanen for Nordre Kaj.

 

Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects, sier:
«Vi er veldig glade for at vårt forslag til Det nye SIMAC og masterplanen har blitt tatt godt imot. Det nye SIMAC er en hyllest til havnens unike arkitektur og maritime miljø – en fleksibel og moderne bygning som innbyr til samarbeid med åpne, rå og robuste omgivelser. Utdanningsinstitusjonen blir en integrert del av byen og spiller på lag med de nye, grønne og rekreative bymiljøene langs havnen.»

 

Sinus Lynge, partner og arkitekt hos EFFEKT, fortsetter:
«Visjonen med Det nye SIMAC er å styrke forbindelsen mellom byen, Nordre Kaj og havnen som helhet. Bygningen kan bli et landemerke for transformasjonen av Svendborg Havn og fungere som katalysator for både byliv, utdanning og ny næringsvirksomhet på havnen.»


Kontakt
Styreleder Frederik Ejlers
Tlf: +45 4068 4101
E-post: fe@bauherr.dk

 

Les mer om Det ny SIMAC, konkurransen og juryens begrunnelse:
www.SMUC.dk

 

Lenke for nedlasting av pressebilder:
www.SMUC.dk/galleri

 

Les mer om Svendborg kommunes planer for havnen på:
www.fremtidenshavn.dk


SMUC Fonden
Graaesvej 27
5700 Svendborg, Danmark
CVR-nummer: 38439375

 

Bakgrunn

Arkitekter:
Det nye SIMAC og masterplanen for Nordre Kaj er tegnet av C.F. Møller Architects og EFFEKT Arkitekter, med C.F. Møller Architects som totalrådgiver.


C.F. Møller Architects har blant annet stor erfaring med skole- og undervisningsbygninger, masterplaner og byromprosjekter. I både Danmark og utlandet.
EFFEKT har lang erfaring med ledelse av komplekse byutviklingsprosjekter, og vant også konkurransen for konkretiseringen av «Fremtidens Havn», Svendborg kommunes klimasikrings- og byutviklingsprosjekt for hele Svendborg havn.

 

Bygningen:
Det nye SIMAC blir på 12 500 m² brutto, og skal inneholde fellesarealer (blant annet Campustorget og Open Learning Center), undervisningsarealer (i forskjellige størrelser, to auditorier, laboratorier/verksteder og simulatorsenter med virtuelle læringsmiljøer), lokaler til administrasjon og teknisk rom.
 
Arkitektkonkurranse og masterplan:
For å sikre helhet og sammenheng mellom konkurranseområdet og Svendborg kommunes overordnede utviklingsplan «Fremtidens Havn. Utviklingsplan for Svendborg havn», og mellom Det ny SIMAC og omgivelsene, har arkitektkonkurransen inkludert flere elementer:

  • En detaljert plan for en ny kunnskaps- og utdanningsinstitusjon – Det nye SIMAC – ved kaien.
  • Et skisseprosjekt for en ny, maritim næringspark som nærmeste nabo til SIMAC.
  • En masterplan for en ny bydel med boliger, rekreasjonsområder og parkeringshus ved Nordre Kaj.

 

Ansvarsfordeling:

  • SMUC Fonden har gjennomført og betalt for arkitektkonkurransen for hele Nordre Kaj.
  • Svendborg kommune har overordnet ansvar for alt myndighetsarbeid og for det videre arbeidet med å realisere masterplanen for området.
  • SMUC Fonden er ansvarlig for å finansiere, utvikle og bygge Det nye SIMAC.
  • Svendborg Maritime Erhvervspark P/S er ansvarlig for å finansiere, ferdigutvikle og bygge den maritime næringsparken.

 

Tidsplan:
Mai 2018: Arkitektkonkurransen blir offentliggjort.
Februar 2019: Vinner av arkitektkonkurransen blir offentliggjort.
2019: Prosjektering, lokalplaner, byggetillatelser og entrepriseanbud.
2020–2022: Bygging
2022: Forventet innvielse

 

 

Project Description The New SIMAC
Project Description Master Plan
SMUC Fonden

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter