Horsens Gymnasium, C.F. Møller Architects - Hedres på Verdens arkitekturdag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer
Horsens Gymnasium, C.F. Møller Architects - Hedres på Verdens arkitekturdag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Martin Schubert
4.10.2022

Hedres på Verdens arkitekturdag

C.F. Møller Architects vinner pris og ros på Verdens arkitekturdag for beste nybygg og beste bærekraftige bygg.

 

Begge bygningene er lokalisert i Horsens, Danmark, og hedret av Horsens kommune på Verdens arkitekturdag 2022 etter en utdelingspause på 2 ½ grunnet Covid-19.


Horsens Gymnasium premieres i kategorien ”Beste nybygg” og en ny grønn Netto dagligvarebutikk utmerkes si kategorien ”Beste bærekraftige bygg”.


Horsens Gymnasium er en utvidelse av eksisterende Horsens Gymnasium, og det er et moderne læringsanlegg, fullt integrert med byen og det eksisterende bygget. Priskomiteen uttaler:


"Dette er et prakteksempel på hvordan man kan designe et stedsspesifikk bygg og vise respekt for og analysere eksisterende bygninger og konteksten. Fasiliteter av høy klasse skaper et best mulig læringsmiljø, der det gamle hovedbygget kobles sammen med de nye byggene for å skape en ny og unik campusatmosfære".

Horsens Gymnasium, C.F. Møller Architects - Hedres på Verdens arkitekturdag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Martin Schubert

Fasadene til de nye byggene er basert på det enkle arkitektoniske uttrykket til de eksisterende byggene. En åpen fasade gir en visuell sammenheng mellom et sentralt gårdsrom og en ny felleshall. Gymsalen omstruktureres og bygges ut til en klyngestruktur fordelt på ulike faggrupper. Fellesrommet er fleksibelt og kan tilrettelegges både som en stor hall og som en liten stue. Alle klynger og fellesarealer har gode dagslysforhold slik at de orienterer seg mot uterommet og den sentrale felles gårdsplassen.

Horsens Gymnasium, C.F. Møller Architects - Hedres på Verdens arkitekturdag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer

En aktivitetssti som omkranser gymsalen, leder publikum gjennom området og inviterer byens innbyggere til å bruke uteanleggene. Gårdsplassen og uteområdene, som inneholder idrettsanleggene (blant annet), inkluderer en ny idrettshall og overbygd tilskuerområde.
"Vi er stolte over å motta denne anerkjennelsen fra Horsens kommune. Vi har tilstrebet å skape et moderne læringsmiljø med stort fokus på trivsel for både elever og lærere, og samtidig ha stor oppmerksomhet til og respektert de eksisterende bygningene og konteksten", sier Klavs Hyttel, partner og arkitekt i C.F. Møller Architects.

Green Netto, C.F. Møller Architects - Hedres på Verdens arkitekturdag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Julian Weyer

Grønn Netto
Netto-butikken på Bygholm Bakker er den første av et nytt konsept som setter nye standarder for trivsel og bærekraft i dagligvarebutikker. Store deler av bygget er av tre. Byggets fasader er bygd opp av tre-elementer, og takkonstruksjonen består av danskprodusert limtre. Inngangspartiet er foret med varmebehandlet nordisk furu. Bygningselementene og de mekaniske skjøtene er utformet slik at det er mulig å skille deler av bygget til komplette elementer for gjenvinning og bruk i andre byggeprosjekter. Landskapsløsningen rundt butikken forsterker nærområdets biologiske mangfold med innfødte busker og trær samt naturlig gress og markblomster. Et grønt sedumtak demper avvreninngsintensiteten av regnvann, og bidrar til temperaturkontroll ved å holde varmen i vintermånedene og gi naturlig avkjøling i sommermånedene. Solceller på taket og et spesielt energianlegg gjør butikken delvis selvforsynt med energi. Bærekraftige initiativ har resultert i DGNB Gold-sertifisering.

 

Prosjektbeskrivelse Horsens Gymnasium
Prosjektbeskrivelse Netto, Bygholm Bakker

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter