Visjon for sirkulært ressursanlegg presentert - C.F. Møller. Photo: Places Studio
Visjon for sirkulært ressursanlegg presentert - C.F. Møller. Photo: C.F. Møllers Architects
9.9.2022

Visjon for sirkulært ressursanlegg presentert

 

I dag kommer en ny visjon for hvordan Getteröverket i Varberg skal utvikles til et landskapsintegrert ressursanlegg, utviklet av C.F. Møller Architects sammen med Vivab, Vatten & Miljö i Väst, presenteres.

Visjon for sirkulært ressursanlegg presentert - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Kystbyen Varberg i Vest-Sverige er i sterk vekst, med jernbanetunnel og nytt stasjonsområde som bygges, samt at et nytt boligområde utvikles, noe som gjør byen i stand til å skape nye forbindelser til havet. Som følge av byens utvidelse må Getteröverket avløpsrenseanlegg vokse med. I dag presenteres en visjon og retning for hvordan Getteröverket skal utvikles til et tilgjengelig og landskapsintegrert ressursanlegg. Et sted hvor naturen kan ta sin plass og hvor ny teknologi muliggjør smartere behandling.

Visjon for sirkulært ressursanlegg presentert - C.F. Møller. Photo: Jelmar Brouwer, Head of Landscape, C.F. Møller

 “ Det er med stor glede vi har fått tillit av Vivab å utvikle ideer for Getteröverket. Vi merker stor interesse for C.F. Møller Architects sin helhetlige tilnærming, som fører til en fantastisk konsensus i våre prosjekter. Visjonen som presenteres i dag er et veldig fint eksempel på denne helhetlige tilnærmingen som gjør at vi kan snu prosjektets utfordringer og utnytte eksisterende naturverdier, og skape åpenbare fordeler for Vivabs virksomhet, byen og naturreservatet som ligger rett ved siden av. I stedet for å ekskludere og omslutte denne typen eiendommer, har vi funnet innovative løsninger som lar oss invitere folk til en rekreasjonsaktivitetsløype. Getteröverket vil være en modell for hvordan industrieiendommer i urbane miljøer bør utvikles i fremtiden “, sier Jelmar Brouwer, landskapssjef for C.F. Møller Arkitekter i Sverige.

Visjon for sirkulært ressursanlegg presentert - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

En grønn og vannrik aktivitetsløype


Det skal lages en grønn og vannrik aktivitetskorridor som tilfører området rekreasjonsverdier og økosystemtjenester. En bred gang- og sykkelvei fører publikum gjennom eiendommen. Utvidelsen av ressursanlegget oppnås gjennom et landskapsintegrert bygg med rike grønne tak, som integreres og gjøres tilgjengelig i parkmiljøet gjennom skrånende takflater. Ressursanlegget smelter derfor smakfullt inn i omgivelsene. Siloformede glassbygg gir publikum et innblikk i ressurssenterets virksomhet. Tekniske anlegg i parkmiljøet som utløp for renset vann gis kunstnerisk uttrykk og deres funksjon tydeliggjøres med informasjonsskilt.

Visjon for sirkulært ressursanlegg presentert - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Innovativ bedriftsfabrikk og kunnskapsknutepunkt


Det sirkulære ressursanlegget skal ikke lenger visuelt oppfattes som en tradisjonell fabrikk, men vil gli inn og bli en del av omgivelsene. Under de grønne takene skal ressursanlegget utnytte næringsstoffer og rense vann for gjenbruk.
“Vi bygger om og tar inn innovative teknologier som gjør anlegget klimanøytralt. Vi vil da redusere klimagassutslipp og mikroforurensninger,samt gjenbruke næringsstoffer og renset avløpsvann i større grad “, sier Alexander Keucken, leder for forskning og utvikling, Vivab.
Visjonen inkluderer også et torg med et kunnskapsknutepunkt som inviterer publikum til å bruke den nye tilknytningen til byen. Kunnskapsknutepunktet blir en ny attraksjon der barn og voksne skal opplyses og informeres om viktigheten av sirkulær ressursforvaltning i byen.

 

Prosjektbeskrivelse

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter