C.F. Møller Architects utvikler nytt kontorområde i Uppsala - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
1.7.2019

C.F. Møller Architects utvikler nytt kontorområde i Uppsala

Atrium Ljungberg og C.F. Møller Architects utvikler nytt kontorområde i Gränbystaden i Uppsala som resultat av fornyet avtale.

Uppsala kommune har besluttet å gi Atrium Ljungberg fornyet opsjon i Östra Sala backe i forbindelse med Gränbystaden. Samtidig har C.F. Møller Architects fått det parallelle oppdraget med å tegne de nye bygningene i området som blant annet kommer til å bestå av en mengde kontor og næringsarealer. I forbindelse med denne utviklingen av området, etableres det en ny næringsklynge i Uppsala.

 

Den fornyede opsjonen inkluderer det nordligste kvartalet av den tredje etappen av Östra Sala backes og et mindre område i forbindelse med Gränbystaden galleria. Det gir Atrium Ljungberg muligheten til å utvikle Gränbystaden til en ny næringsklynge i Uppsala med svært god offentlig kommunikasjon og med et stort utvalg av restauranter og butikker. I tillegg til kontorer, planlegges det også for tjenester, helsevesen, utdanning og boliger.

 

Gränby har blitt utpekt til en av de fem bynodene i Uppsala. Nodene skal ha en større konsentrasjon av arbeidsplasser, og de skal knyttes sammen med kollektivtransport.

 

– Östra Sala backe er en viktig brikke i utviklingen av Uppsalas østre bydeler, og vi ser frem til et godt samarbeid med Atrium Ljungberg når vi knytter sammen den sørlige og nordlige siden av Vaksalagatan, sier Erik Pelling, ordfører i kommunestyret.

 

I forbindelse med den fornyede opsjonen, har C.F. Møller Architects fått det parallelle oppdraget for bygningene i området. Vurderingsgruppen bestod av representanter fra både Atrium Ljungberg og Uppsala kommune.

 

– Vi mener at C.F. Møllers bidrag vil bidra til å skape en verdig og interessant entré til Uppsala. Deres forslag knytter også sammen Gränbystaden med Östra Sala backe på en fin måte, sier Daniel Kvant Suber, Atrium Ljungbergs forretningsutviklingssjef for Uppsala og nordlige Stockholm.

 

Bebyggelsen blir et nytt entrémotiv langs en av de viktigste innfartsårene til byen. Dette nye sentrumet vil bestå av en kombinasjon av kontorer, kultur, boliger og utdanningsinstitusjoner, og det blir en helt ny kommersiell klynge i Uppsala. Strukturen styrker de kulturhistoriske strøkene og retningene på stedet, men etablerer også et nytt strøk og en ny siktlinje som knytter sammen kvartalene visuelt med den omkringliggende kulturhistoriske bydelen Vaksala.

 

– Vi er stolte over å være en del av utviklingen i Uppsala, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet med Atrium Ljungberg og Uppsala kommune. Vi kommer til å bruke vår erfaring fra Skandinavia og Europa for å skape et attraktivt og levende område der kontorer, boliger og grøntområder kombineres ved hjelp av en holistisk designstrategi som resulterer i en levende bydel, sier Mårten Leringe, partner, arkitekt og administrerende direktør for C.F. Møller Architects.

 

Om C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects er et av Skandinavias ledende arkitektkontorer med mer enn 90 år med prisbelønte prosjekter i Norden og globalt.

 

Hver dag skaper vi arkitektonisk kvalitet som er basert på innovasjon, erfaring og nordiske verdier, for å garantere bærekraftige og estetiske løsninger med varig verdi for kunder, brukere og samfunnet.

 

Unike designløsninger

Designløsningene våre skapes metodisk og holistisk etter en grundig analyse av den lokale sammenhengen. Vi bidrar til å skape nye globale standarder ved å fremme en designmetode som integrerer byplanlegging, landskap, arkitektur og design.

 

Om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg er et av Sveriges største børsnoterte eiendomsselskaper. Vi eier, utvikler og forvalter eiendommer i vekstmarkeder i Stockholm, Gøteborg, Malmö og Uppsala. Målet vårt er å utvikle attraktive bymiljøer for kontor og handel, komplettert med boliger, kultur, service og utdanning. Totalarealet som kan leies ut, er på rundt en million kvadratmeter fordelt på et femtitalls eiendommer, verdsatt til 41,2 milliarder kroner. Våre handelsområder har nærmere 60 millioner besøkende i året, og i våre områder arbeider og studerer rundt 30 000 personer, og i tillegg bor og lever det tusentalls personer der.

Flere nyheter

 
Vis flere nyheter