Designet på den nye avfallsløsningen i København er bestemt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Designet på den nye avfallsløsningen i København er bestemt - C.F. Møller
4.3.2020

Designet på den nye avfallsløsningen i København er bestemt

C.F. Møller Architects og Alexandra Instituttet A/S har levert vinnerdesignet av en ny løsning, hvor Københavns innbyggere kan sortere husholdningsavfall i byrommet.
Designet på den nye avfallsløsningen i København er bestemt - C.F. Møller

I november utlyste København kommune en designkonkurransehvor fem team skulle konkurrere om å designe det nye byromsutstyret for sortering av husholdningsavfall. Avfallsløsningens design skal være karakteristisk for København, i likhet med de ikoniske og gjenkjennelige formene til de gamle lampene, byens benker og søppeldunker.

 

Løsningen skal fungere som et supplement til den eksisterende ordningen for innsamling av husholdningsavfall, uten å erstatte søppeldunkene som allerede finnes i det offentlige rom.

 

Onsdag 4. mars ble vinneren kåret. C.F. Møller Architects og Alexandra Instituttet har levert et design, som ifølge juryen, har unike og skulpturelle kvaliteter som kan berike Københavns bybilde. Vinnerforslaget tar utgangspunkt i en designmessig hovedidé som baserer seg på en kube med seks snitt. Tilsammen skaper dette en hovedform som har vinklede flater.

 

Med relativt få konstruktive, men essensielle justeringer i produktutviklingsfasen, mente juryen at konseptet ville gi København en avfallssortering, som både tåler de påkjenningene de ca. 750 sorteringspunktene krever, og samtidig beriker byen.

 

Teknikk- og miljøborgermester Ninna Hedeager Olsen (EL) uttaler:

– Dette året tar København enda større skritt mot mer bærekraftighet og sirkulær økonomi. Ett av virkemidlene for at vi skal kunne nå de ambisiøse målene våre, med en sortering på 70 prosent av husholdningsavfallet, er å sikre at alle Københavns innbyggere enkelt kan kildesortere i hverdagen, og her vil de nye løsningene spille en vesentlig rolle. Jeg er glad for at København nå kan ta enda et skritt i en miljøvennlig og bærekraftig retning.

 

Byarkitekt og juryformann Camilla van Deurs sier:
– Med vinnerforslaget er det skapt et nytt Københavnikon, som på en god måte kan integreres i byrommet, og stå i samspill med andre ikoniske elementer, som benkene og lampene. Utformingen på sorteringspunktene, tar utgangspunkt i en kjent geometrisk grunnform som en moderne tolkning av byens «ildebrandshuse» og skaper på den måten en leken referanse til byens arkitektur. Punktene møter byens gulv i myke former, og de er dimensjonert etter den menneskelige skala. På den måten oppnås en vennlig, imøtekommende og elegant design som kan tilpasses og kombineres på en svært god måte i byens mange forskjellige rom.

 

De to fagdommerne i juryen, Pil Bredahl og Thomas E. Alken, sier:
– Vi er enige om at København kommune, har påtatt seg en svært relevant og ambisiøs oppgave med designkonkurransen av avfallssortering for hovedstadens innbyggere. Det er direkte knyttet til de forventningene og kravene vi har og kommer til å ha, til en moderne og bærekraftig metropol.

Mange steder kildesorterer vi allerede, men å sette sorteringen i ytterligere system, på en måte som gjør at vi forstår avfall som den ressursen det egentlig er, er den riktige veien videre. Samtidig er det viktig med en estetikk i designen av de fysiske oppsamlingspunktene som tåler gjentakelsen. Det visuelle uttrykket skal også være bærekraftig. Det skal kunne holde visuelt i byens ulike miljøer.

Vi mener at dette prosjektet kan gjøre København til en foregangsby med hensyn til design som bidrar til å fremme den bærekraftige utviklingen, og alle de fem finalistene har utarbeidet sterke konsepter, med god forståelse for oppgavens kompleksitet og med tydelig kjærlighet til byen. Og derfor kan Københavns innbyggere glede seg til en design som vil stå som et troverdig landemerke for en mer miljøvennlig hovedstad.

Designet på den nye avfallsløsningen i København er bestemt - C.F. Møller

 Jon Brøcker, ansvarlig for Industrial Design hos C.F. Møller Architects, sier:
– Vi er ekstremt stolte over å bli utpekt som vinnerne i denne harde konkurransen, og vi gleder oss til å kunne hjelpe København kommune med å nå resirkuleringsmålene i kommunens ambisiøse ressurs- og avfallsplan for 2024. Målet med vårt designforslag for sorteringspunktene er å bidra positivt til den videre utviklingen av Københavns unike identitet. Vi har forsøkt å tilføre all pragmatismen et poetisk lag, og samtidig ramme inn den fine balansen mellom behovet for synlighet på den ene siden og en varsom integrering i Københavns ulike byrom på den andre siden.

 

Et stort puslespill venter
Frem til 2024 utvider København kommune dagens innsamling av husholdningsavfall med opptil 750 sorteringspunkter langs veier og på andre offentlige steder.

 

Plasseringen av hvert enkelt sorteringspunkt er ikke kjent ennå. Anlegget skal bygges i etapper, og hver enkelt etappeplan skal fremlegges for Teknikk- og Miljøutvalget for godkjenning. Lokalutvalgene blir også inkludert når plasseringene skal bestemmes.

 

Sorteringspunktene tilpasses hvert enkelt lokalområde – enten som nedgravde beholdere, eller som en form for kube- eller beholderløsning. Etter en stillestående periode skal det velges produsenter av sorteringsutstyret, som kan ferdigutvikle, teste og produsere beholderne som skal plasseres i byen.

 

Designet på den nye avfallsløsningen i København er bestemt - C.F. Møller

Behov for mer plass til sortering
De fleste av Københavns innbyggere støtter opp om sorteringen, og siden 2012 har andelen av husholdningsavfall som sorteres, økt fra 27 til opp mot 45 prosent. Et flertall i Teknikk- og Miljøutvalget har satt et ambisiøst mål om at 70 prosent av avfallet skal samles inn og resirkuleres i 2024.

 

I dag har cirka 34 000 boliger ikke plass i gårdsrommet til å kunne sortere alt. Med sorteringspunktene får Københavns innbyggere muligheten til å levere kildesortert avfall både i bygården og på gaten. Dette vil for mange gi mer fleksibilitet i hverdagen og samtidig oppfordre til et større initiativ til å sortere mer.


Fakta
De fem teamene i konkurransen var:
1. C.F. Møller Architects og Alexandra Instituttet
2. COBE med Nordsense og /KL.7
3. Designit Denmark med Out-sider
4. Gottlieb Paludan Architects med inUse, a part of ÅF Digital Solutions
5. Holscher Design med Extra/Ordinary og PP-Consult

 

Et flertall i Teknikk- og Miljøutvalget har satt et ambisiøst mål om at 70 prosent av avfallet skal samles inn og resirkuleres i 2024. I dag er tallet knapt 45 prosent.

 

Circular Copenhagen on kk.dk
Designkonkurransen
Juryens begrunnelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter