Folkehuset VØ, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tranformerer en tidligere skole til et samfunnshus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Folkehuset VØ, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tranformerer en tidligere skole til et samfunnshus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
26.5.2023

C.F. Møller Architects tranformerer en tidligere skole til et samfunnshus

Sammen med folkene bak Folkehuset VØ presenterer C.F. Møller Architects planene for et fremtidig fyrtårn for lokalsamfunn med mål om å styrke turismen og det lokale nærings-, kultur- og dagliglivet i danske kystbyer.

 

Vorupør er en liten by på den danske vestkysten med rundt 600 innbyggere og mer enn 10 000 besøkende hver dag i sommermånedene. Området er kjent for å være et ”hot spot” for surfere, kalt Cold Hawaii. Sentralt i byen ligger en tidligere barneskole, og de tre bygningene brukes nå av byens ildsjeler som kontorfellesskap, treningssenter, gratis barnehage og samfunnshus. Bygningene savner i dag en tydelig sammenheng og er ikke innbydende for byens øvrige innbyggere eller besøkende, noe som begrenser etablering av fellesskap. Prosjektet transformerer barneskolen til Folkehuset VØ - et nytt samlingssted for innbyggere og turister med arkitektonisk referanse til lokale fyrtårn og et viktig fyrtårn for utviklingen av lokalsamfunnet.

Jens Rex, Head of Landscape & Urbanism - C.F. Møller Architects tranformerer en tidligere skole til et samfunnshus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Silas Andersen

- Det eksisterende bygget begrenser mulighetene for å skape fellesskap, og vi ser et stort potensial for et nytt, levende bygg med aktiviteter for hele byen - et fyrtårn for fellesskap og kreativ utvikling. Prosjektet forvandler den gamle skolen til et nytt samlingssted for lokalbefolkningen og turister, og støtter et miljø der turismen bidrar til lokal utvikling på lokalbefolkningens premisser, sier Jens Rex, Head of Landscape & Urbanism hos C.F. Møller Architects.

Folkehuset VØ, C.F. Møller Architects - C.F. Møller Architects tranformerer en tidligere skole til et samfunnshus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Fyrtårn på vestkysten
Den arkitektoniske løsningen er inspirert av kystområdets unike kvaliteter og kombinerer sanselighet, funksjonalitet og lokalhistorie. I tillegg til ombyggingen av skolen omfatter prosjektet et nytt tilbygg som fungerer som et fyrtårn og skaper et innbydende og åpent rom som signaliserer Vorupør som et godt sted å bo og besøke, med plass til sosiale, kulturelle og arbeidsrelaterte aktiviteter for folk i alle aldre.


Tårnets fasade består av et transparent materiale som gir en unik belysning og inviterer himmellyset inn i bygningen i et høyt atrium. Rommet kan brukes til ulike aktiviteter, for eksempel kunstutstillinger og kulturarrangementer. Bygningen har en trapp som fører til en utsiktsplattform på toppen, der besøkende kan nyte panoramautsikten over Thy nasjonalpark. De kunstneriske detaljene i bruken av gjennomskinnelige materialer og lysinnfallet bidrar til bygningens unike estetikk og symbolikk som et fyrtårn i både konkret og overført betydning.

C.F. Møller Architects tranformerer en tidligere skole til et samfunnshus - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Et ekte samfunnshus
Folkehuset VØ er blitt til med stor involvering av lokale innbyggere, brukere og turist- og næringsforeninger. Det er blitt arrangert borgermøter og workshops med ulike interessenter for å sikre at prosjektet gjenspeiler behovene og ønskene i lokalområdet. Disse aktivitetene har skapt en sterk eierskapsfølelse i lokalsamfunnet og bred støtte til prosjektet. Å bygge videre på de eksisterende kvalitetene og sikre at fellesskap og nettverk kan utfolde seg på tvers av menneskene som bruker stedet, har ført til en sterk forankring i lokalsamfunnet og bred støtte til prosjektet. Prosjektet tilfører dermed verdi til lokalområdet ved å revitalisere den gamle skolen og skape en multifunksjonell, tilgjengelig og innbydende bygning som kan berike både lokalbefolkningen og besøkende.


Folkehuset VØ støtter generelt "Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme", som har som mål å sikre at turismen skaper verdier for det omkringliggende samfunnet, "Udviklingsplan for Vestkysten", som har som mål å skape attraktive reisemål, og "Strategisk fysisk udviklingsplan for Klitmøller og Vorupør", ettersom Folkehuset VØ er en investering i kultur- og fritidsopplevelser som skaper et møte mellom det autentiske lokale og vekstskapende turisme.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter