C.F. Møller Arkitekter tegner ny stadion - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Arkitekter tegner ny stadion - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
1.2.2022

C.F. Møller Arkitekter tegner ny stadion

C.F. Møller vinner anbud på nytt idrettssenter i Lyngby, som oppgraderer eksisterende stadion til superliganivå og revitaliserer stadionområdet med nytt helsesenter, boliger for store og små samt øvingslokaler.

 

En oppgradert stadion til Danmarks beste fotballserie med plass til 6500 tilskuere, nye boliger for seniorer og unge samt helsesenter og forretningslokaler er innholdet i et nytt prosjekt designet av C.F. Møller Arkitekter for Venner av Lyngby, som er en eiergruppe bak Lyngby Boldklub.

C.F. Møller Arkitekter tegner ny stadion - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

– Vi vet at ideen om et bedre stadion lenge har vært et ønske for Lyngby Boldklub. Vi er derfor glade for at Lyngby Taarbæk kommune har valgt å gå videre med forslaget vi har tegnet på bakgrunn av godt samarbeid med Friends og Lyngby. Vi har løst oppgaven som en helhetlig løsning som skaper en god integrasjon mellom stadion, landskap og bebyggelse, slik at hele området får nytt liv og står i bedre sammenheng med de nære omgivelsene, sier Franz, avdelingsleder i C.F. Møller Architects i København.

C.F. Møller Arkitekter tegner ny stadion - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

I den kommende tiden starter den lokale planprosessen, dialogen med kommunen og den videre avklaringen av de prosjektmessige og estetiske ønsker som er fra kommunen til selve prosjektet. Alt i alt forventes selve byggingen å starte i 2023 med et større tresifret millionbeløp i samlet prosjektsum.

 

– Vi vil rette en stor takk til Kommunestyret og Lyngby-Taarbæk kommune for en lang, men svært grundig prosess. Det er et visjonært vedtak som nå er tatt, og det fortjener kommunen ros for. Vi skylder også en takk til enkeltpersoner, fans, aktive medlemmer, sponsorer og andre som har støttet saken vår og bidratt til å dytte tilbudet i riktig retning. Og til slutt en stor takk til vår eierkrets, byggeteamet i styret, C.F. Møller Architects, vår rådgivende ingeniør MOE, og Norstad Development for en fantastisk arbeidsinnsats, sier Andreas Byder, administrerende direktør i Lyngby Boldklub.


Fakta om konstruksjonen:
• Det nye stadionet vil ha totalt 6500 seter, stenges i hjørnene og vil ha fire overbygde tribuneseksjoner. Dermed vil stadion oppfylle Superliga-kravene.
• Stadionprosjektet omfatter renovering av Lyngby stadions Sør- og Østtribune, samt bygging av ny overbygd Nordtribune.
• På Østtribunen skal loungefasilitetene utvides til å romme 5-600 gjester.
• Som en del av Nordtribunen utvides Fanzonen med blant annet lekeplass og andre aktivitetsområder for barn og barnefamilier.
• Det skal bygges 188 studioleiligheter i nordenden, mens det bygges 42 seniorleiligheter i sørenden av stadionområdet.
• I sørenden skal det også bygges næringsleiekontrakter og lokaler til offentlige formål, inkludert et 1500 kvadratmeter Helsehus for Lyngby-Taarbæk kommune.
• Som en del av prosjektet skal klubbhuset renoveres og oppgraderes til et moderne fotballhus, som skal huse Lyngby Boldklubs idrettsavdeling, a-lag, akademi og breddeavdeling.
• Byggestart forventes i løpet av 2023.
• Det er selskapet Lyngby Stadion & Venner ApS som formelt har vunnet anbudet. Lyngby Stadion & Venner ApS eies av Friends of Lyngby, som eier Lyngby Boldklub A/S

 

Arkitekt og landskapsarkitekt: C.F. Møller Arkitekter
Ingeniør: MOE
Byggherrerådgivning: Norstad Utvikling

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter