C.F. Møller Architects tegner nytt samlingssted for landsbyliv - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
19.3.2021

C.F. Møller Architects tegner nytt samlingssted for landsbyliv

Landsbyfellesskapet Kronjylland ved Randers kan se frem til å få et nytt møtested som underbygger fellesskap, utendørsaktiviteter og formidling av stedets unike karakter.
C.F. Møller Architects tegner nytt samlingssted for landsbyliv - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects tegner nytt samlingssted for landsbyliv - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

Landsbyklyngen Kronjylland, som består av 13 landsbyer rundt Randers, har lenge hatt et ønsket om en felles møteplass som kan være sentrum for aktiviteter, fellesskap og formidling av områdets muligheter. Et sted preget av god arkitektonisk kvalitet og i harmoni med omgivelsene – skogen, stiene og nærheten til Randersfjorden. Nå har realiseringen kommet ett skritt videre med økonomisk støtte fra den filantropiske foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden og et bygg og landskap skapt av C.F. Møller Architects i samarbeid med Landsbyklyngen Kronjylland, Albæk Borgerforening samt områdets forskjellige brukergrupper og interessenter.


– Vår ekspertise i å tenke bygning og landskap som en helhet har virkelig kommet til sin rett med Klyngehuset Kronjylland, der oppgaven har vært både å skape et fysisk sted å møtes og å bidra positivt til opplevelsen av naturen i området. Det har vi klart ved å forene kompetansen og takket være et svært konstruktivt samarbeid med brukere og interessenter, forteller Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.


I pakt med naturen
Klyngehuset skal ligge ved landsbyen Albæk i et område som er en del av Naturpark Randers Fjord, som er beriket med en unik natur og historiske verdier som er synlige og som kan merkes, og som har hatt stor betydning for designen av Klyngehuset. Landskapet som etableres rundt huset, tilbyr plass til en rekke aktiviteter, samlinger og fordypelser. I tillegg utformes det slik at det tåler høyere vannstand og fremtidige skybrudd.


Selve bygningen består av tre selvstendige hus som kan brukes til opphold, formidling, matlaging og oppbevaring av friluftsutstyr, dekket av et stort rundt tak. Det store taket og de tre husene som er plassert som rekker på en gård, skaper sammen med landskapet en rekke forskjellige ute- og innerom, inkludert et stort sentralt fellesrom mellom husene. I sammenheng med husene kan det sentrale rommet åpnes og lukkes mer eller mindre ved hjelp av skyveporter. Portene kan brukes individuelt og til å dele opp huset i flere soner både inne og ute basert på skiftende behov når det gjelder vær og brukere. Det sentrale rommet og husene forbindes av et stort tregulv som også rekker ut mot landskapet. Det skaper en rekke varierte sittemuligheter inn mot bebyggelsen og ut mot naturen.

 

Det store samlende taket er grønt, men det blir brutt av det ene av de tre husene, slik at man kan gå opp og se ut over landskapet. Hele bygningen er utført i bærekraftige materialer, primært som trebygg, og det berører landskapet lett, slik at naturen kommer tett på og inn i sirkelen.

Det gjør Klyngehuset Kronjylland til et åpent og fleksibelt møtested som fremmer de uorganiserte fritidsaktivitetene, som fotturer og soppturer, fugletitting og sykling med mountainbike. Samtidig vil det være utgangspunkt for formidling av områdets natur, flora, fauna, kulturmiljøer og historie.

 

Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter prosjektet med 4,5 millioner kroner, og det forventes at Klyngehuset Kronjylland står klart til bruk i 2024.

 

Press Release Realdania
Press Release Randers Kommune
Klyngehuset Kronjylland

C.F. Møller Architects tegner nytt samlingssted for landsbyliv - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter