C.F. Møller Architects avdekker sitt nytenkende forslag for the Garden City  - C.F. Møller. Photo: WyrdTree
16.5.2019

C.F. Møller Architects avdekker sitt nytenkende forslag for the Garden City

C.F. Møller har gått videre til trinn to i den internasjonale idékonkurransen om en 45 hektar stor masterplan basert på en nytolkning av prinsippene bak hagebybevegelsen (the Garden City Movement). Nå avdekker arkitektkontoret det nylig innsendte forslaget.
C.F. Møller Architects avdekker sitt nytenkende forslag for the Garden City  - C.F. Møller. Photo: WyrdTree
C.F. Møller Architects avdekker sitt nytenkende forslag for the Garden City  - C.F. Møller. Photo: WyrdTree

 

C.F. Møller har blitt valgt ut sammen med fire andre kontorer i forbindelse med den internasjonale konkurransen som organiseres av RIBA på oppdrag for Letchworth Garden City Heritage Foundation. I den andre fasen av konkurransen skal de fire utvalgte kontorene videreutvikle og justere forslagene sine sammen med Garden City Heritage Foundation. Arbeidet skal ferdigstilles ved utgangen av mai 2019.

 

Britisk moderne arv

Letchworth Garden City er den opprinnelige hagebyen, basert på prinsippene som ble utviklet av Ebenezer Howard, og formgitt av arkitektene Berry Parker og Raymond Unwin.

I tråd med den opprinnelige hagebyen skal forslaget fra C.F. Møller legge til rette for sosial interaksjon for å skape et sunt og sosialt bærekraftig samfunn, der menneskene bryr seg om hverandre og naturen.

Masterplanen har fokus på en moderne tolkning av «landsbyen», og den er utviklet fra innsiden og ut – fra de miste boligene til den større landsbyen. 

 

Landskapet som strategisk omdreiningspunkt

Landskapet er en viktig katalysator for masterplanen, og den har lagt grunnlaget for alle strategiske designavgjørelser. Rammeverket for den nye masterplanen er basert på koblinger og synergier mellom produktive landskap, effektive landskap og landskap som innbyr til rekreasjon. Et vilt landskap omgir masterplanen for å skjerme mot støy og vind, samtidig som det forsterker følelsen av avsperring og biologisk mangfold. Den nye parkveien benytter de eksisterende hekkene og forbinder området med Letchworth Garden City, med ulike aktiviteter underveis.

Rolf Nielsen, Associate Partner hos C.F. Møller Architects, sier:

«C.F. Møller er stolte over å være blant finalistene i denne svært viktige konkurransen om britisk arkitektonisk arv. Forslaget vårt gjenspeiler vårt sterke fokus på menneskelig interaksjon og relasjonen mellom mennesker og natur for å sikre velvære, og det spiller en viktig rolle i vår visjon om å forbedre livet for både mennesker og planeten vår.»

 

Til den andre fasen har C.F. Møller inkludert følgende spesialister i teamet:

- Urbed (Urbanism Environment Design) 

- Human+Nature    

 

Fakta:

45 hektar stor masterplan, inkludert 900 boliger, skole og samfunnshus, nord for Grange Estate i Letchworth Garden City.

 

Letchworth
RIBA Competitions
Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter