C.F. Møller Architects deltar i digitalt utviklingsprosjekt - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
10.10.2018

C.F. Møller Architects deltar i digitalt utviklingsprosjekt

C.F. Møller Architects bidrar til å øke produktiviteten i byggebransjen gjennom et samarbeidsprosjekt som skal forenkle bruken av BIM (Building Information Modelling).

Byggebransjen digitaliseres i en rasende fart, og det er behov for å utvikle nye, digitale kodesystemer for byggeelementer i byggebransjen. Derfor har tiltaket BIM Stockholm, et samarbeid mellom åtte arkitektkontorer, utviklet BIMTypeCode.


10. oktober ble BIMTypeCode introdusert. Dette er et kodesystem som skal forenkle prosjekteringsprosessen og øke produktiviteten i byggebransjen.

 

Bak metoden står åtte av Sveriges største arkitektkontorer, som sammen har skapt gruppen BIM Stockholm. Utviklingsgruppen består av Arkitema Architects, AIX Arkitekter, Cedervall Arkitekter, C.F. Møller Architects, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Nyréns Arkitektkontor og Tengbom.

 

Typekoding av byggeelementer bidrar til et bransjefelles grunnlag for kommunikasjon ved å utvikle en enhetlig måte å beskrive bygningens ulike elementer på. Gjennom en enkel og systematisk typebetegnelse av bygningselementer oppfyller systemet dagens digitale behov i byggebransjen.

 

Utviklingsprosjektet BIMTypeCode handler om å utvikle og optimalisere BIM-verktøy, metoder og prosesser, med fokus på et felles språk mellom alle aktører. Dette bidrar til en mer kvalitativ og pålitelig informasjonshåndtering, siden kommunikasjonen mellom aktører i byggeprosessen krever at terminologi og begreper er felles.


BIMTypeCode

BIMTypeCode er en enkel og logisk kodestruktur for byggeelementer. Den er basert på prosjekteringskrav, erfaring og  «best practice» fra både mindre og mer komplekse BIM-prosjekter.


Metoden strukturerer og skaper forutsetninger for å kunne utarbeide mengdelister, kalkyler og beskrivelser, og den definerer grenser på bygningselementnivå mellom forskjellige disipliner. Kodene bygger på et tallsystem, noe som gjør dem språkuavhengige. På den måten oppnår man en enkel standardisering av alle disipliners bygningselementer. Typekodingen tilsvarer ikke en klassisk betegnelse eller et klassifiseringssystem.

 

Antallet bygningselementer som svenske prosjekterende trenger, og hvordan de betegnes, er et resultat av Smart Built Environment-prosjektet «Typning som komplement till klassning», som finansieres av Formas.


Fakta
BIMTypeCode er et praktisk, anvendelig og kostnadsfritt kodesystem, som enkelt kan kobles til andre klassifiseringssystemer, for eksempel CoClass, BSAB og IFC. Systemet kan brukes av hele byggebransjen, og det krever ingen ekstra programvare. Den er tilgjengelig på svensk, dansk, engelsk og tysk.

 

«– I Danmark er C.F. Møller Architects involvert i et liknende samarbeid med gruppen BIM7AA, som på liknende måte har deltagere fra mange ledende danske arkitektkontorer.

C.F. Møller skal implementere BIMTypeCode i alle avdelinger, slik at det blir standard i Stockholm, Oslo, Aarhus, København, Aalborg og London.»

 

Kontakt og mer informasjon: http://www.bimstockholm.se

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter