C.F. Møller Architects vinner nytt skoleoppdrag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
14.5.2020

C.F. Møller Architects vinner nytt skoleoppdrag

C.F. Møller Architects vinner konkurransen om utbygging av Klostermarksskolen i Aalborg.
C.F. Møller Architects vinner nytt skoleoppdrag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects vinner nytt skoleoppdrag - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Klostermarksskolen er en privatskole i Aalborg som ble grunnlagt i 1871. Her går personlig og faglig utvikling hånd i hånd med fellesskap og kreativitet basert på stolte tradisjoner, kombinert med moderne læringsformer.


C.F. Møller Architects har, i en anbudskonkurranse med et team som består av totalentreprenør Magnus Thomsens Eftf. og ingeniør Frandsen & Søndergaard, vunnet oppdraget om et tilbygg til Klostermarksskolen, som ligger mellom Hasseris og Aalborg Vestby.


– Visjonen for tilbygget til Klostermarksskolen har vært å skape en bygning som med sin arkitektur tar høyde for den eksisterende bebyggelsen og spiller med og mot den. Det omkringliggende området er beriket med bygninger som alle har en unik og høy arkitektonisk kvalitet. Det er dette premisset Klostermarksskolens tilbygg skal tilpasses, forteller Søren Tortzen, som er arkitekt og avdelingsleder for C.F. Møller Architects i Aalborg.
Totalt deltok tre team i konkurransen, som ble avgjort etter en innledende presentasjonsrunde etterfulgt av en forhandlingsrunde.


Tilbygget gjenspeiler innholdet
Klostermarksskolens nye tilbygg rommer tre funksjoner fordelt på de respektive etasjene – en multisal i første etasje, en naturfagetasje og en billedkunstetasje. Fasadene gjenspeiler funksjonene og stemningene i hver enkelt etasje.


Multisalens høyde kommer til uttrykk i fasaden med store vinduspartier som inviterer omgivelsene inn og sikrer transparens mellom by og skole. Multisalen åpner seg opp mot skolegården og innbyr til ute-inne-aktiviteter i samspill med en utvidet aktivitetstrapp og resten av skolegården. Her er murverket delvis dekket av trelister som både gir barna mulighet til å oppleve fine materialer i sin umiddelbare nærhet, og som danner grunnlaget for beplanting av fasaden i form av klatreplanter.


Naturfagetasjen har klassisk høyde og godt tilpassede vinduer i fasaden. Billedkunstetasjen er helt unik med en atelierliknende stemning, og den har stramt, blankt murverk uten vinduer mot nord og sør. To vakre østvendte takvinduer sikrer godt arbeidslys i kunstlokalene for å skape den riktige kunstneratmosfæren. Takvinduene fremstår som svært markante takformer som både gir huset identitet og som gjenspeiler funksjonen. En innskutt etasje – som en hems – gir barna et spesielt og isolert sted hvor de kan være kreative.

 

Arbeidet starter våren 2020, og det forventes å være ferdig høsten 2021

 

Bidrar til utviklingen av Aalborg
C.F. Møller Architects har i mange år bidratt til Aalborgs positive utvikling og står blant annet bak den nye Havnefront og Kulturbroen over Limfjorden. Arkitektbyrået har også bidratt til å øke bolig- og livskvaliteten i Aalborg Øst med blant annet renovering av Sundparken og Magisterparken, som har vunnet både nasjonale og internasjonale priser.


Aktuelle prosjekter inkluderer Nordre Havnepromenade, DLG-siloen og V-husene, som alle er attraktive boligprosjekter ved Limfjorden. Arkitektbyrået arbeider for tiden med utviklingen av både landskap, byrom og bygninger ved Stigsborg Havnefront – en helt ny bydel på «solsiden» av Aalborg.


Kjent for skoler
Gjennom årene har C.F. Møller Architects markert seg innenfor skoler og utdanningsinstitusjoner. Blant prosjektene som nylig er fullført, finner vi Copenhagen International School, en bærekraftig og spektakulær skole med 12 000 solcellepaneler, og Tiundaskolen i Sverige. Aktuelle skoleprosjekter inkluderer Ny Islands Brygge Skole i København, og Glemmen skole i Norge. I tillegg har C.F. Møller tegnet flere universiteter og høgskoler. Blant annet Aarhus universitet, som er på den danske arkitekturkanonen, Det tekniske fakultet for SDU, og Biomedicum i Stockholm for Karolinska Instituttet, som er kjent for utdelingen av Nobelpriser i medisin og psykologi.

 

Project Description
Klostermarkskolen

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter