Streetfood på fremtidens Båtparken i Aalborg. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinner: Klimasikring av Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Ankerpladsen i fremtidens Båtparken i Aalborg. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinner: Klimasikring av Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects.
1.9.2022

C.F. Møller Architects vinner: Klimasikring av Aalborg Vestby

Prosjektet Båtparken sikrer Aalborg Vestby mot oversvømmelser og skaper et attraktivt fjord- og parkliv som forbinder Aalborg Vestby med vannet.

 

C.F. Møller Architects vinner arkitektkonkurranse med forslag til Båtparken, som skal klimasikre og utvikle området som strekker seg fra det nedlagte destilleriet til Vestre Fjordpark i Aalborg.

Ankomst til Båtparken i Aalborg via parken. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinner: Klimasikring av Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

«C.F. Møller Architects har vunnet på grunn av deres nytenkende og spennende løsning på klimatilpasningsutfordringen, og fordi de i svært stor grad har klart å oppfylle ønskene som kommunen, innbyggerne og områdets brukere har gitt uttrykk for. I tillegg har forslaget stort fokus på å bevare Vestbyens unike kvaliteter, blant annet mangfoldet og nærheten til fjord og by – et fokus vi har lagt ekstra stor vekt på», forteller Jan Nymark Thaysen, rådmann i Aalborg kommune.

Head of Landscape and Urbanism ved C.F. Møller Architects, Jens Rex. - C.F. Møller Architects vinner: Klimasikring av Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: Silas Smed Andersen

Aalborg Vestby's coastal areas by the Limfjord are exposed to flooding due to rising sea levels and frequent storms challenging the buildings at the habour and the residential area of Aalborg Vestby.

"With the Boat Park, we also manage to give climate protection a social purpose. Climate protection in the sense of flood protection is often seen as a barrier between city and water. But on the route from the old Liquor Factory to Vestre Fjordpark, we are creating urban and landscape spaces, both large and small – for big and little ones – that safeguard Aalborg's link with the fjord, which is part of the city's DNA," says Jens Rex, Head of Landscape & Urbanism at C.F. Møller Architects.

Søren Tortzen, arkitekt og avdelingsleder ved C.F. Møller Architects Aalborg-kontor. - C.F. Møller Architects vinner: Klimasikring av Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: Mew

I dialog med innbyggerne

Målet med Båtparken er å bevare og understøtte de eksisterende funksjonene og aktørene i området, inkludert roklubbene:

«Vi tror at prosjektet Båtparken må utvikles med stor grad av åpenhet og dialog for å bli en suksess. Vi er bevisste på at vi utvikler i et område som allerede fungerer godt, og som har gode kvaliteter som må bevares. Roklubbenes funksjon og deres medlemmer er blant de viktigste aktørene i området. Vi har allerede vært i dialog med flere av dem om det endelige forslaget til Båtparken, og det fortsetter vi med gjennom hele prosjektfasen», forteller Søren Tortzen, arkitekt og avdelingssjef for C.F. Møller Architects’ avdeling i Aalborg.

Siteplan for the future Boat Park in Aalborg. Arkitekt: C.F. Møller Architects. - C.F. Møller Architects vinner: Klimasikring av Aalborg Vestby - C.F. Møller

Om Båtparken

Området strekker seg fra det nedlagte destilleriet til Vestre Fjordpark, og det er den siste delen av området langs fjorden som er truet av oversvømmelser, og som fremstår uten en kobling til Aalborg by. Området inkluderer blant annet to båthavner, et matmarked og broforbindelse over fjorden. Båtparken klimasikrer både havnene og Aalborg Vestby. Samtidig skapes det en ny rekreativ forbindelse mellom vann og by uten å miste særpreget som har oppstått i kontrasten mellom Vestbyens velorganiserte og tette karreer og det allsidige havnemiljøet.Den overordnede klimasikringen av Vestbyen etableres med et dike i den grønne parken mellom havnen og byen. Som et buktende landskapstrekk med sammenhengende naturlig formede åser som bukter seg gjennom parken, hvor det skapes rom og oppholdsnisjer skjermet fra den trafikkerte veien fra sentrum mot Vestbyen. For å skape sammenheng mellom by og havn brytes diket med portaler, for å invitere områdets brukere til å oppholde seg ved vannet.

Byrom, som i dag er usammenhengende, forbindes i et nytt forløp med brostein fra havnen, som får en trepromenade med oppholdsarealer i forskjellige nivåer. Kaikanten forhøyes og sikrer Skudehavnen, men opprettholder adgangen til fjord og havnebasseng, som innbyr til aktivitet ved og i vannet.

Med en fremtid preget av stormer og oversvømmelser viser Båtparken hvordan kystnære bymiljøer kan tilpasses og eksistere basert på klimaendringene.

 

Les mer om Båtparken.

Another project by C.F. Møller Architects, Aalborg Harbour Front, connects to the Boat Park. - C.F. Møller Architects vinner: Klimasikring av Aalborg Vestby - C.F. Møller. Photo: Per Olav Hagen

Kobler seg til tidligere prosjekter fra C.F. Møller Architects

Båtparken kobler seg til Aalborg Havnefront, som C.F. Møller Architects også står bak. Aalborg Havnefront har vært gjennom en stor transformasjon der byrom og bebyggelse har blitt hevet for å beskytte seg mot stigende vannstand, og der adkomstveiene til fjorden er bundet sammen med byen.

Båtparken utvikles i tre etapper. Første etappe er planlagt å starte i slutten av 2024. Det forventes at prosjektet står ferdig ved utgangen av 2027.

C.F. Møller Architects står i spissen for prosjektet i samarbeid med Deltares, RAW Mobility, Arki-Lab og EKJ.

Konkurransen er støttet av Realdanias og Miljøministeriets samarbeid «Byerne og det stigende havvand».

 

Les mer om Aalborg havnefront.
Press Release Aalborg Municipality (Da)

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter