Pavillonen, C.F. Møller Architects - Planer avduket for kultursenter i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Pavillonen, C.F. Møller Architects - Planer avduket for kultursenter i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
15.3.2023

Planer avduket for kultursenter i Danmark

C.F. Møller Architects har avduket planene for utvidelsen av kulturhuset Pavillonen i Grenaa i Danmark.

 

Designet tar sikte på å forbedre utstillingen av kunst, etablere en forbindelse med den omkringliggende naturen og skape en arkitektonisk sammenhengende bygning for lokalbefolkningen og turister. Planene omfatter en ny scene for musikalske talenter, et nytt utstillingsområde for kunst, en ny takterrasse for kulturarrangementer og en ny arkitektonisk sammenheng for de mange bygningene som er oppført de siste 120 årene.


Pavillonen i Grenaa har lenge vært et kulturelt knutepunkt for innbyggerne i Grenaa og Norddjurs kommune, med musikk, teater, undervisning, idrett og mange andre kulturarrangementer. Men ikke under samme tak, Paviljongen er preget av å ha vokst bygning for bygning siden den første bygningen sto ferdig i 1902.


Prosjektet tar sikte på å bringe Paviljongen inn i det neste århundret og gi bedre vilkår og utviklingsmuligheter for de lokale foreningene for utdanning, teater, musikk, kunst og idrett.

Pavillonen, C.F. Møller Architects - Planer avduket for kultursenter i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Brukerinvolvering og integrering i landskapet
C.F. Møller Architects samarbeidet med Pavillonens direktør og brukere for å skape en arkitektonisk sammenheng mellom eksisterende og nye bygninger, og for å koble kultursenteret til den omkringliggende naturen.
Designet vil aktivere de vakre omgivelsene og etablere en ny front mot Grenaa-elven. Utvidelsen vil skape en kulturell destinasjon for et mangfoldig daglig kulturliv, og et sted å oppholde seg før og etter sports- og kulturopplevelser samt forbipasserende.

Søren Tortzen, C.F. Møller Architects - Planer avduket for kultursenter i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Mew

"Vår tilnærming består av tre hovedkomponenter. For det første legger vi vekt på historiefortelling ved å fremheve Pavillonens rike historie, inkludert de eldste og mest verdifulle bygningene, som gjøres om til orienteringspunkter både i det nye komplekset og på hele området. For det andre tar vi sikte på å skape arkitektonisk enhet ved å innlemme et stort samlende tak som fremmer en følelse av ro og sammenheng på tvers av alle funksjoner. Dette taket gir også publikum tilgang til et spennende taklandskap med unik utsikt og plass til arrangementer. Til slutt søker vi å etablere en sterk forbindelse mellom bygningen og det omkringliggende landskapet. Dette innebærer å reorientere det som i dag betraktes som baksiden av kultursenteret til å bli den nye fronten, og dermed aktivere de vakre omgivelsene og gi umiddelbar tilgang til både parken og Grenaa-elven som renner langs bygningen", sier Søren Tortzen, leder for C.F. Møller Architects' kontor i Aalborg, som leder prosjektet.

 

Pavillonen, Grenaa
Download Press Material

Pavillonen, C.F. Møller Architects - Planer avduket for kultursenter i Danmark - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter